مصطفی محمدی:به نام ویاد خدا و با درود و سلام به مردان و زنان آزاده ی عالم

0
702

تا که شاید بدین وسیله دنیا و هم وطنان ایرانی خطر تروریسم وفرقه گرایی و سازمان های افراطی دنیا را بیشتر درک کنند و مراقب عزیزان خود باشند تا به جرم انسانیت و آزادی گرفتار سازمان ها و نهادها و فرقه های افراطی هم چون فرقه ی شیطانی مجاهدین نگردند فرقه ای خطرناک که …

والنون والقلم ……. به نام ویاد خدا و با درود و سلام به مردان و زنان آزاده ی عالم

مصطفی محمدی ــ 10.03.2015   بدین وسیله از خانم باران هموطن آزاده ام از آلمان که در این راه با اظهار هم دردی شان همراه و هم گام ما بوده تشکر میکنم و برایشان آرزوی سلامتی دارم و خوش حالم که با قلمم توانستم روشن گری نمایم و از حقیقتی تلخ دنیا را با خبر کنم حقیقتی که دل هر انسانی را به درد می آورد

تا شاید این غفلت ها دوباره تکرار نشود و گریبان پدران و مادران دیگر ی را نگیرد

تا که شاید بدین وسیله دنیا و هم وطنان ایرانی خطر تروریسم وفرقه گرایی و سازمان های افراطی دنیا را بیشتر درک کنند و مراقب عزیزان خود باشند تا به جرم انسانیت و آزادی گرفتار سازمان ها و نهادها و فرقه های افراطی هم چون فرقه ی شیطانی مجاهدین نگردند فرقه ای خطرناک که در ایران و در سایر نقاط دنیا ریشه دوانیده و باعث خرابی های بسیار و جنایات بی شمار شده است داستان سمیه محمدی داستان یکی از بی شمار جنایات سازمان مجاهدین و رهبران جنایت کار آن است

امروز دیگر دوره ی این دروغ ها و فریب ها به سر آمده و دست این جنایت کاران دغل برای دنیا رو شده

خوش حالم که هم وطنان من در سراسر دنیا احساس خرخ میکنند فیلم را دیده اند و مقالات را میخوانند و اظهار هم دردی میکنند که میدانم این هم دردی ها و دعاهای خیر هم وطنانم و مردم آزاده ی دنیا دلگرمی برای من و پدران و مادران و خانواده های قربانیان این سازمان است که مصمم تر از گذشته در راه آزادی عزیزانمان بجنگیم

و خدای را سپاس میگویم که در مقابل افرادی که با توجه به این که شاهد مرگ ندا و نداها بودند باز هم از این سازمان جهنمی دفاع نموده و به جای افشاگری سعی در کتمان حقیقت و پنهان نمودن اسرار جرم و جنایت این روباهان مکار میکنند کسانی هستند در سراسر دنیا که خواستار آزادی سمیه و سمیه ها از چنگال این دژخیمان شیطان صفت هستند

و میدانم که این نامه باعث شادی روح عزیزان مظلومی همچون ندا حسنی شده که بار دیگر حتی بعد از مرگ شان قربانی دروغ و نیرنگ شده اند وسعی این منافقان کوردل بر این است که داستان زندگی و مر گ شان در پرده ی ابهام باقی بماند که خداوند این چنین نمیخواهد

درود و سلام من به تمام آزاد مردان و آزاد زنان دنیا که در مقابل ظلم ساکت ننشسته و از طرق مختلف هم راهیشان را به من رسانده اند

و با سپاس فراوان و درود بی کران وبا آرزوی بهتری ها برای خانم باران که با ما اظهار هم دردی نموده

از خداوند یاری میطلبم و برای آزادی سمیه و سمیه ها تا پای جان میجنگم

به نام و یاد خدا مصطفی محمدی

منبع : ایران اینترلینک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید