محمد کرمی:کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و …قسمت ششم

0
930

اقای مسعود رجوی شما خودتان فراموشکار هستید فکر کردید تاریخ هم فراموش کار هست ؟ شما که مرحله به مرحله با رژیم جمهوری اسلامی داشتید پیش می امدید و همه چیز ان را هم قبول داشتید حتی زمانی هم که ادعا داشتید اپوزسیون خارجه ان هستید ، با انواع چشمک و چراغ ها می خواستید که شما را هم بازی بدهند . اما شما هیچ گونه ارزشی برای انها نداشتید . ان لعنت و نفرین ها یا این عمل کردهای شما اصلا هم خوانی ندارد این را چطور توجیح می کنید ؟

کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت ششم

محمد کرمی ــ 08.03.3015   مرگ بر اصل ولایت فقیه لعنت بر همه افراد و دسته‌جات و احزابی که می‌دونستند چه می‌کنند و به این قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت دادند. بنیاد این ولایت فقیه را باید سوخت و خاکستر کرد

بی پرسیبی تا این حد چه کسی در سال ۱۳۵۸ چه کسی خود را کاندید ریاست جمهوری کرده بود و اعلام کردید که به تمامی قانون اساسی معتقد و مقید هست، هر چند که شما رای نداده بودید .مگر شما اعلام نکردید که به تمامی مفاد قانون اساسی مقید هستید ، بارها تائید و بیان کردید . اقای مسعود رجوی فقط به خاطر این یک مورد ایا خود شما و سازمان مجاهدین هم شامل این دسته جات می شوند ؟ چون شخص شما و سازمان مجاهدین خلق که برای ریاست جمهوری اعلام امادگی کردید و قانون اساسی را به همان شکل که بود پذیرفته بود اگر شما کم حافظه هستید اسناد و مدارک ان در تاریخ وجود دارد . به چه دلیل سازمان مجاهدین خلق با توجه به وضعیت قانون اساسی تمام تلاش خود را کرد و صد ها نماینده برای مجلس شورای ملی کاندید کردو میگفتید که مقید به قانون اساسی هستید به این موارد چه جواب دارید بدهید ؟ **چه کسی برای مجلس خبرگان و شخص رفسجانی نامه نوشت ؟( ۱) آقای رجوی شما وقتی برای هاشمی رفسنجانی و اعضای خبرگان رهبری را که تعدادی از آن‌ها عبارتند از:

محمد محمدی گیلانی سید ابراهیم رئیسی – علی رازینی- علی فلاحیان –قربانعلی دری نجف ابادی –احمد جنتی – محمد یزدی –محم تقی مصباح یزدی – عباس واعظ طبسی- مرتضی مقتدایی – محمد رضا مهدوی کنی – محمد باقر باقری کنی – احمد اعلم الهدی –ابولقاسم خزعلی –محمد علی موحدی کرمانی – زین العابدین قربانی – سید محمد موسوی جزایری – سید ابوالفضل میر محمدی – عبدالنبی نمازی – محمد رضا فاکر – محمود هاشمی شاهرودی – محی الدین حائری شیرازی –حسن روحانی – محمد حسن مرعشی شوشتری – صادق لاریجانی – احمد خاتمی – امامی کاشانی نامه می فرستید و سلام می کنید . خود را حقیر می کنید ، بیان می کنید که از درب سلام و صلح امده اید و با التماس درخواست دارید که خامنه ای کنار بگذارند . (۲-۱۰ )

بار دوم در سال ۹۲*** نامه ای به اقای خامنه ای می نویسید که رفسنجانی را به مبارزات انتخابات برگردداند و توی صندق های رائ هم رفسنجانی را بیرون بکشد .

اقای مسعود رجوی شما با این پند و اندرز دادن ها چه کاره این نظام هستید به شما چه ربطی دارد ؟ ایا بدتر از این خیانت به مردم ایران وجود دارد که دارید راه و چاه نشان می دهید به خامنه ای، که رفسنجانی را هر طور شده از صندوق رای بیرون بکشد ؟ ایا این همکاری و کمک کردن به رژیم جمهوری اسلامی نیست ؟ چرا شما خود را در سال ۱۳۵۸ کاندیدای ریاسیت جمهوری کردید ؟ اگر قانون اساسی این قدر بد بود چرا شما در نامه ای که اقای خیمنی نوشتید که علی رغم اینکه به قانون اساسی رای نداده اید اما خود را ملزم به ان می دانستید .اقای خمینی هم گفتند هرکی رای نداده حق نظر ندارد . سپس برای مجلس شورای اسلامی کاندیداهای سازمان مجاهدین را معرفی کردید . از تمامی شهر ها . شما می گوید :لعنت بر همه افراد و دسته‌جات و احزابی که می‌دونستند چه می‌کنند و به این قانون اساسی ولایت فقیه رأی مثبت دادند. افرادی که از سازمان مجاهدین کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده بودند خیلی هایشان رای داده بودند . تماما این قانون اساسی را پذیرفته بودند و به ملزم بودند مانند خود شما پس چطور دوگانه دارید حرف می زنید .

اقای مسعود رجوی شما خودتان فراموشکار هستید فکر کردید تاریخ هم فراموش کار هست ؟ شما که مرحله به مرحله با رژیم جمهوری اسلامی داشتید پیش می امدید و همه چیز ان را هم قبول داشتید حتی زمانی هم که ادعا داشتید اپوزسیون خارجه ان هستید ، با انواع چشمک و چراغ ها می خواستید که شما را هم بازی بدهند . اما شما هیچ گونه ارزشی برای انها نداشتید . ان لعنت و نفرین ها یا این عمل کردهای شما اصلا هم خوانی ندارد این را چطور توجیح می کنید ؟

اقای مسعود رجوی شما در ادامه پیامتان می گوید : بیزاری می‌جوییم و مرزبندی سرخ و خونین با هر آن کس که تحت امر و تابع خمینی و خمینی‌چی ها و خامنه‌ای است. در این سو و در آن سوی جهان…..

بیزاری می‌جوییم و مرزبندی سرخ و خونین با هر آن کس که در رابطه با رژیم است و دست در دست رژیم دارد. هر که می‌خواهد بوده و باشد.

اقای مسعود رجوی شما ایا واقعا با رژیم جمهوری اسلامی مرز بندی سرخ وخونین دارد .چونکه شما دارید عنوان می کنید : بیزاری می جوییم و مرزبندی سرخ و خونین باهر ان کس که در رابطه با رژیم است و دست در دست رژیم دارد هر که می خواهد بوده باشد….از سال ۱۳۶۰ که سرکوب خونین جوانان مبارز ایرانی در شهر ها ی ایران راه افتاد در مقاطع مختلف که این سرکوب ها اوج گرفت که اخرین مورد ان انتخابات ۸۸ بود یعنی همان جریان سبز، در این همنوازی ها چقدر سازمان مجاهدین به رژیم جمهوری اسلامی خدمت کرد ایا بیشتر کسانی را که اعدام کرد با توجیح اینکه در رابطه با سازمان مجاهدین در ارتباط بودند این کار را نکرده اند این چند نفری که این اواخر اعدام شدند از جمله غلامرضا خسروی ، جعفر کاظمی، محمد علی حاج اقائی، علی صارمی باعث و بانی و اتش بیار معرکه سازمان مجاهدین نبود که باعث شد اینها اعدام شوند؟ دقیق تر سوال کنم اقای رجوی شما مکمل یک دیگر نیستید ؟ ایا بیشترین خدمت را شما به جمهوری اسلامی نکرده اید ؟ شما الان از چی می خواهی بیزاری بجوئی و با کی مرز بندی سرخ و خونین داری شما که دستانتان در دست هم دیگر است ومکمل هم هستید !!اقای رجوی در اینجا یک سوال پیش می اید ، ایا این نامه نوشتن های شما برای مجلس خبرگان و شخص اقای خامنه ای که به انها رهنمود میدهید . در کجای این مرزبندی سرخ و خونین جای دارد ؟ و دست شما در دست رژیم نیست ! ثانیا شما اگر چنین مرز بندی قرص ومحکم دارید پس این همه تردد خانواده های تراز اول مجاهدین به ایران و از ایران به پاریس و المان را چه می گوید ! مانند مادربهشته شادرو، اقوام مژگان پارسائی یا شیخ مجاهد نما گنجه ای ، خیلی از مسئولین سازمان مجاهدین هر ساله خانوادههایشان با هزینه سازمان در حال رفت و امد به ایران هستند . این جدا از رفت و امد اعضا وهوادارن دست اول شما به ایران است که اگر انها هم به حساب بیاید که شما با رژیم جمهوری اسلامی رابطه که چه عرض کنم اتوبان رفت و امد دارید . اگر خانواده های اعضا جدا شده باشند مامور رژیم هستند ؟ تا وقتی که خانواده شما هستند مبارز و خوب هستند اما خانواده های اعضائ جدا شده باشند یا افراد اسیر در لیبرتی باشند مزدور هستند !!

لعنت خدا بر هر خائن بی‌شرافت و لعنت خدا بر زالوصفتان و هرآن‌کس در برابر رژیم خوش‌رقصی پیشه کرد تا بر روی خون‌های مجاهدین به نام و نوایش برسد.

اقای مسعود رجوی شما میگوید لعنت خدا بر هر خائن بی شرافت ولعنت خدا بر زالو صفتان و هر ان کس در برابر رژیم خوش رقصی پیشه کرد….ایا از بن استخوان بر این لعنت فرستادن بر خائن و بی شرافت و زالو صفتان پایبند هستید ، شما و مریم قجر عضدانلو که در تاریخ سیاسی ایران بی شرف ترین فرد وزالو صفت ترین هستید و پس از شما دیگر سران سازمان هستید. اولین و بزرگترین خائن به مردم ایران و خاک ایران شخص شما هستید .که خون مردم ایران را در زمان صدام حسین ان طور می مکیدید و در زمان ملک عبدالله به نوعی دیگر و الان به نوعی دیگر ( ۱۱ – ۲۰) در ۸ سال جنگ ایران و عراق ، ۲۲ سال در کل در خدمت صدام حسین بودید . تمام اطلاعات کشور ایران را به دشمن فروختید ،بمباران شیمیائی شهر سردشت ساعت ۴٫۳۰ بعداظهر ۷ تیر ۱۳۶۶ که هدف ۷ بمب شیمیائی قرار گرفت عباس داور دارد گزارش تلفات مردم را پس از این بمب باران به دستگاه مخارات صدام می دهد . مهدی ابریشم چی به همراه عباس داوری دارند گزارش جاسوسی سازمان را به دشمن می دهند . شخص شما پس از کشتار کرد ها در سال ۱۳۷۰ در جلسه ملاقات با طاهر حبوش رئیس ستاد صدام حسین دارید ، زمانی که طاهر حبوش تشکر و تقدیر صدام حسین از شما را بیان میکند . این جواب شما بود ( نیاز به تشکر سید الرئیس نبود ما به وظیفه خودمان عمل کردیم ) مسعود رجوی : خائن و بی شرافت را خلق قهرمان ایران مشخص کرده و می کند . تاریخ مشخص می کند خائن و بی شرف کی هست ، اعضا جدا شده و منتقدین شما یا شخص شما و مریم قجر عضدانلو؟

اقای مسعود رجوی با آن نامه نگاری های حقیرانه تان چه کسی در مقابل مجلس خبرگان و رفسنجانی و خامنه ای دارد پشتک و وارو می زند و خوش رقصی می کند ؟ چه کسی تبدیل به خون خوار شده و شعار ثار-ثار می دهد می خواهد که خون اعضاء اسیر در کمپ لیبرتی عراق را بریزد تا چند صباحی به حیاط ننگین خود ادامه بدهد. درغیر این صورت چرا در این سالیان هرچه سریعتر این نفرات را از عراق خارج نکردید و با ارگان های بین المللی همکاری نکردید ؟ تمامی اینها بازی های دجال گرایانه ای است که شما در می اورید که ننگ تاریخ بر شما باد ، که در تاریخ هم بجز این برای شما چیزی باقی نماند مانند نیاکانت هیتلر، استالین ، موسولینی ….

منبع وبلاگ عیاران 

لینک به قسمت اول
لینک به قسمت دوم
لینک به قسمت سوم

لینک به قسمت چهارم

لینک به قسمت پنجم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید