نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای برنهاردت نماینده سابق مجلس فدرال

0
1074

آیا می دانید زمانی که مریم رجوی در سال ۲۰۰۳ در فرانسه دستگیر شد بصورتی سازمانیافته اعضا را تشویق و وادار به خود سوزی می کردند. آیا می دانید که برنامه رهبری این بود که در صورتی که بخواهند کارشان پیش برود مردیم بی گناه در آتش بمبهای آنها سوختند، کاری که الان هم گروه تروریست داعش در عراق و سوریه انجام می دهد.

نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای برنهاردت نماینده سابق مجلس فدرال و سیاستمدار آلمانی

ورود مریم رجوی به آلمان و سوءاستفاده سیاسی از عکسهای یادگاری

زنان ایران ــ 07.03.2015    بنابر آنچه که در سایت فرقه رجوی بهره برداری شده است شما امروز به استقبال مریم رجوی رفتید.

آیا شما می دانید که او نماینده کسی است که مسئول کشتارهای زیادی و استثمار از انسانها مخصوصا زنان در فرقه اش بوده است و ما شاهدان آن وقایع هستیم.

به دستور همین مریم رجوی و با برنامه ریزی او چند صد زن مورد انجام عمل جراحی زنان و عقیم سازی قرار گرفتند. تا بتوانند بنابر توجیهات ایدئولوژی او راحت به عقد مسعود رجوی رهبر فرقه در آمده و اطمینان داشته باشند که فرزندی متولد نخواهد شد. و این خانم بتوانند راحت تمامی جسمشان را در اختیار او بعنوان رهبر قرار بدهند.

شاید فهم این مطالب برای شما سنگین باشد و ما اعضای انجمن زنان و کسانی که ترجیح داده اند مخفی بمانند حاضر هستیم برای شما توضیح بدهیم و در هر کنفرانسی و یا دادگاهی شرکت کنیم.

مریم رجوی آلمان فوریه 2015

کسانی از زنان را ما شاهد بودیم که بعلت تن ندادن به این ریل و روالهای تشکیلاتی جان خود را از دست دادند و توسط تشکیلات و زیر نظارت همین خانم کشته شدند در این رابطه می توانیم از خانم ها مهری موسوی- زهرا فیض بخش- مینو فتح العلی نام برد

آیا می دانید زمانی که مریم رجوی در سال ۲۰۰۳ در فرانسه دستگیر شد بصورتی سازمانیافته اعضا را تشویق و وادار به خود سوزی می کردند.

آیا می دانید که برنامه رهبری این بود که در صورتی که بخواهند کارشان پیش برود مردیم بی گناه در آتش بمبهای آنها سوختند، کاری که الان هم گروه تروریست داعش در عراق و سوریه انجام می دهد.

مریم رجوی یارای کوچکترین انتقادی را ندارد و در برابر هر انتقاد یا کسانی که از فرقه اش جدا بشوند فورا آنها را نیز ترور شخصیتی کرده و با پرونده سازی مدعی می شود که همه کارمند وزارت اطلاعات شده اند.

مریم رجوی آلمان فوریه 2015

شوهر مخفی مریم رجوی یعنی مسعود رجوی رهبر همیشگی آنها دستور داده که تا آخرین نفس و تا آخرین نفر را در عراق نگهدارد، آنها مانع دیدار خانواده ها از اعضا می شوند و امکان هیچگونه ارتباطی با آنها وجود ندارد از طرف دیگر همین خانم که برای لابیگری به آلمان آمده است، بجای نجات جان اعضاء از عراق بر ماندن آنها در عراق پافشاری می کند و بارها در پیامهای رهبرشان هست که ما آنجا یعنی در عراق می مانیم و کشته می شویم و این حرف را به ناحق از طرف اعضائی می زند که نزدیک به ربع قرن است که در قلعه اشرف نگهداری شده و هر روز تحت تفتیش عقاید بوده اند و هیچ ارتباطی با جامعه و خانواده نداشته و ندارند.

گزار یونامی از نقض حقوق بشر این سازمان به انگلیسی برای شما ضمیمه است.

و حالا که شما قرار است فردا برای اینها سخنرانی کنید لطفا از خانم رجوی سوآل کنید که مسعود رجوی رهبرش کجاست و چرا شما را جلو انداخته و خودش مخفی شده و اینکه چرا منتقدین را به مرگ محکوم کرده است.

اگر اینها پایگاه مردمی در داخل ایران دارند از چه می ترسند که منتقدین را به مرگ محکوم می کنند

توصیه ما به شما این است که مراقب سوء استفاده های سیاسی تشکیلات مریم رجوی باشید

لینک به متن انگلیسی

متن نامه به انگلیسی:

Mr. Otto Bernhardet , according to the Rajavi cult’s site , today you welcomed Maryam Rajavi

 do you know that she is the representative of someone who is responsible for numerous killings and exploitation of human beings specially the women inside her cult and we are the witnesses of those events

 as a result of her command systematically numerous women forced to go under the women surgical operation and became sterile so they can be ready ideologically for getting married to Massoud Rajavi who is the leader of this notorious cult without any chance of giving birth to a child, so these ladies can give their body completely to the leader of this cult without any fear of giving birth to a child

 may be the understanding of this article is very heavy on your mind , but we , the members of women association and some other women who have preferred not to reveal their identity , are ready to explain it to you and participate in any court of law or any conference as wellwe know many women such as Mrs . Mehri Mousavi, Zahra Feyzbakhsh, and Mino Fatali who lost their life just because they did not obey those ideological and cultic commands so they had been killed in this organization under supervision of this lady , Maryam Rajavi

 do you know know that numerous people had lost their life by their bombs just because the leaders of this organization wanted to succeed in their objectives? the same killings and crime that the ISIS terrorists are doing in Syria and iraq right now

 Maryam Rajavi does not accept any criticism and those who criticize her or decide to separate her  organization are going to be labeled harshly as the members of the Iranian intelligence service by making fake cases and files against them

the hidden husband of Maryam Rajavi , Massoud Rajavi, has ordered that all those members of this organization to stay in Iraq till they die. the leaders of this organization do not allow the  family of those stranded members in Iraq to meet their loved ones and there is no way to get in touch with their loved ones whatsoever .this lady who has come to Germany to gain some lobby for her organization, in stead of rescuing those members from Iraq , is trying her best to keep those stranded and stuck members in Iraq and they have mentioned many times in their statements and massages that they will stay in Iraq till they die and the leaders of this cult unjustly mention it on behalf of those stranded and stuck members who have been kept almost a quarter of century in Ashraf and Liberty garrison under severe inquisition and without any connection withtheir family and friends and the outside world whatsoever

the UNAMI’s report about the breach and violation of human rights in this organization in English language is included and attached in this article for you as well . now that you want to make a speech for them tomorrow , please ask Mrs. . Maryam Rajavi that where is your husband the leader of this cult and why is he hidden and why has he put you in such position while he is hidden? and why has he ordered the killing of his critics ? if they have a good support from Iranian people as they claim ,  why have they ordered the killing of the critics ? we suggest you to pay attention to political misuses and abuses of this organization under supervision of Maryam Rajavi

with best regards, the women association in Germany

06.03.2015

attachment

UNAMI,s report

 منبع : زنان ایران 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید