مصطفی محمدی: آیا دنیا نسبت به افیون دیگری به نام مجاهدین بی تفاوت است ؟

0
690

اگر داعش جنایاتش علنی ست مجاهدین صدها برابر جنایات پشت صحنه و پنهان دارد که یکی از آنان اسارت قربانیان این ماجراست و تخریب روحی روانی آدم هاست و گرفتن حقوق بشر از اعضایی که هریک به نوعی فریب خورده اند و اکنون اسیرند و ارتباطشان با فضای باز سیاسی دنیا قطع است این آتشی که نه تنها دامن خانواده ی محمدی و محمدی ها را گرفته بلکه به زودی دامن دنیا را خواهد گرفت و گریبان گیر بی گناهان بیشتری در سراسر دنیا خواهد شد

وانون والقلم…….آیا دنیا نسبت به افیون دیگری به نام مجاهدین بی تفاوت است ؟

و اکنون دیگر مسئله ی مصطفی محمدی تنها سمیه نیست …….

واکنون که در دنیا مسئله ی تروریسم یک خطر بسیار بزرگ وتهدید کننده ی ملت هاست و اکنون که دنیا خطر تروریسم را لمس کرده مسئله ی محمدی و محمد ی ها در گیر یک سازمان ضد بشری و ضد مذهبی و ضد اخلاقی ست و خانواده های بسیاری در گیر این مشکل بزرگ شدهاند مصطفی محمدی قیام کرده و سکوت نخواهد کرد این هشدار من به سازمان هایی ست که برای نجات بشر از چنگال فرقه ها و سازمان های تروریستی برنامه ریزی میکنند

دنیا بداند که سازمانی افراطی تر و خطرناک تر از داعش در حال ریشه دوانی و دانه پراکنی در دنیاست که به واسطه ی پشتیبانی و حمایت بعضی از قدرت های بزرگ شیطانی در دنیا و به بهانه ی مبارزه با رژیم ایران ماهیت کثیف شیطانی و ماموریت های ضد بشری اش هنوز به دنیا معرفی نشده

من مصطفی محمدی اعلام میکنم و هشدار میدهم که اگر رسانه ها و دولت مردان و سازمان حقوق بشر اقدام به حمایت از خانواده های قربانیان این سازمان نکند پس به نوعی خود یکی از مدافعان تروریسم معرفی و اعلام خواهد شد

امروز سازمان مجاهدین خود را همانند طالبان و داعش پشت مذهب پنهان کرده و سکوت هیچ مسلمانی جایز و روا نیست

واین توهین به مسلمان و مسلمانی ست و توطئه ای بزرگ است تا چند و تا به کی مذهب باید دست آویزی برای شیاطین باشد

امروز تنها مسئله ی سمیه دخترم تکلیف و وظیفه و رسالت من نیست

اسناد و مدارکی در دنیا برای ثابت نمودن اتهامات این سازمان تروریستی در دنیا هست و سکوت یعنی خیانت و حمایت و پشتیبانی از این سازمان یعنی جنایت

خطر مجاهدین نه تنها ایران و ایرانی را تهدید میکند بلکه این مار سمی نیشش را به دنیا خواهد زد من دولت فرانسه را هشدار میدهم از روزی که ملت فرانسه علت تروریسم پروریش را به مردم شریف فرانسه توضیح دهد میلیاردها پول رد و بدل میشود تا این سازمان به اهداف شوم خود ادامه دهد و ترورهای اخیر در خاک فرانسه با رشوه و ترفند های بسیار سر پوش گذاشته شود مردم دنیا خواهان صلح آزادی و زندگی در فضای سالم و سیاسی و برخورداری از حقوق بشر هستند امروز با وجود قرارگاه مجاهدین در خاک فرانسه دولت فرانسه چه توضیح و توجیهی برای حمایت از تروریسم دارد

خطر مجاهدین نه تنها کمتر از داعش نیست بلکه صدبرابر خطرناک تر از داعش منفور است که امروز جنایاتش تیتر اخبار روزنامه هاست

آیا دنیا نسبت به افیونی دیگر به نام مجاهدین بی تفاوت است ؟

اگر داعش جنایاتش علنی ست مجاهدین صدها برابر جنایات پشت صحنه و پنهان دارد که یکی از آنان اسارت قربانیان این ماجراست و تخریب روحی روانی آدم هاست و گرفتن حقوق بشر از اعضایی که هریک به نوعی فریب خورده اند و اکنون اسیرند و ارتباطشان با فضای باز سیاسی دنیا قطع است این آتشی که نه تنها دامن خانواده ی محمدی و محمدی ها را گرفته بلکه به زودی دامن دنیا را خواهد گرفت و گریبان گیر بی گناهان بیشتری در سراسر دنیا خواهد شد

این هشدار و تهدید نیست این یک پیام جدی به همه ی آنانی ست که به نوعی از تروریسم حمایت میکنند و باعث اشاعه ظلم و ستم و بانی تروریسم در دنیا هستند واین پیامی ست برای بیداری و آغاز حرکتی ست برای نابودی سازمان مجاهدین و قرارگاه های جهنمی اش در سراسر دنیا ……

به نام و یاد خدا مصطفی محمدی

سونا صمصامی مسئول ارسال سمیه در سن زیر 18 سال به ارتش صدام حسین بود

سمیه محمدی توسط مزدور ارتش خصوصی صدام سونا صمصامی عضو گیری و بعنوان سرباز زیر هچده سال به عراق فرستاده شد

Using cult leader Maryam Rajavi to derail nuclear talks backfirese

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید