ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

0
1207

شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان خود نیانداخته وبر پیمان شکنی وسوء نیت انها ایرادی نمیگیرد و در لباس نماینده ی تام الاختیار آمریکا، ایران را پیمان شکن معرفی میکنید ؟ من نباید حکم نعل وارونه زدن باین نوشته ی شما بده …

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر از تبریز ـ امضا محفوظ ــ 01 مارس 2015   نامبرده که سعی دارد خودرا نه بعنوان یک فحاش فرقه ی رجوی، بلکه درحد یک تحلیلگر واقعی نشان دهد تا بتواند ” با چراغ آید وگزیده تر برد کالا ” ، دررسانه های رجوی مقاله ی تحلیل گونه ای بنام ” فرجام مذاکره با یک پیمان‌شکن هسته‌ای “ منتشر کرده که قسمت عمده ی آنرا صرف بازگویی حرف هایی کرده که خود طرفین مذاکرات هسته ای اظهار داشته ، رسانه های داخلی وخارجی بطور مبسوطی بدان پرداخته اند وچیز دندان چسبی درآن بچشم نمیخورد وبه همین خاطر دراین نوشته ازتکرار پرگویی های او اجتناب شده وسعی گردیده که به اصل مطلب ونتیجه گیری های او نگاه مختصر ومفیدی انداخته شود.

ذکراین نکته خالی ازفایده نیست که ازنظر حاج حمزه ، دوحزب دموکرات وجمهوریخواه که دراصل حکم یک حزب وبا دوجناح راست!! را دارند ، تفاوت های ماهوی وجود دارد که ابدا اینطور نیست وحاج حمزه قادر به تشخیص فرق مهم شکل ومحتوا نبوده ودراثر این کم آگاهی ، به زیاده گویی های ۵صفحه ای پرداخته است!

او درنوشته ی تحلیل گونه ی خود بخشی دارد بنام ” مصلحت ملی ما “ – که معلوم نیست این قلم بدست باند رجوی چگونه میتواند مشکلی بنام مصلحت ملی داشته باشد- می نویسد:

” ما ایرانی‌ها در نتیجه ومحصول مذاکرات طرف خارجی بارژیم ایران بیش ازخارجی ذینفع هستیم؛ زیرا اگربساط اتمی شدن رژیم ایران برچیده نشود وجلوی خطردستیابی این رژیم به بمب اتمی گرفته نشود، جامعه ایران درمعرض عوارض وخامتبار ماجراجویی‌های اتمی رژیم ایران ازجمله خطرآلودگی محیط زیست ایران به تشعشعات خطرناک اتمی قرارمی گیرد، خسارات اقتصادی واتلاف مالی ناشی ازتداوم فعالیت‌های هسته‌ای مصیبت باراین رژیم ماجراجو ادامه پیدا می‌کند ودستیابی رژیم به بمب می‌تواند تعادل قوای سیاسی داخلی وخارجی رژیم ضد مردمی ایران را به زیان مردم تغییردهد (نگارنده پیش‌ازاین درنوشته ها ومصاحبه های خود به این عوارض اشاره کرده است). عدم قاطعیت طرف خارجی با خطراتمی شدن رژیم ایران به خصوص درپیش گرفتن سیاست قاطعی که می‌تواند اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را به رژیم ایران تحمیل کند، گویای آنستکه اگرمعامله دو طرف مذاکره جوش بخورد و به شکست نینجامد، توافقنامه ای به امضای آن‌ها خواهد رسید که اززاویه مصلحت ملی ایران اشکالات اساسی دارد که درزیربه برخی از آن‌ها اشاره می‌شود”.

پس ازنظر حاج حمزه، دیگرانی درآن نوع جامعه ی جهانی وجود دارند که تحت زعامت آمریکا بانجام وظایف زیست محیطی ؟! مشغول بوده واز ضررهای طبی ای که این تحقیقات هسته ای ایران شامل مردم ایران میکند ، نگرانند و بعنوان دایه ی مهربانتر ازمادر، خود را مسئول حفظ سلامتی وآزادی ما میدانند وبنابراین با عدم قاطعیت شان دربرخورد به رژیم ایران ، درحق مردم ایران ستم روا میدارند!

بدین ترتیب حاج حمزه هم علیرعم صغری، کبری چیدن های چند صفحه ای ودرنقش مثلا یک تحلیگر منصف؟! ، طرفدار قاطعیت هرچه بیشتر آمریکا دربرابر ایران است!

اما مسئله اینجاست که دیگرانی هم ازباند رجوی که ماموریتی بنام نرم خو نشان دادن خود نیستند ، درست همین درخواست را ازآمریکا دارند و البته با ادبیات چاله میدانی تر!

پس اگر اینطور است که همه ی نوشته های این فرقه نشان میدهد که هست، چرا اشکال این قاطعیت با وضوح بیشتری مطرح نمیشود؟!

اینکه مصلجت ملی ایرانیان چیست ، ازدید یزدان حاج حمزه چنین آمده است:

“۱ – غنی سازی اورانیوم توسط رژیم ایران، به طور رسمی وبرخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، به تأیید اعضای دائم شورای امنیت می‌رسد. ضمن آنکه ظرفیت کنونی غنی سازی رژیم وتمام امکاناتی که برای این کارفراهم آورده، دست نخورده باقی می‌ماند که می‌تواند مجدداً به کارافتد”.

۲ – طرف خارجی برای محدود سازی وکنترل خطردستیابی رژیم ولایت فقیه ایران به بمب، ونه برای رفع این خطر، با رژیم ایران به توافق می‌رسد. توافقی که برای اجرای آن چماق جنگ را بالای سرایران معلق نگه می‌دارد و درعین حال ضمن تاییدتلویحی توان بمب سازی رژیم ایران، استخوان بمب سازی را لای زخم باقی می‌گذارد.

۳- کنترل خطردستیابی رژیم ایران بمب اتمی، طی مدت اجرای «توافقنامه» این چنینی، تضمینن اجرایی ندارد زیرا سوای نقض تعهدات و سابقه پیمان‌شکنی رژیم ایران که سیستم بازرسی آژانس درگذشته با آن روبرو بوده، رژیم ایران در این «توافقنامه» متعهد نمی‌شود که پیش ازامضای آن به مخفی کاری‌های اتمی خود خاتمه دهد و به شفاف سازی همه فعالیت‌های اتمی‌اش به پردازد “.

هموطن عزیز!

دیگرانی که این تعهدات بین المللی را هم رعایت نکرده اند، چگونه مورد بازخواست این جامعه ی جهانی مورد نظر شما قرار نگرفته اند ودرحالتی که بدبین ترین کارشناسان، دستیابی ایران به بمب هسته ای را ازطریق طی راههای طولانی دانسته وخطر بالفعل آنرا برای دهه ای بعد اعلام میکنند ، شما چرا در رد این کارشناسان خبره، اینهمه سماجت نشان میدهید ، درحالی که میدانید ایران قصد بمب سازی را ندارد؟

بنظر شما این جامعه ی جهانی مطلوب شما، چکار باید بکنند که این استخوان لای زخم باقی نماند؟

بند ۳ استلالات شما برخلاف واقعیات موجود است! چرا که کارشناسان آزانس من حیث المجموع ، بارها اعلام کرده اند که ایران بیشترین شفاف سازی ممکن را دراین عرصه نشان داده است!

مهمتر اینکه این ایران بود که در سال های اولیه ی قرن ۲۱، خود بطور یکجانبه تمام تحقیقات هسته ای خود را بحالت تعلیق درآورد واین جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید!

شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان خود نیانداخته وبر پیمان شکنی وسوء نیت انها ایرادی نمیگیرد و در لباس نماینده ی تام الاختیار آمریکا، ایران را پیمان شکن معرفی میکنید ؟

من نباید حکم نعل وارونه زدن باین نوشته ی شما بدهم؟

نباید معتقد باشم که شما با عوض کردن جای ظالم ومظلوم، برای ظالم حکم برائت صادر کرده و مظلوم را که درنهایت همان ” خلق قهرمان ایران” است ، بجای اومی نشانید؟!

البته هموطن حاج حمزه، قول داده اند که قضاوت نهایی را به مشخص شدن فرجام مذاکرات وانتشارمفاد توافقنامه احتمالی موکول کند که منت کمی هم بر گردن ” خلق قهرمان ” نیست!

منبع : ایران اینترلینک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید