محمد رزاقی:من از انشعاب و مواضع اصولی شما حمایت می کنم

0
956

 اعلام مواضع اصولی و انشعاب از یک فرقه جنایتکار که خود ما قربانیان این فرقه جنایتکار و تروریستی رجوی هستیم مهر تائیدی هست بر افشاکریهای جدا شده ها مبنی بر وجود دیکتاتوری؛ زندان ؛ شکنجه , تحقیر؛ توهین؛ عدم وجود کوجکترین ازادیدردرون تشکیلاتی که رجوی با دروغ و دغل وشارلاتان بازی ساخته و به ان سس مباره با رژیم میده …

من از انشعاب و مواضع اصولی شما حمایت می کنم .
محمد رزاقی ــ 26 فوریه 2015    من محمد رزاقی از اعضاء باسابقه مجاهدین خلق ایران هستم مطمئن دوستان ؛همرزمان سابقم من از نزدیم شناخت کافی دارند و دوستان هم از من شناخت دارند .
من با مشاهده و مطالعه بیانیه شما دیدم تماما انچه شما در بیانیه گنجانده اید ۱۸۰ درجه در مقابل دیکتاتوری ؛ خفقان ؛ سر کوب ؛ درست کردن قانونهای دست ساز رجوی که تماما غیر انسانی می باشد ودر یک کلام اعضاء درون تشکیلات فرقه رجوی جز مردن در راهی که رجوی ترسیم می کنند هیج انتخاب دیگری ندارند و به راه انداختن انقلاب ایدئولوژیک برای سوء استفادهجنسی از زنان نگونبخت نشان دهنده امال و ارزوهای کثیف رجوی در حرمسرا یی که مسئولیت و هدایت ان با مریم قجر می باشد جزء تجاوز به زنان توسط رجوی ملعون البته با چاشنی رهایی؛ مسئولیت پذیری خواهران و حل شدگی در رهبری نام دیگری نمی توان بر ان گذاشت .
دوستان ؛ همرزمان سابقم
شما به حق به اسارت نگه داشتن اعضاء اسیر در کمپ لیبرتی عراق بوسیله رجوی با بکارگیری دهها بهانه اشاره کردید من هم با شما هم عقیده هستم که رجویمی خواهد برای فرار از پاسخگویی اعضاء را در درون یک محوطه بصورت اسیر نگه دارد و از دنیای بیرون و خانواده دورنگه دارد تا بتواند در زمان لازم انها را به کشتن بدهد.
دوستان ؛ همرزمان سابق
من فکر می کنم اعلام مواضع اصولی و انشعاب از یک فرقه جنایتکار که خود ما قربانیان این فرقه جنایتکار و تروریستی رجوی هستیم مهر تائیدی هست بر افشاکریهای جدا شده ها مبنی بر وجود دیکتاتوری؛ زندان ؛ شکنجه , تحقیر؛ توهین؛ عدم وجود کوجکترین ازادیدردرون تشکیلاتی که رجوی با دروغ و دغل وشارلاتان بازی ساخته و به ان سس مباره با رژیم میدهد .
دوستان همرزمان سابقم
از این لحظه من در کنار شما هستم و خودم را عضوی از شما میدانم و در هر کجا ؛ در هر زمان نیاز به افشاگریهای جنایات رجوی باشد و برای پیشبرد خط در مقابل رجوی من حاضر هستم و از شما تقاضا میکنم اسم اینجانب را هم در پایان بیانیه انشعابیتان اضافه کنید .
با تشکر از همه شما دوستان و هم رزمان سابقم
پاریس : محمد رزاقی

لینک به وبلاگ آقای محمد رژاقی

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید