مصطفی محمدی:والنون و القلم… عصر خسران به سر رسیده

0
547

ایران رجوی رجوی ایران. این شعار ضد بشری و ضد خدایی شعارتان شد از مسیر حق خارج شدید منحرف شدید که خون و خون ریزی را حلال دانستید و چه خون هایی که بر سنگفرش خیابان های اردوگاه اشرف توسط شما ریخته شد و وای بر شما فرقه ی ضد بشر ستم کار پلید که به هر بها و بهانه ای بچه های زیر سن قانونی را وادار به خودکشیو خودسوزی کردید و …

والنون والقلم……..
مصطفی محمدی ــ 22 فوریه 2015    و هیچ کس را به جز من ولی و سر پرست خود ندانید
وایاک نعبدو ایاک نستعین و این فرمان خداست ….. و تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم
و هر کس که چنین نکند از مسیر صراط المستقیم خارج شده و به گمراهی و ضلالت رهنمون خواهد شد و به راستی که ای رجوی و رجویان که شما از گمراهانید و راه شما راه ناحق و تباهی ست و راهی جز راه خدا برای رستگاری نیست
و امروز تمامی آحاد بشر تلاششان گزینش راهی به سمت تعالی و کمال است و تو ای رجوی ملعون به کجا میروی
و شما ازمسیر حق خارج شدید که ولی و سرپرست خویش را غیر خدا گزیدید ایران رجوی رجوی ایران
و زمانی که فرقه ی منافقین ولی و سرپرست خود را انسانی که پیرو شیطان است قرار دادند راهشان تاریکی و ضلالت شد رهبری که افکار شیطانی وجودش را تسخیر نموده و خون بی گناهان را ریخته با دولت ها و سران ونمایندگان تروریست دنیا زد و بند دارد و از بدترین ها بر روی زمین است و این است راه گمراهان
ایران رجوی رجوی ایران. این شعار ضد بشری و ضد خدایی شعارتان شد از مسیر حق خارج شدید منحرف شدید که خون و خون ریزی را حلال دانستید و چه خون هایی که بر سنگفرش خیابان های اردوگاه اشرف توسط شما ریخته شد و وای بر شما فرقه ی ضد بشر ستم کار پلید که به هر بها و بهانه ای بچه های زیر سن قانونی را وادار به خودکشیو خودسوزی کردید و با ترفند های مختلف وحیله های گوناگون و وعده های دروغ عده ای را عضو سازمان تروریستی و ضد بشری منافقین نموده و دیگر راه برگشت و تحقیق و مطالعه را بستید و روح وجسم شان را اسیر خود نمودید و نزدیک است روز رسوایی
و این شد که ارتشی از جنود شیطان ساختید و شعارتان شد ایران رجوی رجوی ایران
که شما از حزب شیطانید و هدف تان نابودی احساس و عاطفه و مهر عشق و انسانیت که این چنین نخواهد شد و
جای شما جهنمی است که خود برای خود تهیه نمودید و ساختید
که خداوند مومنان نابودتان خواهد ساخت
و تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری میجوییم و تو ای رجوی ملعون از ستم کاران و از سپاه شیطانی
تو شیطانی تو دجال زمانی و اما دیگر حنایت برای مصطفی محمدی و محمدی ها رنگ ندارد و من مصطفی محمدی به همین زودی به یاری خدا کاخ آرزوهایت را بر سرت خراب خواهم کرد و روز پیروزی نزدیک است
خدا با من است و یارو یاورم و همراهان من مومنانی هستند که زیر بار ستم ظالمی چون تو ضحاک مار به دوش نمیروند و داد مظلومان در بند ستم را خواهند ستاند و براستی که تواز گمراهانی و فرقه ات فرقه ی شیطانی و ضد انسانی و همراهانت از زیان کاران این عصرند و وای بر کسانی که مرام و مسلک شان خشنودی شیطان باشد
و بدان ای ملعون که عصر خسران به سر رسیده خورشید حقیقت نمایان است و دیری نمی پاید که دستت برای دنیا رو شود وطبل رسواییت در هر کوی و برزن به صدا در آید وهمه از دور افتاده ترین نقاط دنیا از مرگ و نابودی تو و همدستانت و سقوط تو و انهدام فرقه ی جهنمی مجاهدین حرف بزنند
و خداوند دشمن ستمکاران است و یارو یاور مومنین …..
ومن مومنم به یاری خدا ومن مومنم به نابودی کفار و مشرکین و من مومنم به برقراری حق و عدالت روی زمین و من مومنم به استقرار حکومت الله ومن مومنم به یاری خدا در راه هدفی مقدس و آزادی دختر عزیز تر از جانم ومن مومنم به این که آنان که آب به آسیاب ضحاک زمان میریزند و عشق و عاطفه ی انسانی را وز وز مگس میبینند و میشنونداز کوران و کرانند و از زیان دیدگان که اسب لنگ این دیو خونخوار ستم پیشه را نعل میزنند و وای بر زیان کاران نعل بند اسب های سپاه شیطان که عذاب الاهی برایشان نزدیک است و گوارا
و ای رجوی ضحاک پامبر با روح بلندش و رسالت جهانی اش ادعایی برای ولی و سرپرستی انسان ها نداشت و خود را بشری همچون دیگران می دانست و تو چگونه خودرا ولی و سرپرست ایران و ایرانی خواندی
ایران رجوی رجوی ایران آری تو همانا ولی و سرپرست آنانی هستی که اسب پیر و از کار افتاده ی سپاه شیطان را نعل میزنند آنان که از عشق و عاطفه بویی نبرده اند و از زیان کارانند
امروز عصر بت و بت پرستی به پایان رسیده قرن هاست اما اکنون اگر تو بتی من بت شکن خواهم شد
و کمر تو بت پوشالی را باتبر ایمان و عشقم خواهم شکست
بلال خواهم شد و الله و اکبر خواهم گفت و یگانگی و وحدت را اذان خواهم گفت و ومسیحای خویش را از صلیب پایین خواهم کشید
من شجاعت آن را دارم که به دنیا اعلام کنم که من مصطفی محمدی فریب شما دیوانگان ستم کار را خوردم و زمانی به عنوان طرفدار مجاهدین در کنار شما بودم و اکنون با شهامت اعلام میکنم همچون حر از فرقه ی کفر از لشکر ستم بیرون زدم و اکنون در مقابل و روبه روی شما ظالمان هستم جان بر کف و آماده و این است که وز وز مگسی حتی در کار نعل بندان پول دوست خیانت کار اختلال ایجاد میکند که پس میدانید که شیر خفته را بیدار کرده اید
من به آزاده گی مومنم و شمشیرم آماده است لشکر محمدی آماده است
من انتقام آنانی که همچون مسیح مصلوب شدند را میگیرم و انتقام خون بی گناهانی که از آنان نام و نشانی نگذاشتید
بانک الله ئاکبرم را بشنو و ایاک نعبدو و ایاک نستعین
بر بام دنیا خواهم رفت و اذان خواهم گفت و بت ها شکسته خواهد شد و بت رجوی به پایین کشیده خواهد شد
به لطف و یاری حق
به نام و یاد خدا مصطفی محمدی

منبع : ایران اینترلینک

Amiryaghmaee-15 salegi

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید