محمد رزاقی: روحت شاد پدر بزرگ !

0
1097

اینکه در این کلیپ مدعی شده اید بارها از امریکاییها خواسته بودید افراد تیف به امریکا و یا هر جا که دوست دارند بفرستید هم باز مثل ســـ .. دروغ می گویید و اینها همه برای فرار از پاسخگویی به خاطر درست کردن زندان در همدستی با جنایتکاران امریکایی بود . زمانیکه کنترل زندان از دست ژنرال دیوید فیلیپس و سرهنگ مارتین خارج شد یکی از سرهنگهای با شرافت امریکایی یک روزبه چادر من امد و گفت ما هر وقت با سران فرقه نشست داریم یک موضوع را بصورت ثابت مطرح می کنند و ان هم اینکه افراد تیف به ایران بفرستید !

روحت شاد پدر بزرگ !
محمد رزاقی ــ 20 فوریه 2015 تلویزیون سیمای اسارت و سایت فحاشگر که رجوی ان را به اسم افشاگر قالب می کند برای چندمین بار سوز و جیغ بنفش بیش از ۱۰ سال شخص رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی درمورد جدا شده هایی که بیش از ۴ سال در زندان ساخته رجوی و جنایتکاران امریکایی بنام تیف درست کرده بودند به نمایش گذاشته وبرای چندمین بار با درست کردن یک کلیپ سرتا پا دروغ ترس ؛ وحشت خود را از جدا شده ها به تصویر کشیده و طبق معمول به روش خاض و به سفارش شخص رجوی زنباره یک مشت جفنگیات بلغور فرموده .
البته شخصآ قصد جواب دادن به جفنگیات رجوی زنباره را ندارم چون میدانم همه حرفهایش دروغ و دغلهای معمول می باشد و ارزش جواب دادن و پرداختن به جفنگیات رجوی را ندارد .
اما از ته دل خوشحالم که رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار اینقدر از افشاگریهای من و جداشده هایی که جنایت و خیانتهای رجوی زنباره را افشا می کنند رجوی با نشان دادن واکنشهای هیستریک و نشسته هاف ؛ هاف کردن در سایتها و تلویزیون فرقه وزنجیر پاره کردن شخص رجوی در نشستهای درونی و فحش دادنهای چاله میدانی و تهدید به قتل همه نشان از اثر گذاری افشاگریهای جدا شده ها دارد .
مخ پوسیده های رجوی با درست کردن و بیان یک مشت جفنگیات در مورد اعضاء جدا شده به غیر از یک مشت خود فروخته معلوم الحال و دارای پرونده های متعدد اخلاقی و همجنس بازی و یا تجاوز به اعضاء کم سن و سال که تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست بودند بقیه جدا شده ها با شرافت و تحمل شکنجه های روحی و جسمی جنایتکاران امریکائی همدست رجوی به رجوی و مریم قجر تف کردند و خود را به دنیای ازاد رساندند و همین باعث زنجیر پاره کردن شخص رجوی شده است .
همچنان که گفتم قصد جواب دادن به رجوی زنباره و یا مریم قجر قواد ندارم . اما برای یاد اوری به مخ پوسیده های رجوی باید بگویم که تا انجا که من بیاد دارم من شخصآ در طول ۴ سالی که در زندان ساخته رجوی و جنایتکاران امریکایی بودم هیچ ملاقات کننده نداشتم رجوی این علم و غیب را از کجایش در اورد و بیادش اورد که با ماموران اطلاعات ملاقات داشتم ؟
بعد هم اینکه من هیچ وقت تلفن شخصی در تیف نداشتم با کدام تلفن نداشته توانستم به وزارت اطلاعات گزارش بدهم ؟
رجوی در نشستهای درونی برای ترساندن اعضاء نگون بخت گفته ما برای افراد تیف ناهار برنج . ماهی فرستاده بودیم که رزاقی چاقو بدست جلو سالن غذا خوری تیف ایستاده و مانع گرفتن غذا توسط افراد تیف می شده !!!
باید خدمت رجوی زنباره مخ پوسیده بگویم مردک کوتله در زندان تیف به دستور ژنرال فیلیپس و سرهنگ مارتین و …. کسی حق بردن یک لیوان یکبار مصرف به داخل چادر برای خوردن اب نداشت چطور می شود یک نفر در حضور زندانبانان مسلح چاقو به دست مانع گرفتن غذا شود ؟
البته من شخصا افتخار می کنم حتا در زندان تیف لب به غذای فرقه نزدم و بعدآ هم از طریق یکی از نفراتی که در پختن ان غذا دست داشته به تیف امد و ماجرای پختن برنج برای افراد تیف را بصورت واقعی تعریف کرد .
نصیر از جمله افرادی بوده که در موقع پختن ان برنج در اشپزخانه اشرف در بالا سر دیگ برنج حضور داشته می گفت در اشپزخانه در حال جوشاندن برنج بودم دیدم جلو درب اشپزخانه افراد صف کشیده اند و ۲ نفر اول امدند بالا سر دیگ و با فریاد و داد گفتند تیف ؛ تف و داخل دیگ تف کردند رفتند ! بعد ۲ نفر دیگر امدند با همان شیوه داد زدند تیف ؛ تف و داخل دیگ برنج تف انداختند رفتند ! تقریبآ نزدیک ۷۰ تا ۸۰ نفر داخل همان دیگ برنج تف می کنند این همان غذای پر تف بود که الان در بوق و کرنا کرده اید .
اما رجوی زنباره و مریم قجر حرمسرادار رجوی به چند سوال ساده جواب بدهند ان موقع مشخص می شود که تیف چراگاه وزارت اطلاعات بوده یا زندان ساخته رجوی زنباره و جنایتکاران امریکائی .
ــ اگر زندان تیف چراگاه وزارت اطلاعات بوده پس چرا شما برای افراد تیف البته انهم یکبار ناهار فرستادید ؟ مگر شما نمی گفتید بین ما و رژیم ۷ دریا خون بس چی شده بود که برای ماموران رژیم ناهار می فرستادید ؟ بس معلوم می شود مثل ســــ … دروغ می گویید .
ــ اگر تیف چرا گاه وزارت اطلاعات بود پس چرا شورای رهبری و زنان حرمسرای رجوی برای ملاقات با جدا شده ها در تیف به صف می ایستادند ؟
ــ ژیلا دیهیم
ــ فهیمه ماهوزی
ــ مهناز گرامی
ــ حسین مدنی
ــ حسین ابریشمچی با نام مستعار حسین ابر
ــ صمد کلانتری
ــ کریم قریشی
و …….
ایا این اعضاء فرقه در زندان تیف فامیل داشتند که برای ملاقات می امدند ؟
اینکه در این کلیپ مدعی شده اید بارها از امریکاییها خواسته بودید افراد تیف به امریکا و یا هر جا که دوست دارند بفرستید هم باز مثل ســـ .. دروغ می گویید و اینها همه برای فرار از پاسخگویی به خاطر درست کردن زندان در همدستی با جنایتکاران امریکایی بود .
زمانیکه کنترل زندان از دست ژنرال دیوید فیلیپس و سرهنگ مارتین خارج شد یکی از سرهنگهای با شرافت امریکایی یک روزبه چادر من امد و گفت ما هر وقت با سران فرقه نشست داریم یک موضوع را بصورت ثابت مطرح می کنند و ان هم اینکه افراد تیف به ایران بفرستید !
دقیقا یادم هست سال ۸۶ و ۸۷ در عراق گفتگوهای ۳ جانبه ایران ؛ عراق ؛ امریکا تشکیل شده بود همان سرهنگ یک روز با حالت گرفته و ناراحت در بین چند نفری که نشسته بود گفت من در طول عمرم هیچ انسان و یا گروه بی شرفی مثل رجوی ندیده بودم !
یکی از نفرات که رو به سرهنگ گرد و گفت چرا مگر چی شده ؟
سرهنگ گفت با شروع مذاکرات ۳ جانبه در بغداد درهر جلسه ای که با حضورسران فرقه ( عباس داوری؛ مژگان پارسائی ؛ زهره اخیانی؛ احمد واقف؛ فهیمه اروانی و … داریم اصرارمی کنند ما برای حسن نیت نشان دادن به رژیم ایران افراد تیف بصورت جمعی تحویل رژیم ایران بدهیم !
در ثانی همین سران فرقه به دستور شخص رجوی زنباره و مریم قجربعد از سال ۸۵ با هر کسی که ملاقات میکردند یاد می دادند که در کمپ شایعه کنند رژیم ایران به هر کسی که به ایران بر گردد ۲۰ ملیون تومان پول ! وسایل زندگی و … می دهد و همین موضوع را مژگان پارسائی در یکی از مراسمهای درونی اشرف بیان کرده بود !
البته رجوی زنباره و جنایتکاران جنگی با درست کردن شرایط طاقت فرسا و شکنجه های روحی و جسمی در زندان تیف شرایطی پیش اوردند که بیش از ۵۰۰ نفر بصورت داوطلب و برای رهایی از زندان تیف به ایران بر گردند و این خدمت بزرگ رجوی به رژیم ایران بود .
گفتم قصد جوابگوئی به جفنگیات رجوی زنباره را ندارم این کلیپ سوزش و جیغ بنفشی که رجوی بیشتر از ۱۰ سال سر می دهد من یاد یک خاطره دوران کودکی انداخت که بد نیست بصورت کوتاه بیان کنم وبگویم روحت شاد پدر بزرگ راست می گفتی ….
اخرهای هر سال رمال و یا همان فالچی همه ساله به محله مان می امد بطور خاص زنان و دختران جوان خیلی طالب شنیدن حرفهای رمال بودند .
دقیقا یادم همان روزهایی که اقا میرزا حسن با عرقچین سبز رنگ وکت بلند طوسی رنگی که می پوشید بود وارد کوچه شد من دقیقا یادم نیست ۹ یا ۱۰ سال داشتم شاهد دویدن زنان و دختران جوان محله مان به سمت اقا میرزا حسن بودم تا از زبان وی در مورد اینده و باز شدن بختشان بشنوند و یا زنها با شوهرانشان با گرفتن دعا ی اقا میرزا حسن مهربان شوند !
زنان و دختران تازه به دور اقا میرزا حسن حلقه زده بودند که دیدم پدر بزرگ خدا بیامرزم از کوچه به سمت خانه می اید همینکه پدر بزرگ داشت از پشت خلقه زنان و دختران با نگاه خنده دار رد می شد نا خود اگاه به سمت پدر بزرگم دویدم و گفتم داداش ( به پدر بزرگمان داداش می گفتیم ) این اقا میرزا حسن از کجا اینده ادمها را می داند ؟!
پدر بزرگ از زیر کلاه شاپو یک نیم نگاهی کرد وگفت بچه این چیزها به تو نیامده برو بازی بکن ! وقتی دیدم پدر بزرگ جواب نداد دوباره سوال کردم و اصرار به پدر بزرگ که باید بگویی تا حیاط خانه اویزان به پالتو پدر بزرگ رفتم وقتی پدر بزرگ دید ول کن نیستم گفت بچه داستانش دراز و خوب نیست نمی توانم بگویم بروکوچه بازی کن ولی من باز همان سوال تکرار می کردم گویی به رگ ترکی افتاده بودم که حتمآ از پدر بزرگ جواب بگیرم .
از من اصرار از پدر بزرگ انکار برای جواب دادن تا اینکه در لانه کفتر ها را باز کرد و شروع کرد به دانه پاچیدن برای کفتر ها من پا کوبان به زمین از پدر بزرگ جواب می خواستم .
وقتی پدر بزرگم دید با پا کوبیدن من کبوترها به پرواز درمی ایند گفت بچه کبوترها پرواز کنند شب بشه دیگر نمی توانند به لانه هایشان بر گردند گم می شوند ولی من باز پا کوبان بر زمین خواهان جواب بودم تا اینکه پدر بزرگ تسلیم شد وداشت برای کبوترها دانه می ریخت گفت تو دنیا هر چند سال یکبار یک بز سیاه با شاخهای سفید راست به دنیا می اید ادمهایی که می خواهند رمال و فال بین شوند می روند این بز پیدا می کنند ومی خرند بعد سر بز را می برند و یک شاخ ان در میاورند و استعمال می کنند و ۴۰ روز در اتاق تاریک می نشینند تا راز و رمز همه بر انها اشکار شود و … !
این داستان از ان زمان تا به حال در ذهنم بصورت سوال مانده بود که ایا حرفهای پدر بزرگم واقعی بود یا نه ؟
این روزها وقتی اطلاعیه ها ؛ کلیپ ها ؛ نوشته ها و اخبار فرقه رجوی زنباره درمورد جدا شده ها و مسائل اتمی ؛ وضعیت داخل ایران و … می شنوم در دلم می گویم روحت شاد پدر بزرگ راست می گفتی این رجوی با استعمال شاخ سفید و نشستن بیش از ۱۰ سال در سوراخ موش تاریک و افتابی نشدن نه تنها از وضعیت داخل ایران و مردم ایران خبر دارد بلکه به درجه ای از رمالی رسیده که از وضعیت کرات دیگر هم مطلع و می تواند حدس بزند کدام میمون یا بوزینه در هندوستان و یا شاخ افریقا ؛ امریکا از فرقه رجوی حمایت می کند و زود ان را برای شرکت در برنامه به مقر مریم قجر در اور سوراواز مرکز ترور ؛ جاسوسی ؛ پولشوئی دعوت می کنند .
روحت شاد پدر بزرگ .

لینک به منبع : وبلاگ آقای محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید