محمد اقبال سخنگوی غیر رسمی سازمان مجاهدین اتهام پراکنی می کند. پاسخ دهید!

0
1394

آقای اقبال، با این توضیحات شما را در مقام و موضع پاسخگوئی نمی بینم، اما از آنجا که شما به شخص من اتهام زده اید، به لحاظ حقوقی شخص خود شما را مسئول و پاسخگو دانسته و از این رو در این زمینه شما را مخاطب قرار می دهم. آقای اقبال، شما در مقاله خود به من اتهام زده اید که …

محمد اقبال سخنگوی غیر رسمی سازمان مجاهدین خلق اتهام پراکنی می کند. پاسخ دهید!

حنیف حیدرنژاد ــ 20 فوریه 2015   آقای محمد اقبال  شما در نوشته ای با عنوان “از این مرده به آن مرده فرج است”[1] که در تاریخ 18 فوریه 2015 در سایت “همبستگی ملی” منتشر نموده اید اسامی برخی از افراد جدا شده از سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت را ذکر کرده اید. از جمله اسم من را هم آورده اید. شما به این افراد اتهاماتی از قبیل “مقاله نویسان سایت های وزرات اطلاعات”، “مزدور وزارت اطلاعات” جمهوری اسلامی نسبت داده اید. سخن من در اینجا در ارتباط با آن افرادی است که شخصا با آنها ارتباط داشته و از مواضع آنها در قبال جمهوری اسلامی مطلع هستم. آنها بر مخالفتشان بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی محکم و پایدار ایستاده و ارتباطی با ارگانها، نهادها یا انجمن های وابسته به جمهوری اسلامی ندارند. من از مواضع سیاسی این افراد در قبال رژیم جمهوری اسلامی مطلع هستم: خانم عاطفه اقبال (خواهر خود شما)، آقایان: محمد رضا روحانی، کریم قصیم، اسماعیل وفا یغمائی، ایرج مصداقی، سعید جمالی(هادی افشار) و رضا گوران.
در اینجا اما، مایلم از طرف خودم و در مورد خودم بنویسم.
آقای اقبال، من در نقد و تحلیل هائی که در مورد سازمان مجاهدین خلق می نویسم همیشه مسعود رجوی، مریم رجوی و رهبری سازمان مجاهدین خلق را مخاطب قرار داده ام. در مورد آنچه نوشته و پرسش کرده ام، آنها را پاسخگو می دانم. بر اساس شناختی که از مناسبات سازمان مجاهدین دارم، شما را از سخنگویان “غیر مستقیم” این تشکیلات می دانم. هر چند شما آن را رد کنید. جای تاسف دارد که این سازمان تا آنجا از سیاست های خود شرم زده است که توان پاسخگوئی مستقیم نداشته و حاضر نیست مسئولیت اعمال و سیاستهاهایش را رسما و مستقیما به عهده بگیرد.
آقای اقبال، با این توضیحات شما را در مقام و موضع پاسخگوئی نمی بینم، اما از آنجا که شما به شخص من اتهام زده اید، به لحاظ حقوقی شخص خود شما را مسئول و پاسخگو دانسته و از این رو در این زمینه شما را مخاطب قرار می دهم.
آقای اقبال، شما در مقاله خود به من اتهام زده اید که “مقاله نویس” وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و “مزدور” این وزرات خانه هستم.
1. لطفا مدرک و سند خود در مورد آنچه ادعا می کنید را ارائه دهید.
2. شما در نوشته تان به خانم مریم رجوی به عنوان “رئیس جمهور منتخب مقاومت” که شما قبولش دارید اشاره کرده اید. مایلم به نکات زیر در بیانیه ده ماده ای[2] “رئیس جمهور منتخب” شما اشاره کنم:
مریم رجوی در ماده 2 بیانه اش می نویسد: “ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.”
آقای اقبال شما تلاش دارید با اتهام زدن و ترور شخصیت، من (و ما) را مجبور به سکوت کرده و عملا برخلاف گفته “رئیس جمهور منتخبتان” در تلاش برای محدود کردن “آزادی بیان” من (و ما) می باشید. شما با این عمل خود نشان می دهید که به “کثرتگرائی” باور ندارید و فقط آن کسی که شما و سازمان، رهبری و “مقاومت” مورد نظر شما را تائید کند تحمل می کنید. شما آزاد اندیشی را تحمل نکرده و به جای منطق و استدلال با فحاشی و تهمت زدن پاسخ می دهید.
مریم رجوی در ماده 6 بیانه اش می نویسد: “ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.”
آقای اقبال، بر چه اساسی شما “اصل برائت” سفارش شده از سوی رئیس جمهور محبوبتان را نقض کرده و بر اساس کدام سند و مدرک حکم صادر می کنید؟ صدور حکم وظیفه “نظام قضائی مدرن و مستقل” است که در آن باید محاکمه علنی انجام شده باشد و متهم از حق دفاع از خود و حق برخورداری از وکیل و دادرسی عادلانه برخوردار باشد. شما به چه حقی و با کدام صلاحیت حقوقی در مورد دیگران “حکم” صادر کرده و نقش همزمان دادستان و هیئت منصفه و قاضی را عهده دار شده اید؟ آیا این همان نظام قضائی مستقلی است که رئیس جمهور منتخب شما آن را وعده می دهد؟ یعنی قرار است شما فردا با مردم ایران به همین روش رفتار کنید؟
مریم رجوی در ماده 7 بیانیه اش می نویسد: “ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله: «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.”
آقای اقبال یادآوری می کنم اعلامیه جهانی حقوق بشر درمواد 18 و 19 خود تاکید دارد:
ماده 18: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.»
ماده19: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.»
محتوای فوق بطور مشروح تر در مواد 18 و 19 “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” آورده شده است.
آقای اقبال مطابق مواد فوق سازمان مجاهدین خلق، افراد ناشناس ماموریت گرفته از این سازمان، سایتهای رسمی و غیر رسمی وابسته به این سازمان و شخص شما به عنوان یکی از هواداران این تشکیلات “مزاحم” آزادی “فکر و وجدان و آزادی اندیشه و آزادی عقیده و آزادی دگراندیش بودن” محسوب شده و با اتهام زدن های بی پایه و اساس و انتشار عمومی آنها “امنیت” فکری- روانی شخص من (و ما) را مورد تهدید قرار می دهید.
آقای اقبال “گناه” من (و ما) نیست که رهبرانِ سازمان مجاهدین خلق برخلاف حرف های زیبائی که ادعا می کنند، عمل می کنند. اگر من رفتار و سیاست های دوگانه و فریبکارانه رهبران سازمان شما را نقد و تحلیل می کنم، پاسخ آن نباید و نمی تواند فحاشی و اتهام پراکنی باشد.
آقای اقبال، من مایلم انرژی خود را بر روی مخالفت برعلیه جمهوری اسلامی متمرکز کرده و به شیوه و در حد توان خودم به مبارزه بر علیه این رژیم و افشاگری برعلیه آن بپردازم. متاسفانه سازمانی که شما از آن حمایت می کنید- و در مورد این مقاله مشخص، شخصِ شما – انرژی من (و دیگر مخالفین آزاد اندیش که فوقا از آنها نام برده شده) را به خود مشغول کرده و عملا به ترمزی در مسیر مبارزه بر علیه این رژیم تبدیل شده اید. لطفا کنار بکشید. شما و سازمان مورد علاقه تان می توانید اگر مدرک و سندی در تائید ادعاها و اتهامات خود دارید از طریق مراجع قضائی کشور محل سکونت من (آلمان) اقدامات لازم حقوقی را به جریان بیاندازید، اگر چنین نکنید یعنی “اتهام پراکنی” می کنید. اگر مدرک و سندی ندارید می توانید به نوشته های من در نقد رهبری سازمان مجاهدین با دلیل و استدلال و البته با زبان محترمانه پاسخ دهید. اگر نمی توانید پاسخ منطقی بدهید، پس لطفا ساکت باشید. اما تلاش نکنید “مزاحم” آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی وجدان و آزادی عقیده من (و ما) بشوید.
آقای اقبال، از شما درخواست می شود اسناد مرتبط با اتهامات زده شده را در کنار نوشته تان درج کنید. اگر چنین اسنادی در اختیار ندارید یعنی اتهام بی پایه و اساس می پراکنید، در اینصورت نوشته خود را بردارید.
من منتظر “ایران فردای”ی وعده داده شده از طرف رئیس جمهور شما که قرار است در آن قانون حاکم باشد نمی مانم و به قوانین کشوری که در آن ساکن هستم استناد کرده و از شما می خواهم از “تیم حقوقدانان برجسته بین المللی” سازمان مورد علاقه تان کمک گرفته و به مواد زیر در قانون مجازات عمومی و قانون مدنی کشور آلمان نظر بیافکنید:

Strafgesetzbuch, § 185 Beleidigung
Strafgesetzbuch, § 186 Üble Nachrede
Strafgesetzbuch, § 187 Verleumdung
Strafgesetzbuch, § 188 Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html#BJNR001270871BJNE062701307Bürgerliches Gesetzbuch, § 824 Kreditgefنhrdung
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__824.html

مطلب حاضر برای آقای محمد اقبال به آدرس ایمیل ایشان ارسال شد.

این مطلب به اضافه توضیحی که در زیر آمده برای سایت همبستگی ملی نیز ارسال شد. به آدرس ایمیلی زیر:
info@hambastegimeli.com

حنیف حیدرنژاد
30 بهمن 1393/ 19 فوریه 2015
http://www.hanifhidarnejad.com

لینک به منبع

توضیح:
مطلب فوق به اضافه این توضیح برای سایت همبستگی ملی به آدرس ایمیل زیر ارسال شد:

دست اندرکاران سایت همبستگی ملی
سایت شما در تاریخ 18 فوریه 2015 مطلبی با این عنوان “از این مرده به آن مرده فرج است” از آقای محمد اقبال را منتشر کرده است. لینک آن در پائین می آید. ایشان در این مقاله از طریق سایت شما به من اتهاماتی زده اند. من ساکن کشور آلمان می باشم. اتهامات زده شده از سوی آقای محمد اقبال و همچنین “انتشار” آنها از سوی سایت شما می تواند مطابق مواد زیر در قانون مجازات عمومی و قانون مدنی کشور آلمان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

Strafgesetzbuch, § 185 Beleidigung
Strafgesetzbuch, § 186 Üble Nachrede
Strafgesetzbuch, § 187 Verleumdung
Strafgesetzbuch, § 188 Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebenshttp://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html#BJNR001270871BJNE062701307Bürgerliches Gesetzbuch, § 824 Kreditgefنhrdunghttp://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__824.html

از شما درخواست می شود:
الف) از آقای محمد اقبال بخواهید اسناد و مدارک خود در اثبات ادعاهایش را در اختیار شما قرارداده و آن را منتشر کنید.
ب) اگر آقای اقبال نمی تواند اسنادی در اثبات اتهامات خودش به شما ارائه دهد، نوشته ضمیمه من در ارتباط با آن اتهامات بی پایه و اساس را در سایت خود منتشر کنید.
پ) اگر آقای اقبال نمی تواند اسنادی ارائه دهد، و برای آنکه مسئولیت محتوای مقاله ایشان با شما نباشد، مقاله ایشان را حذف کنید.

حنیف حیدرنژاد
30 بهمن 1393/ 19 فوریه 2015
http://www.hanifhidarnejad.com

1. از این مرده به آن مرده فرج است، محمد اقبال
http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/55412-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

2. نظرگاه مریم رجوی برای ایران فردا
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=539

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید