مصطفی محمدی: این خواب، خواب مرگ است

0
1245

وای بر شما فریبدهندگان ذهن ها و قلب ها که بنام مجاهد بچه‌های زیر سن قانونی را فریب داده و با فریب و نیرنگ آنان را عضو این سازمان نموده و به آنان در باغ سبز نشان داده و بعد ازینکه دستتان رو شد اجازه ی خروج ازین سازمان کذایی و اردوگاه جهنمی تان را به این بچه‌های مظلوم ندادید.

والنون والقلم……..دلتنگیهای بی پایان برای دخترم سمیه

مصطفی محمدی و محبوبه محمدی ــ 18 فوریه 2015   و روزی که ستمکاران عذاب خدا را به چشم ببینند دیگر هیچ تخفیف عذاب ومهلت آسایش خواهند یافت؟
و بترسید از وعده ی خداوند از هشدار به کافران و ستمکاران…….
وای بر شما فریبدهندگان ذهن ها و قلب ها که بنام مجاهد بچه‌های زیر سن قانونی را فریب داده و با فریب و نیرنگ آنان را عضو این سازمان نموده و به آنان در باغ سبز نشان داده و بعد ازینکه دستتان رو شد اجازه ی خروج ازین سازمان کذایی و اردوگاه جهنمی تان را به این بچه‌های مظلوم ندادید.

وای بر فریب کاران و وای بر امروزتان وای بر فردایی که دیروز و امروزتان باعث رسوایی و دلیل فروپاشی سازمان جهنمی منافقین شود. …..

شما که قرآن را دست آویز خویش قرار داده اید بترسید از آیات قرآن و از خشم خداوند. ..که به زودی گریبانگیرتان خواهد شد. . . .. .

از سپاه شیطان شده اید و خداوند مهر بر دلهایتان نهاده به فریبکاریتان ادامه میدهید. . …

از منافقین شده اید و عده‌ای بی گناه را به عنوان مجاهد اسیر نموده اید و آنان را دستاویز اهداف پلید سیاسی و ضد بشری خود قرار داده اید.. .

از قوم ظالمین هستید صدای حق را نمی شنوید و بانک حق گویی را در نطفه خفه می کنید. .. …. …

و پیام تمام پیامبران عالم به شما گوشزد شد اما ندانستید. .. …. .

چراکه امروز از بدترین ها و فاسدترین ها در روی زمینید و پیرو راه شیطان. ..وای بر کسانی که بزرگترین پیروان و دست‌نشاندگان شیطان شده اند

من از حق می نویسم، قلم مظلومان شده ام، افشاگری می‌کنم و به شما هشدار میدهم، و بارها و بارها از طرف بچه‌های مظلوم اشرف به شما اخطار داده ام،،از طرف شهدایی که خونشان زمین اردوگاه را رنگین کرد

اما در خوابید، بیدار نمی شوید، این خواب، خواب مرگ است و باعث نابودیتان می‌شود… .

به قدرتهای پوشالیتان به حمایت‌های مالی دولت‌ها و ساپورت های مقامات آنچنانی ننازید.. .

امروز روز رودررو شدن ابلیس و حق است و خداوند فرمانروای مطلق است و یار یاور مظلومان

من خوشحالم که مجاهد راه خدا شده‌ام، و دشمن رجوی منافق ضحاک خون خوار خون آشام، و فکر کن که چه شد که از بدترین هاشده ای وشایسته ی اسفل السافلین،وخداوندراسپاس می گویم که هدایتم کرد و دخترم سمیه را پیام آور و چراغ شب های تاریک و سیاه دختران و پسران مظلومی که دیگر شاید امیدی به

. آزادی ندارند.

من مصطفی محمدی آزادی را به آنان بشارت می دهم و می دانم که روزی در این زندان مخوف شکسته خواهد شد

چرا که مومنم به عدل خداوند و می دانم که این همه عشق پدر و مادران را خداوند بی پاسخ نخواهد گذاشت و نزدیک است روزی که بچه‌ها یشان را در آغوش بکشند

بنام و یاد خدا

مصطفی محمدی

 نامه ای به امیر یغمایی (شبه نظامی ارتش آزادیبخش رجوی در سن ۱۵ سالگی)

دلتنگیهای بی پایان برای دخترم سمیه

سمیه محمدیسمیه جان عزیزکم برای این دلتنگیهای بی پایان چاره ای نیست

جز آمدنت که می دانم نزدیک است و من لحظه شمار لحظه ی دیدار آن چشم های مهربان هستم

و دلتنگ در آغوش کشیدنت. ……

میدانم که تنها تو اندازه ی دلتنگیم را میدانی، دلم تنگ شده گاهی حس میکنم که دلتنگیهایم را ننوشته می خوانی، پس نگویم و ننویسم، شک میکنم به دنیا که دنیا مرا می فهمد؟

دنیا احساسم را درک میکند؟ که دنیا دلتنگیهای بی پایانم را لمس می‌کند؟ .

روزها و شب های سختی گذشته لحظات سخت و دیرگذر شده اند، من تورا چشم براهم. منتظرم. بیا

من به هیچ کس و هیچ چیز کار نداری، عشق که سازمان و فرقه و ایدئولوژی و مسلک و مرام نمی شناسد، عشق تنها هدایتگر قلب یک مادر است، عشق مرا هدایت می‌کند که بنویسم، که شاید تو بخوانی، اما نه تو نا خوانده میدانی، و نانوشته میخوانی، همانگونه که جواب نامه هایم را با عشق میفرستی ومن دریافت می کنم

دلتنگ و بی قرارم، آرامشی نیست اینجا بی تو در شب های سرد تورنتو قلبم یخ بسته. . .. … ….

دنیا یخبندان دلم را می فهمد، سرما در عمق وجودم نفوذ کرده و آغوشم از تو خالیست تا با گرمای وجودت یخها را آب کنی و به من زندگی دوباره ببخشی.. .

از دنیا می پرسم که گناه من مادر چیست؟ کجای دنیا و کجای تاریخ دختری را به اسارت می گیرند به بهانه ی جنگیدن برای آزادی

مگر میشود که با فکر و روح و جسم اسیر بنام آزادی و برای آزادی جنگید؟ !! !!

و چقدر دلگیرم چقدر عصبانیم، اینروز ها بی حوصله شده ام

از دنیا می پرسم و از خودم می پرسم که ما انسانها به کجا میرویم؟و چه وقت شایسته ی بهشت خدا میشویم؟ و چه وقت شایسته ی تعظیم و سجده فرشتگان خواهیم شد؟

دلم گرفته غمگینم و خدا میداند که چقدر خسته ام از نبودنت و تنها امیدم به خداست

و خداوندا تو میدانی که این سازمان منافق پست خیانتکار چه دسیسه‌ها که نکرد تا قلب ها را از هم جدا کند و البته که نمی شود

وای بر کسانی که بر ضد عشق میشورند و بر ضد عشق قیام می کنند و قلب های عده‌ای بی گناه را زندانی کرده اند و سد راه عشق شده‌اند و در رکاب شیطان شمشیر میزنند

من هیچ نمی گویم و حتی لعن و نفرین نمی فرستم و خداوندا تو نفرین و لعنت پدران ومادران و این اسیران دربند را می شنوی

من تنها دخترم را می خواهم و این توقع زیادی نیست. …

محبوبه محمدی

منبع : ایران اینترلینک

مصطفی محمدی: محبوبه و من تا روز آزادی سمیه آرام نخواهیم گرفت

نامه ۱۸۲  تن از نجات یافتگان به  دیدبان حقوق بشر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید