سلام به برادر عزیزم میر واقف صداقی در آلبانی

0
1193

سلام به برادر عزیزم میر واقف صداقی در آلبانی

میر باقر صداقی ــ 17 فوریه 2015     داداش سلام , 3  ماه تقریبا از ورود شما به آلبانی میگذرد همه خانواده از اینکه امسال جزو اولین گروهی بودی که با آلبانی منتقل شدی خوشحال بودند به یقین  میدانم نامه داداش زاهد و مرا در اینترنت نخوانده ای چون وسایل ارتباط جمعی و فردی مثل موبایل و تلفن و اینترنت رادیو و کامپیوتردر مناسبات فرقه رجوی قدغن است و شما  امکان دسترسی به دنیای آزاد را ندارید  اما باز من و همه خانواده نا امید نشده ایم و بقول مادر مگر میشود آدم جگر گوشه اش را فراموش کند چون من در سوئیس زنده گی میکنم و امکان تردد راحتر دارم  مامان خواسته اگر لازم شده هزار بار هم شده در اینترنت برایت نامه بنویسم شاید حصارها و دیوارهای بلند و تاریک فرقه رجوی ترک برداشته و صدایمان به گوشت برسد .

همگی دوستت داریم و خوشبختی برایت آرزو میکنیم و از اینرو میخواهیم بگوئیم در کنارت هستیم و تو تنها نیستی . من شماره تلفن ام را برایت در این اینجا  مینویسم ( 0041779666404 ) حتما اگر امکان خواندن این نامه برایت پیش آمد از هر طریق که امکانش را داشتی به من زنگ بزن . مشتاق دیدارت هستم از دور رویت را میبوسم .

27 بهمن ماه سال 93 سوئیس

میر باقر صداقی

منبع : ایران ستارگان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید