والنون والقلم…

0
487

و من می دانم که روزی مهر سکوت که بر لب کسانی که به زور و تهدید و یا رشوه و یا روش هایی که رجوی ضحاک بر آن آگاهی کامل دارد شکسته خواهد شد و روزی حق از دهان کسانی که به ظاهر حضورشان طرفدار اعلام شده گفته خواهد شد.

والنون والقلم…….

مصطفی محمدی ــ 16 فوریه 2015    مصطفی رجوی: من بدبخت ترین کودک روی زمین بودم که تاریخ بعدها مرا و سرنوشت مرا قضاوت خواهد کرد و مرا خواهد فهمید.

و امروز من مصطفی محمدی نه تنها مزدور نیستم بلکه مامور هستم، مامور گفتن حقایقی که روزی بدنیا آشکار خواهد شد.

و همچون صدام و دیگر سران و رهبران ظالم تاریخ آوازه ی ستم رجوی و رجویان در دنیا تیتر اول روزنامه ها خواهد شد.

چرا که حرفهای نگفته از زبان مصطفی محمدی و محمدیه ا گفته خواهد شد.

فرقه ی مجاهدین و امثال آن از دنیا ریشه کن خواهند شد.ا ز مصطفی محمدd تا مصطفی رجوی حرفهای ناگفته بسیاری زده خواهد شد.

و اینچنین است، آری ظلم پایدار نیست و مصطفی رجوی هم سکوت را خواهد شکست، چه با زبان و قلم محمدی و روزی با زبان و قلم خویش. ……….

که روز فتح نزدیک است، او موسی خواهد شد بر تو ای فرعون زمان، رجوی ملعون…….

گفته بودم که عصر عصر پیام رسانی تمام پیامبران دنیاست.

ومصطفی رجوی همچون موسی که روزی با دست مادر خویش به نیل سپرده شد تا روزی رسالتش نابودی فرعون باشد و در دامن فرعون پرورده شود.

مصطفی رجوی هم همچون موسی که به آب انداخته شد به طرز معجزه آسایی از قتل عام دسته جمعی در خانه ی تیمی که در آنجا سردار موسی خیابانی و مادر مصطفی اشرف به دست دست نشاندگان رجوی لو رفته و کشته شدند نجات یافت. . .. .. …. ومادرش او را در وان حمام انداخت تا زنده بماند.

و خداوند بزرگترین نگهبان ماست.

و او می داند که تقدیر چه کسی به چه کاری انتخاب کرده ……

و خداوند مصطفی را رسالت موسی بخشید، تا روزی با معجزه ی افشاگریش همچون عصای موسی دریاها را خشک و سدها و موانع را از راه خواهد برداشت……….

و بچه های مظلوم و بی گناهمان را که طعمه ی گرگ شیطان صفت رجوی و سران مجاهدین شدند از چنگ فرعون پلید نانجیب نجات خواهد داد.

و من بارها بارها از مصطفی شنیدم که پدر من صد برابر دجال تر و ظالم تر و خونخوار تر از رژیم است… .. … ..

و از رجوی به عنوان پدر نام نمی برد. ……

و میگفت این نا پدر ستمکار چه ظلم ها که برمن تنها فرزندش روا نداشته.. .. . ..

و هرگز روی خوشی را ندیدم و این چنین میشود که به امر خدا فرمان حق جاری می‌شود. …..

و موسی در دامن فرعون پرورش می یابد و براستی که تاریخ تکرار می‌شود هر زمان که عصر عصر خسران است و عصر ایمان.. … .. .

و هر دو به هم پیچیده تا که کدام را برگزینیم و رستگار شویم.. .. …. ..

و مادرش این چنین است تکرار قصه ی موسی که در دامن فرعون پرورش می یابد و مادرش اشرف در زمان مرگش مصطفی را به خدا سپرد و رسالت موسی را به او گوشزد کرد…. ….

و اینچنین شد که فرمان حق جاری می شود تا صبر پیشه کرده و ببینیم که خداوند یارو یاور مظلومان است.. …. .

و روزی مصطفی رجوی انتقام خون های به ناحق ریخته شده را خواهد ستاند.. …. ..

و حکم حکم خداست….. و او پادشاه و فرمانروای بر همه عالم است.. …. .

و ان الله لهاد الذین امنو الی صراط المستقیم

و البته خداوند اهل ایمان را به راه راست هدایت می فرماید

و من می دانم که روزی مهر سکوت که بر لب کسانی که به زور و تهدید و یا رشوه و یا روش هایی که رجوی ضحاک بر آن آگاهی کامل دارد شکسته خواهد شد و روزی حق از دهان کسانی که به ظاهر حضورشان طرفدار اعلام شده گفته خواهد شد.

و اما آن کسانی که جیره خوار و مزدور از جانب سازمان هستند در گرداب ظلم و تعدی و تجاوز و گناه به هلاکت خواهند رسید.

و عصر عصر رسالت یکجای همه ی حق گویان است…. .. .. … ..

امروز بشر به همه ی آنچه که در تمامی اعصار و قرون گفته شده و نازل شده آگاه است و عصر عصر امتحان همه ی آحاد بشر است……..

و می دانم که روزی نزدیکان تو هم بخواهند شورید و آفتاب حقیقت آشکار خواهد شد. ……..

من را به هر گروه و سازمان و فرقه ای که میتوانید و می خواهید نسبت دهید.. …. …

اما دیگر این ترفندها کهنه شده، رجوی ملعون حرفی نو بیاور، خیلی از بچه‌های اشرف از سیاست تو بیزارند و حتی مصطفی رجوی را می شناسند، که رازهای مرگ خیلی از عزیزان را می داند و مشوق فرار خیلی از عزیزان از دست جلادان بوده…… ….

من بارها و بارها از دهان مصطفی رجوی شنیدم که میگفت من بدبخت ترین بچه روی زمین بدنیا آمدم… .. ….

و پدرم جلادترین مرد تاریخ است و این موضوع باعث ننگ و عذاب من است و داستان مصطفی رجوی را روزی دنیا خواهد شنید و این داستان ادامه دارد. …….

به نام و یاد خدا

مصطفی محمدی

 

کجای دنیا بنام آزادی پرندگان کوچک را به اسارت می کشند؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید