مصطفی محمدی: والنون والقلم …

0
821

رجوی و مریم خونخوار بدکاره مورد سوال محمد و دنیا و بچه های آلبانی هستند این دلارهای میلیونی چرا به حساب بعضی ها ریخته میشود بهای در بند نگه داشتن عزیزانی همچون سمیه است که دور از چشم همه نگه داری و زندانی ست سمیه محمدی را به دنیا و خانواده اش برگردانید و آنوقت در فضایی آزاد نفس بکشد و انتخاب کند

والنون والقلم …

مصطفی محمدی ــ 14 فوریه 2015     با پیام محمد محمدی آژیر خطر زده شد

با پیام محمد آژیر خطر برای فرقه ی تروریستی و ضد بشری مجاهدین به صدا در آمد و….. آماده باشید امروز روز حساب است و روز انتقام

روز سوال است با بچه های مردم چه میکنید بچه های غریب و مظلوم ایران که فریب شان دادید در باغ سبز نشانشان دادید و اکنون زندانی و اسیرشان کردید و از کوچکترین آزادی ها بی نصیب شان کردید

از ریشه جدا مگر گیاه گل میدهد مگر میشود خانواده شان را بگیرید مگر میشود عشق را کشت عاشق را تا ابد زندانی کرد تا عشق از یادش برود

…… و حرف های محمد محمدی حرف تمام بچه های اشرف است محمد درد کشیده است و هنوز هم دلش با بچه هاست با خواهران و برادرانش … محمد به بچه ها و خواهرش سمیه سلام و درود میفرستد و خواهان آزادی خواهران و برادرانش از زندان رجوی ست

محمد از شرف نداشته ی مریم و مسعود خیانت کار سوال میکند ….. و جاء الحق …. که نور حق که تابید ظلمات باطل نابود خواهد شد

رجوی و مریم خونخوار بدکاره مورد سوال محمد و دنیا و بچه های آلبانی هستند این دلارهای میلیونی چرا به حساب بعضی ها ریخته میشود بهای در بند نگه داشتن عزیزانی همچون سمیه است که دور از چشم همه نگه داری و زندانی ست سمیه محمدی را به دنیا و خانواده اش برگردانید و آنوقت در فضایی آزاد نفس بکشد و انتخاب کند

محمد از پدرش مصطفی محمدی تقدیر و تشکر کرده و او را چراغ راه بچه ها سمیه میداند و زبان و قلم اسیران در بند زندان رجوی

و من مصطفی محمدی خدا را شکر میکنم که محمدم بیدار و آگاه است و چراغی ست روشن برای من و همه ی بچه ها و تمام دنیا

واین خداوند است که نور ایمان در دل بندگانش روشن میسازد تا قلم و زبان مظلومان باشند و زهی افتخار

دنیا اکنون موضع من و خانواده ام را میداند به دنیا مینویسم به تمام آزاده گان عالم مینویسم که سکوت نخواهم کرد

و برای آزادی و نجات دخترم تا پای جان ایستاده ام و این حرف من و خانواده ی من است

آژیر خطر برای رجوی و رجویان به صدا در آمده محمد آژیر خطر است حالا اگر مرد میدان هستید بسم الله

ما اگر دنیا در مقابل مان قد علم کند هستیم حالا بدان رجوی ضحاک که تورقمی نیستی نه تو ونه کسانی که به خاطر پول از ظلم تو حکایت میکنند

فکر کن چه شد که بدترین ها شدی و از منفورترین فرقه های ضد بشری؟

حالا زمان انتقام رسیده آن روز که میگفتی بیا آماده ایم پس آماده باش انتقام خون ریخته شده بر اردوگاه اشرف را خواهیم گرفت انتقام سمیه و سمیه ها را که اسیر تو شدند و روزهای قشنگ خدا را چون شب تاریک و سیاه نمودی

بیچاره روزت سیاه است ارتش محمدی آماده است

و تو و امثال تو با عقل ناقصتان عشق و اراده و ایمان مرا درک نمیکنید و سربازان سپاه عشق را نمیفهمید که

همانگونه که عاشقند شمشیرشان شمشیر برنده ی همه ی دلاوران تاریخ است

مرگ شما را خداوند با دست خودتان اجرا میکند

و دست های خودتان دست طناب دار مکافات خواهد شد

ارتش محمدی آماده است کوران و کران هستید نمیبینید و نمی شنوید و آنانی که فکر میکنید در مقابل ما می ایستند عزیزان ما و جگر گوشه هامان هستند پاره ی تنمان هستند سنگ هاشان مهر نمازمان شد

سنگ هاشان پیام عشق شان بود در ظاهر سنگمان زدند تا از خطر دیوان و ددان دورمان کنند تا با گلوله های آتشین امروز مغز های پوکتان را به زمین بپاشند

مهر نمازم سنگ هایی ست متبرک به دستان عزیزانی که آن روز با چشم و دل گریان دورمان کردند که امروز آماده تر و قوی تر بیاییم

دست هایشان دست های مهربانشان را بوسه میزنم و سنگ هایشان مهر نماز میکنم و عشق شان را انگیزه ی مبارزه تا آزادی

و عشق شان مشق شب و روزم شده و عاشق ماندن به دخترم سمیه و دیگر بچه ها کار شب و روز من است

دنیا حرف هایم را بشنود و پیام هایم را بخواند که هیچ نیست جز عشق پدری جدا مانده از نور چشمش

با نام و یاد خدا مصطفی محمدی

منبع : ایران اینترلینک

محمد محمدی سمیه محمدیدر اسارت به دست پرندگان اسیر سنگ داده اند

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید