محمد کرمی:کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و … قسمت چهارم

0
1205

اقای مسعود رجوی تقلید ازجمهوری اسلامی چقد ر تاکی تا کجا ، دست اخر این چه سازمان انقلابی، توحیدی، پیشتاز و با ادعای اپوزسیون است که تمام نگاهش به دست به دهان جمهوی اسلامی است که او چکاری انجام می دهد . این بار با دو و نیم سال تاخیر این با ر تقلید از هفت هزار زن شما هم امدید شورای مرکزی هزار زن راه اندازی کردید…

کنکاش و تحلیل پیام ۱۱ ابان ۱۳۹۳مسعود رجوی و اشکار کردن دورغ های پنهان آن :قسمت چهارم

محمد کرمی دوازدهم فوریه ۲۰۱۵    مسعود رجوی به بحث اسید پاشی اشاره می کند ومی گوید :پس امام جمعه خود اوست که می‌گوید که خود خامنه‌ای حکم حکومتی داده‌است برای تشکیل وزارت خانه‌ای تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و اینکه تمام ادارات هم از آن تبعیت کنند.

محصولش را هم که اسیدپاشی بود دیدیم. البته اسیدپاشیدن بر روی زنان و دختران از فردای انقلاب ضدسلطنتی بخش جدایی‌ناپذیری بود …

و حالا تصاویر دلخراش هر وجدان انسانی را می‌لرزاند و موی بر اندام راست می‌کند.

بله، اسید پاش را باید کشت. چه با تفنگ چه با مشت

باز هم مسعود رجوی می خواهد با دجالیت این داستان اسید پاشی را به رشد مجاهدین به خصوص زنان اشاره کند .در حالی که در عالم واقع دارد به جمهوری اسلامی نان قرض می دهد . دست آنها راباز می گذارد برای سرکوب بیشتر ، بنوعی به همکاری یا همیاری جمهوری اسلامی می شتابند. در واقع مردمی که در این اعتراضات شرکت می کنند باید بهای سنگین تری بپردازند .مردم در صحنه هستند برنامه تظاهرات و اعتراضاتی که دارند اجرا می کنند . سازمان مجاهدین چند نفر را گول می زنند که عکس و خبر برای مجاهدین تهیه می کنند و می فرستند و برای فرد ذبورمقداری پول واریز می کنند . مجاهدین هم اخبارهای دریافتی را انتشار می دهند، بدروغ با نفرات خودشان در البانی یا لیبرتی مصاحبه می کنند و وانمود می کنند که این نفرات در صحنه هستند . به این ترتیب دست جمهوری اسلامی را بیشتر در سرکوب باز می گذارند ، فردا سرکوب ها شدید تر می شود چه کسانی دارند این بها را می پردازند؟ از کیسه مردم و مردم در این بازی دارند بها می پردازند . بعد روی همان سرکوب مجاهدین سوار می شوند ، بعدأ سواری گرفتن مجاهدین شروع می شود و اه وفغان راه می اندازند که ای ازادی بیان نیست ؛حقوق بشر نقض شده ، حقوق زنان نقض شده . این شیوه نان به هم قرض دادن مجاهدین است ، با جمهوری اسلامی این طور معامله می کند مجدد از این طرف مجاهدین شعار می دهند اسید پاش را باید کشت . چه با تفنگ چه با مشت و با این بازی ها ریل تکراری همینطور که سالیان ادامه داشته است .

رجوی می گوید : اعدام دهها هزار زن مجاهد خلق مخصوصاً بعد از انتخاب مریم

ارتجاع زن‌ستیز آخوندی با دستگیری و اعدام دهها هزار زن مجاهد خلق مخصوصاً بعد از انتخاب مریم و معرفی او بعنوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران به خوبی دریافته و به چشمش فرو رفته

از قدیم گفته اند دروغ هر چه بزرگتر باشد باورش راحت تر است این ادعائی است که مسعود رجوی می کند ، بعد از انتصاب مریم قجر عضدانلو دها هزار زن مجاهد خلق!؟ اعدام شده اند در کجا بوده چرا در جائی بجز مجاهدین به ان اشاره نکرده اند . گیریم این ادعای کاذب درست باشد . پس شما منبعی داشته اید که امار به شما داده، لطفا اسامی ۱۰۰نفر از ادعائی که دارید را با نام و نشان محل اعدام اعلام بیرونی بکنید .اعلام کنید که از سال ۱۳۷۲ به این سو این ۱۰۰ نفر از ان ده هزار نفری هست که اعلام کردیم . از قدیم گفته ان دروغ گفتن نه نزول دارد نه مالیات نه خمس دارد نه ذکات نه کنتور است که شماره بیندازد حرف مفت است که خارج می شود . سازمان مجاهدین هم تنها تخصصی که دارد انتشار اخبار کاذب و دروغ .( طبق گفته اقای ایرج مصداقی از سال ۱۳۷۶ به این طرف ۶ مجاهد خلق اعدام شده اند شما بیاید نفر ۷ را معرفی کنید )

اقای مسعود رجوی سوال اصلی از شما این است که از چه زمانی شما اینقدر دل سوز زنان شده اید ؟ ایا شما هم وجدان انسانی دارید یا بهتر است بگویم از انساینت بوئی برده اید که مو بر اندام شما راست می شود . اقای مسعود رجوی وقتی که در نشست شورای رهبری ، مهری موسوی که می خواست از سازمان جدا بشود در همان نشست شورای رهبری زیر لگد انداخته بودید که به قصد کشت داشتی او را شخصا می زدید که مریم قجر به زور از زیر پای شما بیرون اکشید مو بر اندامت راست شده بود؟ وقتی که مینو فتحعلی به فرمان شخص شما کشته وجدان شما به لرزه در امد. ایا وقتی که زهرا فیض بخش به وسلیه مهوش سپهری ( نسرین) با پارچ کوبیدن توی سرش بعدا کشته شد خبرش به شما رسید مو بر اندام شما راست شد. وقتی که خبر خود زنی الان محمدی ۱۶ ساله ، خود سوزی هما بشردوست ، وضعیت مارینا، خود کشی اذر احمدی ….. شکنجه و ضرب شتم دها زن مجاهد خلق در زندان های اشرف در سال ۱۳۷۴ به گوش شما رسید وجدان انسانی شما لرزید و مو بر اندام شما راست شد؟ دجال تر از خودتان باز خودتان هستید اقای رجوی !

رجوی ادامه می دهد : در اسفند ۹۱ خامنه ای کنگره ای تحت عنوان هفت هزار زن شهید تشکیل داد و حرف اصلی‌اش در آنجا این بود که زنان باید در ساحت ولایت اجتماعی و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، جهاد اجتماعی را جهانی کنند و بن بست های بزرگ را درهم بشکنند…..

….تأکید مریم بر تشکل هزار زن ذیصلاح انقلابی اشرفی و مجاهد، پاسخ به همان جبر اجتماعی و سیاسی است که حتی ولی فقیه ارتجاع هم آنرا دریافته‌است …..

این صحبت مربوط به اقای خامنه ای مربوط به سال ۱۳۹۱ می باشد ، دستور درست کردن شورای مرکزی زنان مریم قجر عضدانلو مربوط به سال ۱۳۹۳ می باشد

اقای مسعود رجوی تقلید ازجمهوری اسلامی چقد ر تاکی تا کجا ، دست اخر این چه سازمان انقلابی، توحیدی، پیشتاز و با ادعای اپوزسیون است که تمام نگاهش به دست به دهان جمهوی اسلامی است که او چکاری انجام می دهد . این بار با دو و نیم سال تاخیر این با ر تقلید از هفت هزار زن شما هم امدید شورای مرکزی هزار زن راه اندازی کردید حداقل این باراز روی کاغذ فراتر بروید .با هزار زن شورای رهبری دیدیم که چکار کردید تنها خاصیت این شورای رهبری که داشتید این بود که مسله حرمسرای شما را حل کردند ، زیباترین ها در ستاد شما در خدمتان بودند ، در مقابل شما رقص رهائی کردن. دومین کار کرد شورای رهبری ابزار قوی برای سرکوب و شکنجه مخالفان و معترضین در تشکیلات و پیش بردن خط دیکتاتوی شخص شما بودند .ایا این شورای رهبر گذائی خاصیت دیگر هم داشت ؟ اگر خاصیت دیگری داشت شما بیان کنید ما که سالیان در تشکیلات بجز این چیزی تجربه نکردیم .

در این وسط این سوال پیش می اید که نقش مریم رجوی در این بازی ها چی است . در گذشته نه چندان دور از مسعود و مریم به عنوان رهبران عقیدتی نام می بردند اما به خاطر قدرت طلبی مسعود رجوی، مریم قجر از حلقه رهبر عقیدتی خارج شد و درون تشکیلات دستور دادن که نباید از مریم به عنوان رهبر عقیدتی نام برد. رهبر عقیدتی یکی است نمی شود دونفر باشد. در این وادی ول مریم قجر که جز رهبری نیست ، مسئول اول سازمان مجاهدین هم که نیست ، عضو شورای رهبری قبلی عضو شورای مرکزی فعلی هم که نیست . پس این وسط وی چه کاره است وی الان فقط یک نام بی مسما باسمه ای که انتصاب مسعود رجوی است به عنوان رئیس جمهور مادام ال عمر سازمان مجاهدین خلق است سوالی که پیش می اید این است ایا مریم قجر عضدانلو صلاحیت ان را نداشت که در مدار رهبری قرار داشته باشد ؟ چرا مریم رجوی جز هزار زن ذیصلاح سازمان مجاهدین نیست یا به عبارت ساده تر جایگاه مریم رجوی در دستگاه مسعود رجوی چی است و در کجا قرار دارد . چون قرار بود بقیه زنان پا جاپای مریم بگذارند و حرکت کنند. وقتی خود مریم در این وادی ول است ، دیگر زنان چه خواهند کرد؟.طبق اقرار خود مریم قجر عضدانلو در مقابل دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اعلام کرد که وی نه عضو سازمان مجاهدین است نه از مسئولین این ارگان هست . وی فقط به عنوان یک شخصیت عنوان رئیس جمهوری این شورا دارد .

اقای مسعود رجوی این را چطور می خواهید جمع کنید خودش هم که اعلام قانونی کرده که جز هیچ کدام از ارگان های سازمان مجاهدین نیست .

مسعود رجوی بد جوری سوار داستان امر به معروف و نهی از منکر شده است و همین طور دارد بلغور می کند ادامه می دهد :رجوی می گوید: راستی این طرح فوق ارتجاعی آمرین به معروف و ناهیان از منکر، که خلیفه ارتجاع در مجلس‌اش همزمان با اسیدپاشی به بحث و تفسیر گذاشته، چیه؟ این برای چیست؟….. رجوی ادامه می دهد

پس چه در امر به معروف باید وادارش کرد سوژه را، مخاطب را، زن را و مرد ایرانی را، چه در نهی از منکر، باید او را بازداشت و وادار کرد.بله، واداشتن و بازداشتن، با اسید و با طناب دار حتی اگر مقابله با خلیفه ارتجاع قلبی و زبانی و نوشتاری باشد.

اینقدر اقای مسعود رجوی در رابطه قانون امر به معروف و نهی از منکر دارد روضه خوانی می کند ، اسمان و ریسمان به هم می بافت . اگر در جمهوری اسلامی الان امر به معروف و نهی از منکر میخواهد به صورت قانون در بیاید . در سازمان مجاهدین به یمن انقلاب دست ساز مریم قجر عضدانلو از سال ۱۳۷۰ این امر به معروف و نهی از منکر به صورت قانون در امد . هرچه جلو تر می رفتیم تکمیل تر میشد تا به جای رسید که ذهن و ضمیر نفرات را سلاخی و مو شکافی می کردید ، تا به امروز هم ادامه دارد اجرا می شود ایا جمهوری اسلامی از روی دست شما کپی برداری نکرده است . در رابطه با قانون امر به معروف و نهی از منکر ۲۵ سالی سازمان مجاهدین از جمهوری اسلامی جلوتر هست

اقای مسعود رجوی می شود لطفا ان ضوابط و قانون های ممنوعه راکه تعدادی را تحت عنوان پرچم و تعدادی را تحت عنوان قانون انقلاب مریم صادر کرده اید را بیان کنید ؟ قوانین انقلاب چند صد تا می شود ؟ راستی این قوانین ممنوعه یا قانون انقلاب از قران استخراج کردید یا از مرا و مکتب امام حسین یا از زیارت عاشورا ؟ انقدر شهامت دارید که بیان کنید چند تن از زنان مجاهد خلق که مخالف قانون شما بودند به فرمان شخص شما کشته شدند؟ اگر در جمهوری اسلامی بسیجی های مجری امر به معروف هستند در سازمان مجاهدین تمامی افراد را ایا شما ملزم نکرده بودید که در این رابطه فعال باشند و دائم جاسوسی و خبر چینی کنند و گزارش بدهند و با موضوع برخورد کنند .

رجوی : ماده چهارم :مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد»

خب، پس قلب افراد را هم باید شکافت، با خنجر و دشنه و دید که راجع به ولی فقیه ارتجاع در آن چه می‌گوید.

ماده ده اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. یعنی هر غلطی که کردند مبادا کسی اعتراض کند، مبادا کسی مقاومت کند

اقای مسعود رجوی چند صد مورد از نفرات تحت عنوان همین قانون شما مورد ضرب و شتم درون تشکیلات قرار گرفتند. در این ضمینه شما روسیاه تر نیستید ؟ شما که از سال ۱۳۷۰ قلب و ضمیر و روح تک تک نفرات را با خنجر دشنه شکافتید و حتی از جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شما جلو بودید . افراد می بایست هر انچه درضمیر نهفته خود دارند را بیان کنند افراد باید انچه به اخرین لایه ضمیر و ذهنشان حتی برای یک صدم ثانیه زده است را به روی کاغذ بیاورند . در نشست های غسل هفتگی بخوانند و جمع هرچه می تواند دشنام و توهین کنند که چرا چنین مسله جنسی به ذهن زده است . افراد میبایست هرانچه از طفولیت به این سو در رابطه مسائل جنسی وغیره در ضمیر دارد بنویسد و به تشکیلات بدهد و بعدهم تشکیلات فرقه ان راچماق توی سر افراد خود کند راستی جوهره و خمیره مایع نشست غسل هفتگی و نشست عملیات جاری در سازمان مجاهد چی است . عجب جامعه بی طبقه توحیدی !!!!!شما که قلب ، مغز، روح وروان ، ضمیر همه افراد را شکافتید که ببینید از جنسیت چی دارند و نصبت به مسله جنسیت و چی فکر می کنند و راجب شما در ضمیر انها چه می گذرد!! ایا کسی جرئت داشت نصبت به این مسائل که بر او می گذرانید اعتراض کند ؟ ایا کسی یارای مقاومت در مقابل انقلاب مریم قجر را داشت ؟ بله انها که مقاوت کردند درزیز خاک ارمیدند ، می شود یک امار بدهید که چند ده نفر به آن سرنوشت دچار شدند ؟ راستی اقای رجوی : شما که جای خود دارید ایا کسی جرئت یا این اجازه را داشت که به مریم قجر عضدانلو و شورای رهبری حداقل لایه اول و دوم انتقادی بکند و ایرادی بگیرد. ایا کسی اجازه داشت به عمل کرد سازمان مجاهدین انتقادی کند ، به خط و استراتژی ایرادی بگیرد هرکس این خطا را می کرد حتی در مدار علی زرکش بود جانش را از دست می داد. ایا امر به معروف و نهی از منکر را جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین ارث نبرده است یا تحت اموزش شما نبوده اند ؟

منبع وبلاگ عیاران 

لینک به قسمت اول
لینک به قسمت دوم
لینک به قسمت سوم

نگاهی به پیام خشونت طلبانه مسعود رجوی در ۱۱ آبان ۱۳۹۳ تحت عنوان ” عهد پرچم و ابلاغیه چراغ خاموش “ 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید