کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی :کارکرد تازه ای برای تبلیغات

0
937

مجاهدین حتی علاقه ندارند که تعداد ببینده های برنامههایشان اضافه شود چرا که قطعا هرکس که ببیند به بی محتوایی برنامه هاو پوچی ایدئولوژیکشان پی میبرد .
پس اینهمه خرج برای چیست ؟

کارکرد تازه ای برای تبلیغات
کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی- 09.02.2015   شایدکسب در آمد , جلب مشتری , شهرت, معرفی یا ترو یج عقاید , دلایل معمول برای تبلیغات باشد , مجاهدین تبلیغات پرهزینه ای همچون تلویزیون ماهواره ای بیست و چهار ساعته در اختیار دارند.امانه به هیچکدام از دلایل فوق .
آنها ماهواره خود را روی فرکانسی پخش میکنند که هیچ ماهواره فارسی زبانی روی آن فرکانس ؛برنامه ندارد وطبعا به همان میزان بیننده ای ندارند و مجاهدین هم میدانند , حتی اعضای مجاهدین در لیبرتی و پایگاههای این سازمان در اروپا هم دسترسی کامل به برنامه های این ماهواره ندارندو فقط فایلهای ویدئویی خاص و حتی تهیه شده برای خودشان را میبینند .
مجاهدین حتی علاقه ندارند که تعداد ببینده های برنامههایشان اضافه شود چرا که قطعا هرکس که ببیند به بی محتوایی برنامه هاو پوچی ایدئولوژیکشان پی میبرد .
پس اینهمه خرج برای چیست ؟
یک کلام ابراز وجود و باقی ماندن در تئوری , دقیقا همان هدفی که از تاسیس ارتش آزادیبخش داشتند , وگرنه خودشان هم میدانستند و میدانند که با به اسارت گرفتن دو سه هزار نفر نمیتوانند جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و به قدرت برسند .

منبع : کانون وبلاگ نویسان ایرانی

Simaye-Moghavemat-1

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید