ایران فانوس : هشدار امنیتی به مسئولین کشور آلبانی

0
1180

ما مخالف حضور اعضای پناهنده مجاهدین در اروپا نیستیم. اما تجربه حضور نیروهای وفادار مجاهدین در آلبانی و اخیراً در آلمان و تهدیدهای همزمان رهبری مجاهدین، این ظن و گمان را افزایش می دهد که تروریست ها در هنگام شکست به تنها سلاح موجود، خشونت روی آورده و در ابتدا چنگ و دندان را به میزبان و اعضای سابق خود نشان خواهند داد.

هشدار امنیتی به مسئولین کشور آلبانی
مسئولین محترم کشور آلبانی با درود!
ایران فانوس ـ 07.02. 2015 ما یک گروه حقوق بشری و آنتی ترور از کشور آلمان هستیم که در ارتباط با کارمان تجربه زیادی داریم. کشورهای اروپایی به ویژه اروپای غربی، سالهاست درگیر مسایل امنیتی از جانب تروریست ها بوده بالاخص از شروع سال جدید میلادی این بحران و ناامنی در کشورهایی چون فرانسه و آلمان، به اوج نگرانی رسیده و همچنین می دانیم که مجموعه این مسایل، از مردم و مقامات مسئول، انرژی زیادی خواهد گرفت شاید هم بتواند مناسبات دموکراسی و تمدن اروپایی را به زیر سئوال ببرد. لذا آنچه که امروز گفتنی است، مورد سخن و هشدارمان به کشور شماست.
همان گونه که توجه دارید، کشور آلبانی طی سال های اخیر میزبان صدها تن از نفرات مجاهدین خلق بوده که به تجربه یقین داریم دیرزمانی نخواهد گدشت که کشور شما دچار بحران هایی گردد که قبل تر مجاهدین خلق بر سر میزبانان دیگر هم چون عراق و فرانسه، آورده اند. مجاهدین خلق، در عراق ادعای ارضی دارند و در فرانسه نیز مدعی اند که دولت می بایست بر همه اعمال و رفتار غیر قانونی شان به دیده اغماض بنگرد و همه چیز را چشم پوشی نماید.
این هشدار، از این بابت برای کشور شما مهم خواهد بود زیرا اخیراً با خبر شدیم که پناهندگان مجاهد در کشور آلبانی کماکان در ارتباط تشکیلاتی با رهبران خودکامه و خشونت طلب خود قرار داشته و بخشی از آنان هنوز قادر به جداشدن از تشکیلات موجود در عراق نشده اند.
همان گونه که توجه دارید، مجاهدین خلق طی پنج دهه گذشته در بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی، سابقه خشونت کور و باجگیری از نوع امنیتی و مالی داشته و موضوع خشونت و باجگیری، کماکان در برنامه مبارزاتی و تبلیغات آنان به چشم می خورد. مسعود رجوی، رهبر غایب این گروه دو ماه قبل به نیروهای وفادارش فتوای قتل مخالفین و منتقدین خود در اروپا را صادر کرده است. او اعتقاد دارد، دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای اروپایی یکی از دلایل شکست آنان در مقابل حکومت ایران بوده است. مضافاً، چون خود بنا به دلایل سیاسی و امنیتی، قادر به حضور در کشورهای اروپایی نیست، جهت غرض ورزی و انتقام گیری، خواهان کشاندن خشونت و جنگ از ایران و عراق، به کشورهای اروپایی شده است.
همان طور که او در سخنرانی و فتوای دو ماه قبل خود ایراد و تاکید کرده است، از مهمترین ابزار جنگ آینده اش اعضای شست و شوی مغزی شده و تشکیلاتی اش در اروپا هستند که رهبری این جریان زندان های اروپا را برای آنان هتل چهار ستاره نامیده است.
ما مخالف حضور اعضای پناهنده مجاهدین در اروپا نیستیم. اما تجربه حضور نیروهای وفادار مجاهدین در آلبانی و اخیراً در آلمان و تهدیدهای همزمان رهبری مجاهدین، این ظن و گمان را افزایش می دهد که تروریست ها در هنگام شکست به تنها سلاح موجود، خشونت روی آورده و در ابتدا چنگ و دندان را به میزبان و اعضای سابق خود نشان خواهند داد. آنان، تجربه خشونت و خودسوزی ژوئن سال ۲۰۰۳ در فرانسه و اروپا را دارند به ویژه مماشات و چشم پوشی مقامات قضایی فرانسه بر پرونده خشونت و باجگیری شان، آنان را تشویق و ترغیب به ادامه همان اعمال خواهد کرد.
در خاتمه، ما کوشندگان نجات اعضای مجاهدین از کشور نا امن عراق هستیم. اما این نگرانی و تجربه را نیز داریم که خطر زمانی کاهش می یابد که نفرات اعزامی از عراق از تشکیلات و خط ترور و جنگ طلبی فاصله بگیرند، وگرنه بمب اگر قرار باشد مورد حمایت و در جای امنی قرار بگیرد، خطرش نسبت به کشورهای نا امن بیشتر خواهد بود. موفق باشید.
کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس
رونوشت به وزیر کشور آلبانی
وزارت خارجه آلبانی

منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید