مصاحبه آقای جهانگیر شادانلو با سیمای رهایی

0
830

مصاحبه آقای جهانگیر شادانلو با سیمای رهایی

سیمای رهایی ـ جهانگیر شادانلو
آقای شادانلو یک نواری هست در یوتیوب مربوط به یکسال پیش از تلویزیون مجاهدین. در این نوار نیم ساعته استناد می کند به گزارشی از پنتاگون که شما و انجمن شما را متهم به وابستگی به نظام جمهوری اسلامی می کند. من خواستم در رابطه با این نوار توضیحاتی بدهید که صحت و سقم آن چطور است و چرا مجاهدین دست به تولید این زده اند و …

 

shadanloo

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید