سود و زیان تروریسم

0
1053

سود و زیان تروریسم
پس از این که تروریستها زمینهای خود در افغانستان و سوریه و عراق را به دلخواه شخم زدند، در مرحله بعد، قرار شد به منافع غرب و جایی که غربیها ضربه پذیرند، حمله ور شوند و زمین بازی و یا میدان جنگ را خود انتخاب کنند.
پس از حادثه تروریستی پاریس، موجی از ناآرامی و ترس از خشونت تروریستها و نژادپرستان، کشورهای اروپایی را فرا گرفته است. متقابلاً میلیونها نفر از شهروندان فرانسوی و اروپایی، روز یکشنبه ۱۱ ژانویه، در راستای محکومیت تروریسم و حراست از آزادی و دموکراسی، به خیابانها رفته و جهانی را متوجه مظلومیت خود و قربانیان حادثه پاریس کرده اند. در سایر نقاط جهان نیز آزادیخواهان و روشنفکران و مردمی بودند که حادثه تروریستی و ترور ژورنالیستهای مجله شارلی هبدو را محکوم کردند.
اگرچه پس از یک هفته از حادثه تروریستی پاریس، دولت فرانسه در اقدامی شتابزده و تلافی جویانه، به بازنشر مجله فکاهی شارلی هبدو اقدام کرد، اما در مجموع، اقدامات و فعالیتها و محکومیتهای حادثه تروریستی و اتحاد و کوشش نیروهای مردمی و جهد و جدیت شان در مقابل شانتاژ و باجگیری تروریستها، گو این که تروریستها انتظار چنین واکنشی را از مردم فرانسه و جهان، نداشتند علیرغم این که با دادن تلفات، ادعای پیروزی نیز کرده اند.
واقعیت این است که تروریستها در حادثه تروریستی پاریس، از حیث سیاسی و عقیدتی و ترساندن دشمنان شان، هیچ چیز به دست نیاورده و در عوض، موقعیت خود را ضعیف تر و دشمنان شان را قوی تر کرده اند.
چرا تروریستها بدون تامل و تفکر و برآورد سود و زیان، اقدام به چنین عملیات تروریستی آن هم در خاک فرانسه کرده اند؟ به تجربه ثابت شد، تروریستها پس از انجام عملیاتهای منجر به شکست نیز اقدام به جمع بندی از سود و زیان عملیات شان، نمی کنند و هرگز از شکست شان درس نمی گیرند. مورد عملیات القاعده یمن در پاریس، اولین بار نبوده و آخرین بار نیز نخواهد بود.
آن طور که رییس تروریستهای القاعده یمن ضمن به عهده گرفتن مسئولیت جنایت اخیر، اعتراف کرد که ما از مقدسات خود دفاع کرده ایم، این یک دروغ محض است، چون که هیچ تروریستی در جهان اعتقادی به مقدسات ندارد. آنان به خاطر مقدسات عمل نمی کنند، بلکه به دستور ارباب و به خاطر خشونت و دلار و ایضاً بالا بردن قیمت و ابراز موجودیت، اقدام به عمل تروریستی می کنند. جنگ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا نیز به خاطر حراست از مقدسات نبود. حادثه چهارشنبه سیاه و به دفاع از مقدسات، بهانه ای بیش نیست. حفظ ارزشها و مقدسات، توجیه حفظ و مهار نیروهای داخلی است. تروریستهای القاعده، به خاطر این که از تروریستهای داعش، که طی ماههای اخیر تعدادی از سرهای شهروندان غربی را بریده اند، عقب نمانند و جیره و مواجب و اعتبار خود را نزد ارباب از دست ندهند و نیروهای جاهل را ارتزاق نمایند، اقدام به عملیات کور اما پر سروصدا کرده اند. نتیجه عملیات، مثبت و یا منفی برایشان مهم نبوده و نخواهد بود. آنها با افکار عمومی و وجدان بشری و اخلاق سرو کار ندارند. آنچه که در این میان برایشان مهم است، حفظ نیرو و ابراز وجود و اعتبار نزد اربابان است.
با این وصف و در کارزار شراکت مردم در روز یکشنبه یازدهم ژانویه در راستای حفظ ارزشهای مدرن، تروریستهای مشابه دیگری که از حادثه تروریستی پاریس درس نگرفته و نخواهند گرفت، محض فریب مردم و دولتمردان فرانسوی، به طور سمبلیک پیامهای محکومیت نشر دادند اما هیچگاه در عمل از راه و روش تروریستهای داعش و القاعده و بوکوحرام و دیگران، برائت نکرده و راه خود را جدا نکرده اند.
آنان که طی چند دهه اخیر، ترور و ترور کور را به مثابه یگانه راه حفظ نیرو و موجودیت و رسیدن به قدرت را انتخاب کرده اند، در همه عملیاتهای چند دهه اخیر در ایران و عراق و سایر نقاط جهان، جز خسران و شکست نصیبی نبرده اند. البته اگر هم اینجا و آنجا فایده و نصیبی در سطح بالا برده اند، به جد از آبرو و اعتبار و سابقه خود و نیروهایشان مایه گذاشته و گذشته مبارزات خود و پیشینیان شان را زیر سئوال برده و اصطلاحاً از مایه زیان کرده اند.
کشاندن زمین جنگ از ایران و عراق به خاک اروپا که اخیراً به فرمان رهبر عقیدتی مجاهدین به مثابه وصیت ایراد شد، ضمن این که تحلیل و ارزیابی از هزینه جنگ در اروپا داده نشد، هدف این فرافکنی، مسئولیت شکست جنگهای ایران و عراق را به گردن دیگران انداختن و عدم پاسخگویی در مقابل شکستهای سه دهه اخیر است.
وقتی که خشونت نه به مثابه ابزار و تاکتیک، بلکه به استراتژی و سوخت و دکان سودآور بدل شود، آن وقت دیگر خشونت نه به عنوان ابزار قدرت، بلکه به مثابه اعتیاد و خود هدف خواهد بود. چیزی که تروریستهای موجود جهان در مواجهه با دموکراسی و آزادی، به آن رسیده اند، چیزی جز قرار دادن خشونت به جای هدف نیست.
کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید