قطعنامه شرکت کنندگان در حمایت از خانواده های قربانیان قلعه رجوی ـ پاریس + ترجمه انگلیسی

0
2056

مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق که در اوورسورواز فرانسه مستقر می باشد ، در صدد است در صورتیکه حکم به اخراج اعضای مجاهدین خلق توسط دولت عراق نهایی شود ، همچنان ساختار این فرقه تروریستی را حفظ و درخواست کند که اعضای این گروه به صورت دسته جمعی به یک کشور اروپائی ، احتمالا فرانسه یا کشورهای اسکاندیناوی منتقل شوند تا جای بغداد را با یک پایتخت اروپائی عوض کرده و بساط تروریستی خود را در آنجا دایر نمایند . ما شرکت کنندگان در این سمینار نسبت به این امر هشدار می دهیم و حضور فرقه مجاهدین خلق در اروپا را تهدیدی برای مردم اروپا می دانیم.
20.06.2010
کمیته برگزار کننده سمینار پاریس
قطعنامه شرکت کنندگان در حمایت از خانواده های قربانیان قلعه رجوی ـ پاریس ، فرانسه + ترجمه انگلیسی

لینک به منبع 
ما با اعتقاد به کرامت والای انسانی، و با هدف نفی خشونت ، تروریسم و فرقه گرایی و کمک به خانواده های قربانیان قلعه رجوی ( کمپ اشرف ـ عراق ) در این گردهمایی بزرگ که با حضور 200 نفر از فعالین حقوق بشر در تاریخ نوزدهم ژوئن 2010 در شهر پاریس تشکیل شده ، شرکت کرده ایم.
بدون تردید در شرایط کنونی ، جامعه ایرانیان در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان نیازمند آرامش و آگاهی است ؛ به همین دلیل خود را موظف به زمینه سازی و ایجاد فضای مناسب برای تحقق این دو منظور می دانیم و در این راستا در جهت نفی عقاید خشونت طلبانه و فرقه گرایانه تلاش خواهیم کرد. ما باور داریم که گفتگو و تعامل بین عقاید مختلف می تواند و باید وجود داشته باشد و در این راستا کوشش خود را بکار خواهیم بست. ما از کلیه انجمن ها و کانونهای مدافع حقوق بشر و کارشناسان امور فرقه گرایی و ضد تروریسم ، خانواده های قربانیان که در برگزاری این گردهمایی بزرگ فعالانه شرکت داشته اند، سپاسگذاری می کنیم و با توجه به اینکه بخش گسترده ای از حاضرین در اجلاس را اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق ، پشتیبانان آنها و خانواده های قربانیان تشکیل می دهند ، محورهای این بیانیه مبنای هماهنگی فعالیت های امضا کنندگان خواهد بود.
1 ـ ما اعتقاد داریم سازمان مجاهدین خلق به رهبری آقای مسعود رجـوی و خانم مریم رجوی ، طی یک پروسه طولانی در سه دهه گذشته و با تاکید بر دو محور ایدئولوژیک و نظامی خود ، از سازمان تحت سلطه اش یک فرقه مذهبی – تروریستی ساخته و اعضای خود را با روش های مغزشویی از درون تهی کرده است تا مانعی برای رهبری مادام العمر وی و همسرش مریم نباشند. رهبری این فرقه با مزدوری برای صدام حسین دیکتاتور سابق عراق ، درعوض انتقال رهبری و اعضای مجاهدین به عراق، شرایطی را در فضای خفقان و دیکتاتوری در کشور عراق برای سرکوب هرچه بیشتر مخالفین خود فراهم کرد . مسعود رجوی و مریم رجوی منتقدین خود را ابتدا در زندانهای انفرادی خودشان شکنجه می دادند و زمانی که مطمئن میشدند او همچنان مقاومت و مخالفت خود را با رهبری فرقه ادامه می دهد ، و براساس تبانی که با سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق آنها را روانه سیاه چالهای عراق و زندان مخوف ابوغریب می کردند که ده ها نفر در این مورد آماده شهادت در دادگاه های بین المللی هستند.
2 ـ مسعود رجوی و مریم رجوی برا ی مشروعیت بخشی و لزوم حمایت از سازمان مجاهدین خلق ، همواره سعی دارند خود را بعنوان تنها آلترناتیو دمکرات ِ رژیم ایران معرفی نمایند ، سازمانی که حتی به ادعای دیپلمتهای اروپایی مقیم ایران از هیچ پایگاهی در داخل کشور برخوردارنبوده و هیچ مشروعیتی در میان مردم ایران ندارند . بنابراین ما به کلیه تصمیم سازان و تصمیم گیران بین المللی و دولتی این توجه را می دهیم که برای فشار به حکومت ایران نباید از تروریست هائی مثل مسعود رجوی و خانم رجوی استفاده ابزاری کرد. این عمل باج دهی به تروریستهائی است که تقریبا به اندازه تمامی مردم ایران شاکی دارند. .
3 – ما پشتیبانان و حمایت کنندگان این بیانیه هشدار می دهیم که رهبری و اعضای سازمان مجاهدین خلق که پس از فروپاشی رژیم صدام همراه با اسناد و مدارک و پولهای اهدائی حزب بعث از عراق متواری و به اروپا گسیل شده اند ، ضمن لابی کردن با چهره های شناخته شده ای از اعضای پارلمان اروپا در صدد هستند سابقه تروریستی خود و پروسه طولانی همفکری و همکاری با رژیم دیکتاتور عراق را یا مشروع جلوه دهند و یا تکذیب نمایند تا از این مسیر ، ننگ با صدام بودن را به فراموشی بسپارند و برای آینده خویش کسب مشروعیت نمایند . ارتباط ایدئولوژیک، و تشکیلاتی، مالی و تسلیحاتی سازمان مجاهدین خلق با حزب بعث صدام حسین طی سال های گذشته بر هیچکس پوشیده نبوده و نیست. فیلم ها و اسناد و مدارکی که از جنایات مشترک ” رجوی و صدام ” موجود است و در هر دادگاهی قابل ارائه میباشد
4 ـ ما حمایت خود را از اقدام درست و قانونی دولت فرانسه در 17 ژوئن 2003 که منجر به دستگیری خانم رجوی و بیش از 160 نفر از مسئولین ارشد این فرقه تروریستی شد، اعلام می کنیم. همچنین اقدام سازمان یافته و برنامه ریزی شده رهبری فرقه مجاهدین که منجر به سوزانده شدن چندین نفر در خیابان های پاریس در 17 ژوئن 2003 شد؛ محکوم می کنیم . ما ضمن تشکر از مواضع وزیر خارجه فرانسه آقای دکتر کوشنر در قبال این سازمان و تروریست دانستن این گروه از وزارت دادگستری فرانسه درخواست می کنیم که به شکایات قربانیان این سازمان از رهبری فرقه مجاهدین شتاب بیشتری بخشد..
5 ـ ما ضمن حمایت از حکم دولت عراق مبنی بر اخراج نیروهای سازمان مجاهدین از عراق ، دسیسه های رهبری سازمان مجاهدین خلق برای جلوگیری از اجرای این حکم و شانتاز و به کشتن دادن اعضای این سازمان را برای مقابله با این حکم قانونی دولت عراق را محکوم می کنیم و مسئولیت اخلال در روند خروج اعضای قربانی مجاهدین به هر کشوری که مایل هستند بر عهده رهبری مجاهدین خلق می دانیم.
6 ـ مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق که در اوورسورواز فرانسه مستقر می باشد ، در صدد است در صورتیکه حکم به اخراج اعضای مجاهدین خلق توسط دولت عراق نهایی شود ، همچنان ساختار این فرقه تروریستی را حفظ و درخواست کند که اعضای این گروه به صورت دسته جمعی به یک کشور اروپائی ، احتمالا فرانسه یا کشورهای اسکاندیناوی منتقل شوند تا جای بغداد را با یک پایتخت اروپائی عوض کرده و بساط تروریستی خود را در آنجا دایر نمایند . ما شرکت کنندگان در این سمینار نسبت به این امر هشدار می دهیم و حضور فرقه مجاهدین خلق در اروپا را تهدیدی برای مردم اروپا می دانیم.
7 ـ شرکت کنندگان در این سمینار اعتقاد دارند که بسیاری از اعضای قربانی و اسیر این فرقه در کمپ اشرف عراق نیازمند به پزشک روانشناس و درمان هستند تا از اسارت فکری که در طی یک پروسه طولانی به آن دچار شده اند ، رهائی یابند. برای تحقق این مهم ما مصرانه از سازمان صلیب سرخ ، کمیساریای عالی پناهندگان ، سازمان پزشکان بدون مرز درخواست می کنیم باید با تک تک این افراد خارج از حصار فیزیکی فرقه و بدون حضور نمایندگان این فرقه ملاقات صورت گیرد.
8 – ما ترور شخصیت و برخوردهای فیزیکی خشونت طلبانه فرقه مجاهدین خلق در اروپا نسبت به جداشدگان و دیگر منتقدین و ایرانیان آزاده را محکوم و خواهان توضیح رهبری سازمان در این باره هستیم.
9 ـ ما معتقدیم که در یک مبارزه سیاسی اجتماعی اصولی ،هیچگاه نباید مانعی برای بروز عواطف انسانی و پیوندهای خانوادگی باشد از این رو از سازمان مجاهدین می خواهیم که به احساسات و عواطف انسانی اعضای خود احترام گذاشته و اجازه ملاقات اعضای خود با خانواده ها یشان را بدون حضور مراقب وفرد سازمانی بدهد و ممنوعیت ازدواج در این سازمان را ملغی اعلام کند.
10- در ارتباط با بند ردیف 9 این قطعنامه ، ما از دولت عراق ، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست داریم نسبت به اعضای مجاهدین که در قرارگاه اشرف حضور دارند احساس مسئولیت کرده و نسبت به احقاق حقوق حدا قل آنها منجمله حق ملاقات با خانواده ؛ حق دسترسی آزاد و بی قید و شرط به اطلاعات و اخبار و حق انتخاب و….اقدام کنند.
در پایان این بیانیه ما با احترام به خانواده های مجاهدین خلق که بیش از 8 ماه است که در جلوی کمپ اشرف در عراق منتطر دیدار با عزیزانشان هستند به آنها اعلام می داریم که :
الف – عزیزان و جگرگوشه های شما ،دوستان و خواهران وبرادران ما هستند ؛ ما سالها با آنها رنج برده ایم و مطمئن باشید که برای رهائیشان تا آخر با شما ایستاده ایم .
ب – ما به شما اطمینان میدهیم که تمامی مصاحبه ها و گفته های عزیزانتان علیه شما، تماما زیر فشار فرقه ای سازمان بوده و قلب همه آنها هر لحظه با یاد شما می تپد و فقط با عشق و عاطفه خانوادگی می توان این فشارها را خنثی کرد.
پ- ما صدای شما را به گوش هرکس و تاهرکجای جهان که دستمان برسد خواهیم رساند و این امر را مسئولیت اخلاقی خود تلقی کرده و صبر و استقامت شما را می ستائیم.
ت-ما نیز چون شما از خطراتی که ساکنان اشرف را تهدید میکند بیمناکیم و با روشنگری و اطلاع رسانی سعی خواهیم کرد که مانع آن شویم و از شما میخواهیم با هوشیاری و حضور این تهدیدات را خنثی کنید.
کمیته برگزار کننده سمینار بزرگ پاریس

افراد امضا کننده : انجمن های حمایت کننده : انجمن آریا، انجمن ایران اینترلینک، انجمن ایران پیوند ، کانون آوا ، انجمن ایران باستان، انجمن ایران سبز ، کانون رهایی، کانون ایران قلم ، انجمن پارس ایران
1ـ عباس صادقی ( آلمان )
2 ـ رعنا صمد زاده اقدم ( سوئد )
3 ـمریم احمدی ( سوئد )
4 ـ حسین صمد زاده اقدم ( سوئذ )
5 ـ آریا عبداللهی ( نروژ )
6 ـ جواد ابولحسینی ( هلند )
7 ـ علیرضا بشیری ( نروژ )
8 ـ بتول ملکی ( سوئیس )
9 ـ مسعود جابانی ( هلند )
10 ـ محمد حسین سبحانی ( آلمان )
11 ـ هادی شمس حائری ( هلند )
12 ـ نوشین بشیری ( نروژ )
13 ـ وارطان باباخانی ( هلند )
14 ـ تامین عبداللهی ( نروژ )
15 ـ رابعه شاهرخی ( سوئد )
16 ـ هاشم پیرو ( نروژ )
17 ـ حمید یزدان فر ( نروژ )
18 ـ جعفر احمدی ( نروژ )
19 ـ مریم طاهریان پژوه ( سوئد )
20 ـ مهدی احمدی ( سوئد )
21 ـ امید احمدی ( سوئد )
22 ـ مسعود خدابنده ( انگلستان )
23 ـ ایوب کرد رستمی ( کانادا )
24 ـ فرشید احمدی ( سوئد )
25 ـ فرید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده ( سوئد )
26 ـ سعید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده ( سوئد )
27 ـ میترا یوسفی ( سوئد )
28 ـ ناصر رضوانی ( سوئد )
29 ـ فرشید نظری ( نروژ )
30 ـ فرزاد فرزین فر ( سوئد )
31 ـ نیما پرنیا ( نروژ )
32 ـ آن سینگلتون ( انگلستان )
33 ـ سعید خدابخش ( کانادا )
34 ـ پروین حاجی ( کانادا )
35 ـ فرشته حسینی (دانمارک )
36 ـ پریا دبیریان ( یونان)
37 ـ حسنی فرجی ( سوئد )
38 ـ امید آریا پور ( نروژ )
39 ـ فرامرز افشاری ( یونان )
40 ـ الهام نوروزی ( کانادا )
41 ـ سهیلا نوروزی ( کانادا )
42 ـ بابک ـ الف ( فرانسه )
43 ـ علیرضا نصراللهی ( فرانسه )
44 ـ مصطفی محمدی ( کانادا )
45 ـ شان کرد رستمی ( کانادا )
46 ـ مارلن کرد رستمی ( کانادا )
47 ـ بهاره نیکبخت ( فرانسه )
48 ـ حسن پیرانسر ( فرانسه )
49 ـ حامد صرافپور ( فرانسه )
50 ـ علیرضا نبوی ( سوئد )
51 ـ آنیکا نبوی ( سوئد )
52 ـ سارا نبوی ( سوئد )
53 ـ روحی اصلانی ( سوئد )
54 ـ زهرا مکاری ( سوئد )
55 ـ کنار جاسم علی ( هلند )
56 ـ هوریه محمدی ( کانادا )
57 ـ شیرین اقوامی ( سوئد )
58 ـ زری اقوامی ( سوئد )
59 ـ مهری نصیری ( سوئد )
60 ـ غلام شیر علی ( نروژ )
61 ـ حبیب خرمی ( هلند )
62 ـ مرضیه گنجشکی ( هلند )
63 ـ محبوبه حمزه ( کانادا )
64 ـ نارمین جاسم علی ( هلند )
65 ـ زهرا محمدی ( هلند )
66 ـ محمد محمدی ( کانادا )
67 ـ مرتضی محمدی ( کانادا )
68 ـ حمید توانا ( هلند )
69 ـ محمد هراتی ( هلند )
70 ـ تول ملاوی
71 ـ کریگوریان
72 ـ محمد اعلامی
73 ـ خلیل تقوی ( هلند )
74 ـ مینا تقوی ( هلند )
75 ـ کریم حقی ( هلند )
76 ـ خالد تقوی ( هلند )
77 ـ زاغیک باباخانی ( هلند )
78 ـ فاطمه غیائی (آلمان )
79 ـ مریم جهانفرد ( هلند )
80 ـ محمد کرمی ( فرانسه )
81 ـ جواد فیروزمند ( فرانسه )
82 ـ مهدی سجودی ( آلمان )
83 ـ مهرداد ساغرچی ( اسکاندیناوی )
84 ـ علی جهانی ( آلمان )
85 ـ مجید روحی ( دانمارک )
86 ـ پروین جعفری ( دانمارک )
87 ـ رویا هراتی پور (نروژ )
88 ـ بشیر همدردزاده ( سوئد )
89 ـ جاوید حسینی ( یونان )
90 ـ محمد ستاری ( نروژ )
91 ـ جلیل حسیمی ( دانمارک )
92 ـ زید رحمانپور ( نروژ)
93 ـ اشرف محمدی ( نروژ )
94 ـ حمید بالفان ( هلند )
95 ـ نور دارا ( هلند )
96 ـ سهیلا بهبودی ( آلمان )
97 ـ نسرین بهبودی ( هلند )
98 ـ کاظم حسینی ( هلند )
99 ـ علی قشقاوی ( آلمان )
100 ـ امیر موثقی ( آلمان )
101 ـ ادوارد ترمادو ( آلمان )
102 ـ آرمینه ترمادو ( آلمان )
103 ـ بهزاد علیشاهی ( هلند )
104 ـ ناهید امیری ( هلند )
105 ـ علیرضا میرعسگری ( آلمان )
106 ـ محسن عباسلو ( اتریش )
107 ـ علیرضا نقاش زاده ( آلمان )
108 ـ الهام کاکاوند ( هلند )
109 ـ علی اکبر راستگو ( آلمان )
110 ـ ماجد دارا ( هلند )
111 ـ نوریه دارا ( هلند )
112 ـ نونا عبداللهی ( هلند )
113 ـ علی تقوی ( هلند )
114 ـ مهدی فدایی ( آلمان )
115 ـ خالد تقوی ( هلند )
116 ـ یوریک ابراهیمیان ( آلمان )
117 ـ فریده براتی ( هلند )
118 ـ محبوبه براتی ( هلند )
119 ـ آرش مقدم ( هلند )
120 ـ بتول سلطانی
121 ـ آرمین سراج ( هلند )
122 ـ کاردو دارا ( هلند )
123 ـ الف آبخازیان ( آلمان )
124 ـ نارینه آرتش ( آلمان )
125 علی زیرک ( هلند )
126 ـ سارا صادقی ( آلمان )
127 ـ بهادر خرمی ( هلند )
128 ـ جعفر گنجشکی ( دانمارک )
129 ـ جمشید چارلنگ ( آلمان )
130 ـ علی شیخی ( هلند )
131 ـ حسام شیخی ( هلند )
132 ـ رضا صادقی ( بلژیک )
133 ـ ایمان واسطی ( هلند )
134 ـ خلیل واسطی ( هلند )
135 ـ فرامرز پاشایی ( کانادا )
136 ـ محمد نبی سلیمان نجات ( کانادا )
137 ـ خوشنام حسامی ( کانادا )
138 ـ حسن صابری ( کانادا )
139 ـ مهرزاد زردشتیان ( هلند )
140 ـ قدرت حمیدی ( کانادا )
141 ـ هاشم میرزا ( هلند )
142 ـ ارشاک نقد علی ( هلند )
143 ـ ابراهیم مناف ( هلند )
144 ـ سوا مناف ( هلند )
145 ـ امیر عاطفه ( هلند )
146 ـ ساناز دارا ( هلند )
147 ـ سعید سلطانپور ( کانادا )
148 ـ مهناز علوی ( هلند )
149 ـ کریستین کرخازیان ( آلمان )
150 ـ حبیب اسداللهی ( آلمان )
151 ـ میلاد آریایی ( آلمان )
152 ـ علی قشقاوی ( آلمان )
153 ـ شادی دوستی ( هلند )
154 ـ حسن حقی ( هلند )
155 ـ مصطفی رحمانی ( آلمان )
156 ـ امیر موثقی ( آلمان )
157 ـ سعیده جابانی ( هلند )
158 ـ مریم واسطی ( هلند )
159 ـ حسین قنبری ( فنلاند )
160 ـ منصور نظری ( فرانسه )
161 ـ حسین نقدی ( آلمان )
162 ـ محمد رزاقی ( فرانسه )
163 ـ نادر نادری ( فرانسه )
164 ـ یحیی حقجو ( سوئد )
165 ـ فرامرز نیک صفت ( دانمارک )
166 ـ سپیده عارف – فرانسه
167 ـ دکتر فرزاد رهنما – آمریکا – کارولینا
168 ـ محمد علوی -فرانسه
169 ـ معصومه نظری ( سوئد )
170 ـ مهران تقی آبادی – فرانسه
171 ـ جمشید پیوسته ( هلند )
172 ـ مهرداد سیدیان ( نروژ )
173 ـ عشرت فلاح ( نروژ )
174 ـ امیر طاهر لو ( سوئد )
175 ـ شیوا مصطفوی -فرانسه
176 ـ شکوفه بیات ( سوئد )
177 ـ فاطمه سلیمانی ( نروژ )
178 ـ علی میرزایی ( نروژ )
179 ـ اشرف امراللهی ( سوئد )
180 ـ احمد نورائی ( آلمان )
181 ـ زهره شمس ( آلمان )
182 ـ حیدر قدیری ( دانمارک )

DSC00865seminar paris 6 (1)

seminar paris 14

Statement of the gathering in Paris in support of the families of the victims of Rajavi cult in Camp Ashraf Iraq

With faith in the generosity of people, with the aim of rejecting all kinds of violence, terrorism and cultish behaviours and with the aim of helping the families of the victims of Rajavi cult in Camp Ashraf – Iraq, more than 200 human rights activities are participating in this gathering on the 19th of June 2010 in Paris.

No doubt, in the present circumstances, Iranian society inside and outside the country is in need of peace and awareness more than ever. We see it as our duty to create an atmosphere in which these could be achieved and therefore we reject all kinds of violent ideologies as well as all kinds of cultish beliefs. We believe that dialogue and interaction between different ideas could and should be the way forward. The people gathered here include human rights groups and activists, experts in cults and anti terrorism, as well as families of the victims who have joined us in this gathering.

As the majority of the participants in this gathering are ex members of Mojahedin Khalq Organisation, the following statement is designed to be the focal point for the future co-operation between the signatories as well.

1- We believe that the Mojahedin Khalq Organisation led by Mr. Massoud Rajavi and Mrs. Maryam Rajavi during the past three decades with their insistence on the two parameters of Ideology and Military, have changed the organisation in to a religious-terrorist cult. The brainwashing of the members is aimed at diminishing any resistance to the lifetime leadership of Rajavi and his wife Maryam. The leader of the cult was engaged in mercenary work for Saddam Hussein, the former dictator of Iraq, and in return Saddam allowed the leadership and members of Mojahedin Khalq to be transferred to Iraq where the leadership had all the tools needed to suppress the critics in the known atmosphere of Saddam’s era. Massoud Rajavi and Maryam Rajavi tortured their critics in solitary confinement and if this would not lead to the desired result and the resistance against them persisted, then in co-operation with the Secret Services of Saddam’s regime they would send their victims to the prisons of Iraq, one of which was the infamous Abu Ghraib prison, from where ten surviving inmates (ex MKO members) are available here to testify in any international court.

2- Massoud and Maryam Rajavi, in order to deceive and legitimise their activities and to garner support for the Mojahedin Khalq Organisation, portray themselves s the only democratic alternative to the Iranian regime. This is an organisation which, according to an overwhelming number of European diplomats working in Iran, enjoys no support among the people inside Iran. We ask all international policy makers and politicians and governments not to use such terrorists as Massoud and Maryam Rajavi as tools for short term benefits. This is no more than giving ransom to terrorists when practically all the people of Iran have complaints against them.

3- We the supporters and signatories to this statement warn that after the fall of Saddam Hussein, the leaders and high ranking members of the Mojahedin Khalq have escaped to European countries, taking with them whatever money and documents were given to them by the fallen regime before its collapse. They are using known faces in European parliaments as lobbyists to whitewash their history of terrorism and long-lasting cooperation with Saddam’s dictatorship, and either reject the abundant documents available or to try to legitimise them with excuses. The ideological, organisational, financial and military relation between the MEK and the Baath Party of Saddam is not a secret. Films and documents of the joint criminal activities of Rajavi and Saddam are available and presentable to any court.

4- We announce our support for the French government’s correct move on 17th June 2003 that resulted in the arrest of Maryam Rajavi and over 160 high ranking members of this terrorist cult. We also denounce and deplore the order by the leadership of the cult which ended in self-immolation of some cult members in the streets of Paris in June 2003. We thank the foreign minister of France Mr. Kouchner for his stance against terrorism and announcing this group to be a terrorist group. We ask the French Judiciary to expedite consideration of the complaint files filed by the victims of the Mojahedin Khalq against the leaders of the cult

5- We support the Iraqi government in its attempt to remove the Mojahedin Khalq forces from their country and deplore the various plots of the MEK leadership to prevent the Iraqi government from carrying out its responsibilities; plots which have already resulted in the death of some members. The responsibility for the outcome of such plots, which aim to prevent the transfer of members to wherever they want to go, is solely on the shoulders of the leaders of the cult.

6- Maryam Rajavi who resides in Auvers-sur-Oise in France is working on the concept of keeping the structure of the terrorist cult intact if and when the Iraqi government does remove the MEK forces from Iraq. She wants to have the whole organisation transferred intact to one of the European countries, most probably France or one of the Scandinavian countries. She is planning to re-start her terrorist activities from this new HQ in the heart of Europe. We, the participants of this seminar warn that the presence of the Mojahedin Khalq terrorist organisation is a serious threat to the safety of the people in European countries.

7- The participants in this seminar believe that many victims of Rajavi cult in Ashraf camp once they are freed will need psychological care and attention as they have been exposed to very long term psychological manipulation. For this reason we ask the ICRC, UNHCR, Médecins Sans Frontières, etc to visit and interview every one of the captives separately and evaluate their situation and needs.

8- We condemn the continuous harassment, character assassination and physical attacks carried out by the Mojahedin Khalq Organisation on the direct order of Massoud and Maryam Rajavi in Europe against ex members and critics of the cult as well as Iranians abroad who ask simple questions from the leadership of this organisation.

9- We believe that political and social struggle can not and should not undermine humanitarian feelings and family bonds. Therefore we ask the Mojahedin Khalq leaders to respect these feelings and let the families of those captive in Camp Ashraf visit their loved ones without the presence and harassment of cult leaders. We also call on these leaders to cancel the order of ‘no marriage’ inside the Mojahedin Khalq immediately.

10- Concerning the above paragraph, we ask the governments of Iraq, the US and European governments to become more active concerning the situation of the people trapped in Camp Ashraf by the Mojahedin Khalq leaders; to take more responsibility and act to secure the minimum of human rights, including the right of family visits, right to access to news and media and the right of choosing their future.

At the end we announce to the families of the victims picketing in front of camp Ashraf who have been trying to visit their loved ones for the last four months:

1- Your loved ones are our brothers and sisters. We have suffered alongside these people for years and surely we will stand with you until the day that they are released.

2- We assure you that all the interviews and whatever you hear from them on tapes are made under direct pressure of the organisation and we assure you that their hearts beat for you and that it is only your unconditional family love that can overcome the effects of these pressures.

3- We will do our best to bring your voice to the attention of international society and we adore your resilience and patience.

4- We are as aware as you are about the threats posed to the residents of camp Ashraf. We are afraid of what may possibly happen and will try our best to prevent it by bringing it to the attention of the outside world. We also ask you to neutralise these treats by your presence and vigilance.

On behalf of the Signatories

The conference committee

Paris, June 19, 2010

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید