Free Porn
خانه نویسندگان ابراهیم خدابنده

ابراهیم خدابنده

ابراهیم خدابنده:سازمان مجاهدین چه فایده ای ممکن است برای آمریکا داشته باشد؟

سازمان مجاهدین خلق چه فایده ای ممکن است برای آمریکا داشته باشد؟ ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۹:… تروریست های مجاهد خلق...

ابراهیم خدابنده: کال کنفرانس بهزاد نظیری – نمایش ورشکستگی استراتژیک رجوی

به هر حال سازمان مجاهدین خلق می تواند از الآن تا به ابد “در حالت آماده باش برای فرصت طلبی و موج سواری” بماند...

ابراهیم خدابنده:مرگ های مشکوک در انتظار اعضای فرقه رجوی در آلبانی

خبرهای رسیده از جانب دوستان جداشده در آلبانی که با متوفی رابطه نزدیک در درون تشکیلات داشتند حاکی است که وی در سال ۱۳۶۰...

ابراهیم خدابنده: رجوی همچنان در مسیر خیانت به ملت می تازد

این همان خیانتی است که فرقه رجوی به صورت مستمر مرتکب می شود که نتیجه آن اینست که دست امثال ترامپ را به لحاظ...

ابراهیم خدابنده: طراحی برای موج سواری در ویلپنت

طراحی برای موج سواری در ویلپنت   ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئن ۲۰۱۸:…  بر اساس اطلاعاتی که از طریق برخی کانالهای موثق در...

ابراهیم خدابنده: صاحبخانه های دیروز، متواری های امروز

صاحبخانه های دیروز، متواری های امروز  ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، بیست و هفتم می ۲۰۱۸:… اوضاع درونی فرقه رجوی در آلبانی به شدت به هم ریخته...

ابراهیم خدابنده : اردوگاه سوم و پایان راه

از آن طرف برخی سؤالاتی که در داخل تشکیلات پرسیده شده و حتی امثال ابریشمچی هم پاسخی برای آن ها ندارند به صورت زیر...

ابراهیم خدابنده:هنوز هم پرکشیدن مادر را باور ندارم–ممنون از همه خانواده ها و همکاران

هنوز هم پرکشیدن مادر را باور ندارم – ممنون از همه خانواده ها و همکاران  ابراهیم خدابنده، انجمن نجات، مرکز تهران، نوزدهم مارس ۲۰۱۸:…  در...