خانه نویسندگان ابراهیم خدابنده

ابراهیم خدابنده

ابراهیم خدابنده:مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟

دعوای اصلی به زعم پرویز خزائی اینست که عده ای در همنوائی با رژیم می خواهند که مقاومت نباشد و شکست بخورد و از...

مصاحبه اختصاصی ندای حقیقت با مهندس ابراهیم خدابنده پیرامون آینده فرقه رجوی

اما مشکل من در حال حاضر آینده سازمان مجاهدین خلق نیست چرا که مدت هاست این سازمان هیچ نقشی در صحنه سیاسی و اجتماعی...

ابراهیم خدابنده : آیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

در لیبرتی در حال حاضر تلاش دارند تا افراد را از اخراج و تبعید به آلبانی بترسانند تا کسی داوطلب رفتن به آلبانی نباشد...

ابراهیم خدابنده : تشدید تضادها و اختلافات در درون شورای ملی مقاومت

واقعیت اینست که مریم رجوی تسلط کافی برای پاسخگوئی به سؤالات گوناگون نفرات را به شکلی که مسعود افراد را متقاعد یا سرکوب می...

اوجگیری جدید جریان مسئله داری در فرقه رجوی

اوجگیری جدید جریان مسئله داری در فرقه رجوی ابراهیم خدابنده ، ایران اینترلینک 28.01.2015 در گذشته در خصوص جریان مسئله داری در فرقه رجوی با عناوین مختلف...