خانه نویسندگان منصور نظزی

منصور نظزی

منصور نظری: کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟ هزار نکته باریکتر ز مو این جاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند منصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم نوامبر 2019:…...

منصور نظری : تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم نوامبر 2019:… بعضی هایشان شفاف میگویند هدفشان ویران کردن زیرساخت های ایران و تکه پاره کردن آن...

منصور نظری: تبدیل مجاهد به شکنجه گر و مزدور . نقش مریم و مسعود رجوی

تبدیل مجاهد به شکنجه گر و مزدور . نقش مریم و مسعود رجوی منصور نظری ، ایران اینترلینک، بیست و نهم اکتبر 2019:… بدین گونه...

نامه سرگشاده منصور نظری به مقامات آلبانی + ترجمه

هشدار عضو جداشده مجاهدین به مقامات آلبانی منصور نظری، ایران اینترلینک، ششم اکتبر 2019:… از مجاهدین و شخص رجوی بپرسید عملیات جاری وغسل هفتگی و...

منصور نظری: تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی

تکیه رجوی بر باد ، سرنوشت غم انگیز و عبرتی تاریخی منصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم سپتامبر 2019:… واقعیت این است سازمان مجاهدین خلق از...

منصور نظری: سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایران زمین

سازمان مجاهدین خلق تبهکارترین جریان در تاریخ ایران زمین  منصور نظری، ایران اینترلینک، دهم اوت 2019:… واقعیت این است که سازمان مجاهدین خلق در بنیاد...

منصور نظری: رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانی

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانی منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژوئیه 2019:… به گفته خود مسعود رجوی او...

منصور نظری: فرقه رجوی ربات آدمکش میسازد

عکس هائی که هفته گذشته از سوله های فرقه رجوی در آلبانی به نمایش درامد ، نشان میداد که تعدادی پیرمرد وپیرزن صف به...