خانه نویسندگان مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

حسین نژاد:به دست و پا افتادن زبونانۀ فرقۀ رجوی در آلبانی برای خنثی کردن کمپین خانوادۀ محمدی

جالب است که در این نمایش تلویزیونی تحت عنوان مصاحبۀ سمیه در حالیکه سمیه متن داده شده به او را به انگیسی می خواند...

ایران یاران: حمله چماقداران فرقه رجوی در آلبانی به مصطفی محمدی و همسرش

حمله چماقداران فرقه رجوی در آلبانی به مصطفی محمدی و همسرش  یاران ایران، بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۱۸:…  شب گذشته  مصطفی محمدی و همسرش به همراه...

مصطفی محمدی: از نظر رجوی مجاهد خوب ، مجاهد مرده است

تا پای جان هستم فریاد پدران و مادرانی هستم که سال هاست قربانی فریب و نیرنگ مسعود و مریم رجوی شده اند راه نجات...

مصطفی محمدی:والنون و القلم… عصر خسران به سر رسیده

ایران رجوی رجوی ایران. این شعار ضد بشری و ضد خدایی شعارتان شد از مسیر حق خارج شدید منحرف شدید که خون و خون...

مصطفی محمدی : قسم به قلم ….

عشقی پاک و مقدس عشقی بی نظیرو بی همتا به دخترم سمیه و خواهان آزادی او هستم آری تا زنده ام مینویسم و دخترم را...

مصطفی: رسالت من پس از مرگ. محبوبه: من و نبودن سمیه

پس بدان که تا قیام قیامت عشق تو را باور داریم و هرگز به عشق تو شک نکرده ونخواهیم کرد و هر پیام تو...

مصطفی محمدی: نداها، آلان ها و یاسرها… را می شناختم، می شناسم و میشناسانم

خدایا تو می دانی که سوختن در آتش در کوچه پس کوچه های غربت برای دختری بی پناه چقدر سخت و درد آور است...

کوچه ی بچه گی ها ـ تقدیم به سمیه محمدی

کوچه ی بچه گی ها تقدیم به سمیه محمدی از م م تهران دلم مث یه بادبادک تو کوچه ی بچه گی هاست هنوزم یاد اون...