خانه نویسندگان مصطفی محمدی

مصطفی محمدی

سمیه، حوریه دلتنگ است

دختر دل نازک مهربانم میدانم که قوت قلب عزیزان در بندی دل سیاهی را بشکاف ظهور کن مسیحای من ….. به آسمان نگاه کن ستاره...

کجای دنیا بنام آزادی پرندگان کوچک را به اسارت میکشند؟

قصه ی ماهی سیاه کوچولو که تمام شدنی نیست بیا و مرغ ماهی خوار را مثل قصه ی صمد تا ابد ملعون منفور کن بیا...

در اسارت به دست پرندگان اسیر سنگ داده اند

تاب می آورم باز هم سنگ بزن این سنگ ار آن تو نیست در اسارت به دست پرندگان اسیر سنگ داده اند تاب می آورم...

مصطفی محمدی : دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه

سمیه جان من پای عشق مادری تا پای جانم ایستاده ام این را همه ی مادران دنیا میدانند این را هر مادری به راحتی...

محمدی: محبوبه و من تا روز آزادی سمیه آرام نخواهیم گرفت

سمیه محمدی فرزند محبوبه ومصطفی که سالها پیش هنوز به سن قانونی نرسیده بود در ظاهر به دعوت مجاهدین برای بازدید از اردوگاه اشرف خانه...

مادر سمیه لب به سخن گشود: خسته ام از ندیدنت

مادر سمیه لب به سخن گشود: محبوبه حمزه ـ مصطفی محمدی سمیه محمدیﺳﻤﻴﻪ ﺟﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭﺷﺒﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺯ ﺣﺪﻳﺚ...