خانه نویسندگان علی شیرزاد

علی شیرزاد

علی شیرزاد: خاطرات من «زن» مادر است و مادر «زن» ، قسمت یکم تا شانزدهم

وضعیت عراق را توضیح دادم ببینیم وضعیت ما وتفکرات رجوی دران مرحله چی بود رجوی نشست عمومی درباقرزاده گذاشت دران نشست گفت  اول :...

علی شیرزاد: خاطرات من (قسمت 1 و 2) «زن» مادر است و مادر «زن»

درروز16ابان سال66ازهمدان خارج وبه سمت سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی حرکت کردم بعد هشت روزپیاده روی درکوهها وارد ترکیه شده وبه...

علی شیرزاد: رجوی لاف در غربت میزند

رجوی لاف در غربت میزند مریم عضدانلو لاف درغربت میزند علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دهم اکتبر 2019:… رجوی وعضدانلو داعش را انقلابیون عشایر مینامید و...

علی شیرزاد: فلسفه عاشورا در فرهنگ رجوی و عضدانلو

اولین بار عاشورا را رجوی بمعنی ومفهوم سینه زنی وبرسروکله کوبیدن را در سال 71 باب کرد درهمان زمان بنده مخالفت کردم که فرمانده...

علی شیرزاد: رجوی و عضدانلو قباحت جاسوسی و بیگانه پرستی را ریخته اند

  رجوی وعضدانلو قباحت جاسوسی و بیگانه پرستی را ریخته اند شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم سپتامبر 2019:… مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس...

علی شیرزاد: سرنوشت مهدی افتخاری آئینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

 مهدی انقلاب مریم راقبول نداشت و رو درروی رجوی وعضدانلو قرارگرفته بود منتهی درپاسیویسم  ودرون خود رفتن عمل میکرد که تاثیرات مخرب شخصیتی روی...

علی شیرزاد: سیب سرخ برای دست چلاق رجوی و عضدانلو خوب است

علی شیرزاد، وطنم ایران، دهم ژوئیه ۲۰۱۹:… در مراحل تاریخی و اجتماعی وسیاسی هیچ چیز آنی ولحظه ای نیست.  روند تا به امروز طول...

علی شیرزاد: حجاب اختیاری یا اجباری از نظر رجوی و عضدانلو

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۹:… ا کنون هم فراخوان میدهیم که گا زهم به لیست این تحریمها اضافه شود و در...