خانه نویسندگان علی اکبر راستگو

علی اکبر راستگو

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به فرانسوا اولاند، رئیس جمهور محترم فرانسه

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به فرانسوا اولاند، رئیس جمهور محترم فرانسه  کانون آوا، سیزدهم ژوئن ۲۰۱۶:… ما نمی توانیم درک کنیم که چگونه سازمانی مانند سازمان...

نامه سرگشاده به فراسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه

نامه سرگشاده به فراسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه علی اکبر راستگو، کانون آوا، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:… اطلاع حاصل کردیم که جنابعالی پس از...

نامه به ادموند اسپاهو، معاون پارلمان آلبانی

نامه به ادموند اسپاهو، معاون پارلمان آلبانی علی اکبر راستگو، کانون آوا، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… اکنون از مقامات آلبانی انتظار می رود که به پناهجویان...

نامه سرگشاده به وزیردادگستری آلمان

نامه سرگشاده به وزیردادگستری آلمان علی اکبر راستگو، کانون آوا، سیزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… سازمان مجاهدین از دیرباز سعی داشته جداشده ها و منتقدین را بسکوت...

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه  سازمان مجاهدین خلق در شهر اورسورواز مقری ساخته که از آنجا تمامی اکسیون هایشان در...

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به آقای مارتین لکا رئیس تلویزیون دولتی آلبانی

"مراسم بزرگ بین المللی" برای تغییر در ایران (نامی که مجاهدین برای این مراسم 13 ژوئن خود برگزیده اند)، را صرفا باید یک رویداد...

نامه سرگشاده علی اکبرراستگو به رئیس جمهور آلبانی

“مراسم بزرگ بین المللی” برای تغییر در ایران (نامی که مجاهدین برای این مراسم ۱۳ ژوئن خود برگزیده اند)، را صرفا باید یک رویداد...

علی اکبر راستگو: روشهای مشکوک شورای ملی مقاومت رجوی درجذب لابی خارجی

روشهای مشکوک شورای ملی مقاومت رجوی درجذب لابی خارجی  کنفرانسهای بزرگ بین المللی، لابیست هایی که با پرداخت پول حاضرند همه جا شرکت کنند، سیاهی...