Free Porn
خانه نویسندگان علیشاه سلطانی

علیشاه سلطانی

شاهنامه فردوسی، از سکولاریسم رستم ، تا داعش اسفندیار

 علاقه فردوسی به حوادث و دورانهای عیاری و شوالیه گری کهن،عشق به عظمت وطن،غم اصالت و نظافت زبان مادری بعنوان وسیله ای برای حمل...

علیشاه سلطانی: ادبیات فلسطین،ایدئولوژیک است؟

محمد شاهین،نویسنده دیگر فلسطینی به دلیل توصیف آداب و رسوم و استفاده از زبان عامیانه کوچه و بازار ومعرفی زندگی روستایی، تصویری زنده از...

علیشاه سلطانی : اپیکور در فلسفه یونان چه گفت؟

از نظر اپیکور آرامش و رضایت واقعی زمانی بوجود می آید که انسان خود را از نیازهای غیرلازم و غلط رها کند چون کوشش...

نبوغ و زیبایی فلسفه یونان باستان

 سقراط نخستین فیلسوف انسانگرای غرب میان سالهای 400-470 پیش از میلاد زیست. پیش از او پروتاگوراس سوفسطایی(411-481 پ.م) گفته بود که هر حقیقتی، نسبی،...

ادبیات پساکمونیستی بعد از انحلال شوروی

با این وجود عده ای از نویسندگان مهاجر از بازگشت به وطن خود داری کردند و با اشاره به سخن گوگول میگفتند نویسنده ی...

ادبیات شوروی؛ از خروشچف تا برژنف

بعد از مرگ استالین اختلاف میان طرفداران ادبیات لیبرال و طرفداران مکتب رئالیسم سوسیالیستی بشکل اختلاف میان دو نسل "پدران و پسران" ظاهرشد. در...

گئورگ زیمل،جامعه شناس فیلسوف

از جمله آثار گئورگ زیمل- موضوعات فلسفه تاریخ- فلسفه پول- مجموعه آثار- مجموعه مقالات فرهنگ فلسفی-و موضوعات اصول جامعه شناسی هستند.او 45 مقاله در...

زندگی شورنگیز فیلسوف اجتماعی

ازجمله کوشهای راسل دفاع از ازادی وحقوق زنان و تبلیغ ایدههای سوسیالیسم غربی ومبارزه علیه خشونتهای استالینیستی و مبارزه با غرض ورزی های ضد...