خانه تاریخ، فرهنگ و هنر

تاریخ، فرهنگ و هنر

رابطه بیماری های جسمی با خلاقیت های ادبی فلسفی

آنزمان بهتر میبود بیمار علاج ناپذیر از وضعیت بیماریش بی خبر میبود. کافکا در سال 1924 مینویسد گرچه در آسایشگاه مسلولین بود، پزشکان حاضر...

شوق دیدار معشوق، دلیل رمانتیسم

پیشگام مکتب رمانتیک، در انگلیس ،احساس گرایانی مانند ریچاردسن و در فرانسه روسو بودند. نماینده ادبیات فولکلوریک عامیان، خلقی و محلی، افرادی مانند بورگر...

پیشگام ادبیات اروتیک فمنیستی،- خانم آنائیس نین

خانم نین در پاریس بدنیا آمد. پدرش یک موسیقیدان اسپانیایی و مادرش یک رقصنده فرانسوی-دانمارکی بود. خود وی با یک فیلمساز ازدواج نمود. او...

روان انسان، ساخته هنجارهای اجتماعی

آدلر خالق  نظریه "نارسایی های شخصیتی" نیز است. احساس بی ارزشی و احساس عقده حقارت موجب فاصله گرفتن فرد از سایر انسانها میگردد. وی...

خودکشی حین فرار از اسارت فاشیسم

شاهکار بنیامین کتاب 1400 صفحه ای " پاساز معبد کالاها" است، اثری درباره تاریخ فرهنگ و فلسفه تاریخ. این کتاب به بررسی آغاز مدرنیته...

نقد عامیانه سرمایه داری یک متفکر التقاطی

اریش فروم در سال 1900 در آلمان بدنیا آمد و در سال 1980 در سوئیس در گذشت و بدلیل فرار از فاشیسم، از آلمان...

نگاهی به کتاب هارمونی سوم، عدم خشونت و روایتی تازه از ذات بشر

از نقاط قوت کتاب می توان به ارائه همزمان تجربیات طلایه دارانی چون گاندی و افراد عادی اجتماع به شکل توامان نام برد که...

مستندی که فقط شاه توانست آن را ببیند

"گنجینه‌های گوهر"، فیلمی که ابراهیم گلستان سال ۱۳۴۴ ساخت و فقط یک بار برای آخرین شاه ایران نمایش داده شد، بعد از ۵۶ سال...