خانه نویسندگان سیروس غضنفری

سیروس غضنفری

هیاهوی 17ژوئن مافیای رجوی ودروغگویی های مربوطه!

این باور خام ادامه داشت تا اینکه خبر آزادی او و تبلیغ خود سوزی ها واخذ تعهدات کتبی مبنی براعلام داوطلب بودن تک تک...

رجوی در باتلاق دیگری به نام آلبانی گیر کرده است!

 به گفته نفرات تازه فرار کرده، مسئولان اجرایی فرقه درلیبرتی می گویند سازمان تلاش دارد یک قرارگاه درآن کشور درست کند که مثل اشرف...

نقدی درباره یاوه گوییهای فرقه رجوی

نقدی درباره یاوه گوییهای فرقه رجوی سیروس غضنفری، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۶:…  اگر مسعود رجوی اهل سیاست وتحلیل بود امروز جدا...

سیروس غضنفری: حمله بی شرمانه به خانواده اکبری نسب را محکوم میکنم!

حمله بی شرمانه به خانواده اکبری نسب را محکوم میکنم! سیروس غضنفری، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پنجم ژانویه ۲۰۱۵:…  روز شنبه گذشته متوجه شدم...

سیروس غضنفری: چهره واقعی تشکیلات فرقه رجوی را ریشه ای تر بشناسید – قسمت سوم

چهره واقعی تشکیلات فرقه رجوی را ریشه ای تر بشناسید – قسمت سوم سیروس غضنفری، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۵:… آنهائی...

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمتهای ۴۰ و ۴۱

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمتهای ۴۰ و ۴۱ سیروس غضنفری، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم نوامبر ۲۰۱۵:…...

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمتهای ۳۴ و ۳۵

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمتهای ۳۴ و ۳۵ سیروس غضنفری، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و نهم...

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمتهای ۳۲ و ۳۳

از یادادشت های سیروس غضنفری عضو سابق ارتش رهائی بخش – قسمتهای ۳۲ و ۳۳ انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  در آخرین...