Free Porn
xbporn
خانه نویسندگان رضا صادقی

رضا صادقی

رضا صادقی: فرقۀ رجوی ممنوعیت در فرانسه، تظاهرات در بروکسل

امسال ولی  دولت فرانسه با استفاده از ترفند خود این فرقۀ ورشکسته مبنی بر تهدیدات تروریستی علیه فرقه برگزاری این شوی سالانۀ فرقه را...

رضا صادقی: بی بی سی فارسی و برنامۀ پرگار در مورد فرقۀ رجوی

 البته بنده به جناب آقای کریمی و بی بی سی و آقای رفیع زاده پیشنهاد میکنم که برای روشن شدن حمایت مردم ایران از...

رضا صادقی: سناریوی ساختگی فرقۀ رجوی برای لاپوشانی رسوایی سیرک مریم قجر در پاریس

امروز اخبار دستگیری دو نفر در رابطه با قصد عملیات علیه شوی ورشکستۀ رجوی در ویلپنت را دیدم و در اولین واکنش به شدت...

رضا صادقی: حمایت مریم قجر از ترامپ و از خلیج عربی گفتن او به خلیج فارس!

حمایت مریم قجر از ترامپ و از خلیج عربی گفتن او به خلیج فارس!  رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… در سی و چند...

رضا جبلی: مرگ محمدعلی جابرزاده انصاری ضربه ای دیگر بر پیکر پوسیدۀ فرقۀ رجوی

مرگ محمدعلی جابرزاده انصاری ضربه ای دیگر بر پیکر پوسیدۀ فرقۀ رجوی  رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، هجدهم فوریه ۲۰۱۷:… برادران و خواهران عزیزم در آلبانی،...

رضا صادقی جبلی:«آزادی بیان» ادعائی مریم قجر و رسوایی اش در پارلمان اروپا

«آزادی بیان» ادعائی مریم قجر و رسوایی اش در پارلمان اروپا  رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۶:… این عمل ناشایست به شدت...

دیدارها و سخنرانی افشاگرانۀ آقای رضا جبلی در کنفرانس مبارزه با تروریسم در پارلمان اروپا

دیدارها و سخنرانی افشاگرانۀ آقای رضا جبلی در کنفرانس مبارزه با تروریسم در پارلمان اروپا پیوند رهایی، نهم دسامبر ۲۰۱۶:…بعد از سخنان آقای کریشو در...

رضا صادقی: خاطراتی از عراق (۱۰): رجوی در نقش امام زمان!!

خاطراتی از عراق (۱۰): رجوی در نقش امام زمان!!  رضا صادقی جبلی، پیوند رهایی، هجدهم نوامبر ۲۰۱۶:… مسعود رجوی نشستهای درونی سازمان و مخصوصا نشستهای ایدئولوژیک...