خانه انتخاب سر دبیر

انتخاب سر دبیر

حامد صرافپور : انقلاب ایدئولوژیک مریم قجرعضدانلو بعد از سی سال»

۱۸ سال بعد از این جریان مشاهده می کنید که رجوی او را در سنین کهنسالی، از میدان مبارزه با جمهوری اسلامی،‌ به میدان...

محمد رضا روحانی : آی دزد آی دزد. شیر نر و کلاهبرداری ـ قسمت سوم

نهضت ادامه دارد. میراث خوار خون بها دو شخصیت حقوقی هستند مجاهدین و شورا. اما میزان طلب کلاً معلوم نیست. هرکس چقدر گرفته؟ از...

حمید علی اکبری: هدف گمراهان فرقه رجوی چیست؟

سازمانی که به انواع عملیات های تروریستی در داخل و خارج مبادرت جسته و نیز آزادیهای فردی را از انسانها سلب، عشق را ممنوع...

ایران فانوس : هشدار امنیتی به مسئولین کشور آلبانی

ما مخالف حضور اعضای پناهنده مجاهدین در اروپا نیستیم. اما تجربه حضور نیروهای وفادار مجاهدین در آلبانی و اخیراً در آلمان و تهدیدهای همزمان...

آقای مصطفی محمدی، بازهم “خیر توشه “!

” مرگ خیلی آسان میتواند به سراغ من بیآید اما تا وقتی زنده ام سراغ آن نخواهم رفت… من البته با مرگ مواجه خواهم...