ایران ستارگان

مصاحبه ایران قلم با آقای صداقی در آکسیون فعالین حقوق بشر در پاریس

افتضاح استخدام تماشاچی و سخنران توسط مجاهدین تنها حرف منتقدین نیست افتضاح بار آمده آنقدر بزرگ است که حتی خبرگزاریهای خارجی هم به آن...

مصاحبه مهدی سجودی با آقای میرباقر صداقی …

ترور و وحشتی را که فرقه رجوی در ۳۰ خرداد ۶۰ راه انداخت در بین مردم ایران هیچ مقبولیتی نداشت و ندارد . بیش...

ایران ستارگان: اراجیف و پرونده سازیهای فرقه رجوی در مورد اعضای جدا شده در سوئیس

اخیرا فرقه رجوی از ملاقاتهای اعضای انجمن ایران ستارگان با سازمانهای حقوق بشری در ژنو و با شهرداری شهر زوریخ و با سفارت عراق...

ابریشمچی در دادگاه پاریس به اتهام فعالیت های تروریستی محاکمه شد

فرقه مجاهدین خلق از ساعات اولیه روز پنجشنبه اقدام به اعزام تیم های چماقدار ـ تروریست خود به منطقه دادگاه پاریس و میدان سن...

میرباقر صداقی: آرزوی تروریستهای ناکام برای تسلیح شدن دوباره از زبان این و آن

اما این آقا نمیگوید اگر ساکنان لیبرتی پناهنده هستند پس چرا میخواهید آنها را تسلیح کنید کدام پناهنده در دنیا مسلح بوده میتوانید مثالی...

سلام به برادر عزیزم میر واقف صداقی در آلبانی

سلام به برادر عزیزم میر واقف صداقی در آلبانی میر باقر صداقی ــ 17 فوریه 2015     داداش سلام , 3  ماه تقریبا از...