خانه فعالین حقوق بشر غلامعلی حسین نژاد

غلامعلی حسین نژاد

حسین نژاد:بمناسبت فاجعۀ هفت تیر خودزنی و بی آیندگی فرقه رجوی

بمناسبت فاجعۀ هفت تیر خودزنی و بی آیندگی فرقه رجوی  قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۹:… فاجعۀ انفجار ۷ تیر سرآغاز...

نامۀ آقای حسین نژاد به سفارت آلبانی در پاریس در مورد شرکت وزیر مهاجرت آلبانی…

رهبری سازمان مجاهدین دست به برقراری مجدد همان سیستم تشکیلاتی فرقه ای وبستۀ خود در آلبانی نیز زده تا افراد منتقل شده را در...

حسین نژاد: هن هن ها و«لنگش کنهای» فرقۀ رجوی برای قیام و رنج و شکنج مردم

هن هن ها و«لنگش کنهای» فرقۀ رجوی برای قیام و رنج و شکنج مردم قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، هجدهم ژانویه ۲۰۱۸:… ۵ پیام به...

یک سند درونی فرقۀ رجوی: مخالفان ما از جمله دنیای بورژوازی ملعونند و به جهنم می روند!!

اصطلاح دیگر درون تشکیلاتی فرقه که ما دهها سال گوشمان به آن عادت کرده بود و در این درخواست نامه یا تعهد نامه آمده...

سازمان مجاهدین خلق از کجا پول در می‌آورد؟

قربانعلی حسین نژاد از سال ۱۳۷۰ دربخش روابط خارجی سازمان یعنی با دولت عراق مشغول بود. به روایت او مسعود رجوی هر سال در...

چگونه فرقۀ رجوی جاسوسیهای خودش در خارج را اطلاعات رسیده از داخل جا می زند؟!!

گونه فرقۀ رجوی جاسوسیهای خودش در خارج را اطلاعات رسیده از داخل جا می زند (+ به همین خیال باش) قربانعلی حسین نژاد (و حمید)،...

حسین نژاد: مرگ جابرزاده از جانیان و جابران فرقۀ رجوی

 این جنایتکار گور به گور شده در نشستهایی که مسعود رجوی در عراق به شکل جلسات محاکمه و بیدادگاه برپا می کرد، در شکل...

حسین نژاد : دختر عزیزم زینب ، تولدت مبارک

مطمئن هستم که آن روز به دنیای آزاد و میهن آزاد خواهی رسید و همۀ این پیامها و نامه هایم را خواهی خواند که...