خانه نامه های سرگشاده + ترجمه

نامه های سرگشاده + ترجمه

نامه شکواییه کانون آوا به دیوان عدالت اروپا

همچنین هزینه های رویداد بزرگ سالانه در ویلپنت پاریس با شرکت هزاران هوراکش که با پرداخت پول به آنجا اورده شده اند باضافه حضور شخصیت...

نامه سرگشاده ایران قلم به آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی

روشن است که هنگامیکه این افراد بعد از سالیان طولانی پای به دنبای آزاد و کشور آلبانی می گذارند باید نخستین کار فراهم کردن...

نامه سرگشاده اعضاء جدا شده و منتقدین سازمان مجاهدین به رئیس جمهور فرانسه

با توجه به اینکه تمامی این افراد تهدید به قتل شده توسط رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران به صورت رسمی و قانونی در خاک...

قطعنامه شرکت کنندگان در حمایت از خانواده های قربانیان قلعه رجوی ـ پاریس + ترجمه انگلیسی

مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق که در اوورسورواز فرانسه مستقر می باشد ، در صدد است در صورتیکه حكم به اخراج اعضای...