Free Porn
خانه نامه های ایران قلم به مخاطب خارجی

نامه های ایران قلم به مخاطب خارجی

نامه انجمن ایران ـ آزادی به مسئولین کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی+ترجمه

هم اکنون بیش از  ۲۴۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق که از تشکیلات این سازمان خارج شده اند، در تیرانا ساکن هستند که پلیس و وزارت...

نامه سرگشاده آقای علی جهانی به رئیس جمهور آلبانی

این سازمان تروریستی علی رغم اینکه خودش را دمکراتیک ترین گروه سیاسی می داند و مدعی هست که سردمدار مبارزه با تروریسم و خشونت...

نامه ایران قلم به آقای نیشانی رئیس جمهور آلبانی

آیا شما از دخالتهای این سازمان در امور سیاسی عراق از زمان بعد سرنگونی صدام که ریشه اصلی کشته شدن افراد سازمان در کمپ...

نامه ایران قلم به آقایان رابرت فورد و دانیل بنجامین

ارتباط بقایای حکومت صدام حسین با داعش توسط چه سازمانی در عراق ارگانیزه می شود؟ بدون تردید یکی از شبکه های مالی و لجستیکی...

نامه سرگشاده ایران قلم به آقای ادی راما نخست وزیر محترم آلبانی

روشن است که هنگامیکه این افراد بعد از سالیان طولانی پای به دنبای آزاد و کشور آلبانی می گذارند باید نخستین کار فراهم کردن...