احمد هاجری

دعوت از رجوى و سرانش جهت مناظره

دعوت از رجوى و سرانش جهت مناظره احمد هاجری ، ایران فانوس بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۵:… اشتباه های مداوم در سیاست داخلی سازمان باعث شد...

کلوپها و پارتی‌های تروریسم در اروپا

کلوپها و پارتی‌های تروریسم در اروپا احمد هاجری، ایران فانوس، اول دسامبر ۲۰۱۵:… با توجه به تروریست بودن مریم رجوی و دیگر سران این فرقه،این سران...

احمد هاجری: سازمان مجاهدین، کیش و مات

سازمان مجاهدین، کیش و مات احمد هاجری، ایران فانوس، بیست و نهم اکتبر ۲۰۱۵:… بعد از ناکام ماندن سران سازمان در برخورداری از حمایت نیروهای...

احمد هاجری: مریم قجر و تعریف نو از دموکراسی

مریم قجر و تعریف نو از دموکراسی احمد هاجری، نیم نگاه، هفتم سپتامبر ۲۰۱۵:… ملاقات آقای فلیپ هموند با مسئولان ایرانی چه مشکلی برای ملت...

احمد هاجری:شکوفه های باغ گیلاس، ناله های مریم رجوی

و چرا با چند درجه تخفیف از من بعنوان برادر علی هاجری نامبرده و نابرادری را فراموش کرده اید؟ بگذارید با صراحت بگویم این...