خانه خاطرات اعضای جداشده از مجاهدین خلق

خاطرات اعضای جداشده از مجاهدین خلق

خاطرات رحمان محمدیان از اسارت در زندان های صدام حسین و رجوی ـ قسمت نهم

... شب شده است ومن نگهبان هستم که صدای پایی می شنوم اما صدا از پشت است نه از سمت عراقیها و رودخانه. خودم...

خاطرات غلامرضا شکری از زندان سازمان مجاهدین خلق : روزهای سیاه ـ قسمت چهارم

شب در حین صحبت بودیم که سرو صدای بلند شد. یکی را داشتند می‌زدند مشخص بود چندین نفر بودند و یک نفر را خوب...

عظیم میش مست: برای دوست گرامی منوچهر عبدی،این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست

در این مدت بسیاری ازدوستان دست به اعتراض و فعالیت ها ی گسترده ای زدند تا سرانجام گره این کار باز شد وتمامی سنگ...

علی شیرزاد:خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود+متن مصاحبه آقای مالک بیت مشعل…

خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود + متن مصاحبه آقای مالک بیت مشعل ، قسمت آخر  علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم آوریل ۲۰۱۸:… توضیح مختصرازاصول...

شرح زندان و شکنجه در فرقۀ رجوی از زبان مریم سنجابی یکی از قربانیان و شاهدان

در اینجا میخواهم ابتدا اسامی نفراتی که بعنوان زندانبا ن و شکنجه کردن دوستان خودشان دست داشتند افشا کنم وسپس به خاطر ثبت در...

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ قسمت 3 ـ مسعود رجوی در 19 فروردین 1391 در اشرف دنبال ” خون” بود

قصد و هدف مسعود رجوی هم خون بود. ببین میخواد ادمها را به کشتن بده مقصود شوم خودش را به سرانجام برسوه. خدمت شما عرض کنم...

کریم غلامی:از اردوگاه اشرف تا اردوگاه پناهندگی (قسمت بیست و هفتم)

از اردوگاه اشرف تا اردوگاه پناهندگی (قسمت بیست و هفتم) کریم غلامی، ایران فانوس، دهم ژانویه ۲۰۱۶:… خائنانه ترین طرح در این نشست چند ماهه اجرای...

مروری بر یک تجربه تلخ ـ خاطرات علی جهانی ـ قسمت 9 : خط آموزش های تاکتیک و مانور های پوشالی

زندانبانی نظیر عادل سادات در بند و مختار و قادر عزتی آنجا را اداره می کردند و افرادی که بیشتر مقاومت می کردند به...