سخنی دوستانه با آقای پیمان کردامیراسیرتازه آزاد شده ازفرقه رجوی

0
682

سخنی دوستانه با آقای پیمان کردامیراسیرتازه آزاد شده ازفرقه رجوی

Hamid_Dehdarحمید دهدار، خوزستان، هجدهم ژوئن ۲۰۱۸:… بهتر است بدانی همین مادرشما وقتی به همراه دیگر مادران وپدران دردمند اعضا به کنارسیاج کمپ اشرف می آمد چماقداران رجوی والبته بدستورشخص او آنها را مورد بدترین توهین ها واتهامات قرارمی دادند ویا با تیرکمان به سمت آنها سنگ وتکه های آهنی پرتاب می کردند که بسیار خطرناک بود ومتاسفانه بععضا هم زخمی می شدند اما پدران ومادران … 

https://www.youtube.com/watch?v=c5PSoOSCLnU&list=PLi6CyO25v18fytD1HGi7Mps0Ks-fj0dg1&index=2

(با تشکر از آقای دهدار دریافت شد – ایران اینترلینک)

سخنی دوستانه با آقای پیمان کردامیراسیرتازه آزاد شده ازفرقه رجوی

باسلام خدمت آقا پیمان کردامیر.

ازاینکه سرانجام خودت را ازمناسبات فرقه رجوی نجات وزندگی جدیدی را در دنیای آزاد برای خود برگزیدی هم به خودت وهم به خانواده ات وبخصوص به روح مادررنجدیده ات تبریک می گویم .آقا پیمان  قطعا مرا نمی شناسی من حمید دهدار هستم که سالها مثل خودت دربند اسارت فرقه رجوی بودم . خدا رحمت کند مادرت راستش درچند سفری که به همراه خانواده های اعضای اسیر به عراق بودم  با مادرت آشنا شدم که واقعا حضورپرشوری درتحصن خانواده ها پشت سیاج کمپ اشرف برای کسب خبر وآزادی شما داشت .اگر بخواهم مادرت را توصیف کنم باید بگویم او مادری خستگی ناپذیر،عاشق فرزندش ،مادری که ازسلامتی خودش گذشت تا شاید بتواند یکباردیگرفرزندش را که شما باشید ببیند ودرآغوش بکشد واقعا تلاش او بخاطر آزادی توبرای همه حتی سربازان عراقی که اطراف کمپ اشرف بودند قابل تحصین بود او با همه مهربان وهمه هم اورا دوست داشتند .آقا پیمان  ظاهرا دکترها به مادرت گفته بودند بدلیل وضعیت بیماریت صلاح نیست که به مدت زیاد درگرمای عراق وپشت سیاج کمپ اشرف باشی اما چون عاشق تو بود گوش نمی کرد وبه اصراربعضا چندماه درشرایط بد آب وهوایی عراق می ماند و می گفت اینجا نزدیک فرزندم هستم ومی توانم صدای قلب اورا بشنوم من عمرخودم را کردم جوانی فرزندم مهم است که بیهوده درحال سوختن است باید تا زمانی که جان دربدن دارم برای رهایی پیمان عزیزم واینکه او بتواند آزادانه برای خودش ونه برای رجوی زندگی کند تلاش کنم . مادرتان حتی به دیگر خانواده ها روحیه ودرس صبروپایداری می داد ودرهرکاری به آنها کمک می کرد .یک خاطره ازمادرت دارم یکبارموقع برگشتن به ایران به همراه خانواده ها به منظور زیارت به کاظمین رفتیم مادرت به من وبقیه نفرات گفت تورا خدا رفتید داخل حرم برای آزادی پیمان من واینکه بتوانم قبل ازمرگم اورا ببینم دعا کنید  .

بهتر است بدانی همین مادرشما وقتی به همراه دیگر مادران وپدران دردمند اعضا به کنارسیاج کمپ اشرف می آمد چماقداران رجوی والبته بدستورشخص او آنها را مورد بدترین توهین ها واتهامات قرارمی دادند ویا با تیرکمان به سمت آنها سنگ وتکه های آهنی پرتاب می کردند که بسیار خطرناک بود ومتاسفانه بععضا هم زخمی می شدند اما پدران ومادران رنجدیده وصبور به عشق دیدارونجات عزیزان دربندشان همه این مشقت ها را به جان می خریدند وپایداری می کردند .خانواده ها می گفتند  روزی که پیمان والبته به اجباردرتلویزیون فرقه علیه خانواده اش صحبت کرد مادرش اشک ریخت ولی دراوج عشق به فرزندش گفت خدارا شکر که حداقل اورا در تلویزیون هم دیدم .

پیمان ۱۷ ساله بود که ساعت ۶ صبح یک روز عید به کوهنوردی رفت و بعد سر از اسارتگاه اشرف در آورد

اما سرانجام دست تقدیرنگذاشت مادررنجدیده تو آزادی ات را ازفرقه رجوی  ببیند . خبرفوت مادرت هر خانواده ایی که یکبار اورا دیده ویا وصف صبروپایداریش را شنیده  بود را متاثرکرد.پس بدان که او حق زیادی برگردن تودارد .باورکن خدای بزرگ ازرجوی بخاطرظلمی که درحق مادرتو ودیگر مادران وپدران اعضای اسیرروا داشت نخواهد گذشت .

حال آقا پیمان اکنون که ازفرقه رجوی جدا وزندگی در دنیای آزاد را انتخاب کردی وفکر آزادی داری فرصت خوبی است تا درمورد رنج ومشقت هایی که مادرت وتلاش هایی که او برای آزادی توداشت وهمچنین ظلم وستمی که رجوی جنایتکاربراو رواداشت تحقیق ومطالعه کنی آنوقت خودت به این نتیجه خواهی رسید که نباید درقبال جنایت وخیانت های رجوی سکوت کنی .علاوه براین جوانی وزندگی تورا هم بیهوده به هدر داده بنابراین با افشای ماهیت پلید رجوی می توانی حقی که مادرت برگردن تو دارد را ادا کنی .

امیدوارکه در دنیای آزاد زندگی سرشارازموفقیتی داشته باشی وازتو می خواهم که اینباربا همان لهجه شیرین کردی آزادانه وازته دل بخاطررهایی ات ازفرقه ،برای شادی روح مادرت رنجدیده ات وهمچنین برای رهایی دیگر دوستانت ازبنداسارت فرقه رجوی ترانه بخوانی  .

پیروز وموفق باشی .

حمید دهدار

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید