سیامک نادری،خجالت کشیده از خانم سلطانی عذخواهی کنید

0
682

سیامک نادری، خجالت کشیده از خانم سلطانی عذخواهی کنید 

+ توهین مریم رجوی به شعور مردم ایران

 نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آینده گان، فرانسه، دهم فوریه ۲۰۱۸:… آقای سیامک شاید بیشتر جدا شده ها حاصل زحمات و رنج شکنجی است که خانم سلطانی با جان دل پذیرفت اما برای رهائی جدا شده ها کوتاه نیامد رجوی بی ناموس حتی دست از سرخانم سلطانی در زندان امریکائی ها برنداشت و با سفارشات مجاهدین و خقوق بگیر های رجوی در همان زندان تیف بارها توسط … 

سیامک نادری سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه مریم رجوی مزدوری خیانت وطن فروشییا رومی رومی یا زنگی زنگی آقای سیامک نادری

لینک به منبع

آقای سیامک نادری خجالت کشیده از خانم سلطانی عذخواهی کنید

آقای سیامک نادری شما سوز دل رجوی را در این مصاحبه ابراز گردی  و باید بگویم آقای سیامک نادری ایران اینترلینک صاحب دارد سر دبیر دارد احتمالا شما را توجیح نکردن وقتی مصاحبه مذبور را به شما محول کردن

آقای سیامک شما با یک حساب کتاب سر انگشتی وارد این جریان پنهان رجوی شدی  این نوع مصاحبه ها و افشاگری ها قدیمی شده یک سری مثل شما میاد یک مصاحبه ۴۰ به ۶۰ در سایت ها قرار می دهد یکی دیگر با بزرگ کردن جنایات رجوی غیر قابل باور به یاری رجوی می شتابد

آقای سیامک من شخصا اولین نفری بودم که آزادی شما تبریک گفتم چون از نذدیک شاهد ظلم های که به شما میشد از جدا شدن شما و بقیه خوشحالم و بنده تبرک گفتم باز هم به تمام جدا شده ها تبریک خواهم گفت

اما بی انصافی شما نسبت به خانم بتول سلطانی و اینتر لینک و بقیه …… بدور از انصاف مردانگی است

اینکه به اینتر لینک می تازی خوب یک سفارش و یکی از تعهدات رجوی زنش مریم قجره   است

آقای سیامک شاید بیشتر جدا شده ها حاصل زحمات و رنج شکنجی است که خانم سلطانی با جان دل پذیرفت اما برای رهائی جدا شده ها کوتاه نیامد رجوی بی ناموس حتی دست از سرخانم سلطانی در زندان امریکائی ها برنداشت و با سفارشات مجاهدین و خقوق بگیر های رجوی در همان زندان تیف بارها توسط نیروهای امریکائی مورد ضرب شتم وقرار گرفت و حتی به ایشان که مثل یک زن با وقار ایرانی کوتاه نیامد حتی به ایشان دست بند هم چند بار زدن و از طرفی هم یک سری در تیف که برای رجوی کار می کردن هر روز مورد اذیت آزار بود شما کجا تشریف داشتید ؟ شک ندارم همان زمان همراه با رجوی بقیه به خانم سلطانی  بنده بقیه فحاشی می کردی .  آقای سیامک نادری خانم سلطانی هم می توانست مثل بقیه گوشه عافیت را بگیرد برای خودش راحت زندگی کند و اگر امروز شما راحت زندگی می کنی یا بهتر بگم دستت به کامپیوتر  و  اینتر نت رسیده حاصل زحمات ایشان و بقیه است  . به نظر من شما باید عذر خواهی رسمی از خانم شجاع و دلیری که با زحماتش رهائی خیلی ها را رقم زد عذر خواهی کنید

اینتر لینک را مورد حمله های گراز ور رجوی قرار دادید  آقای سیامک نادری سال های سال است که رجوی خاری را در چشم خود می بیند که آن هم خود سایت ایران اینتر لینک ایست بلکه عقده و کینه اش به صاحب این سایت است

زمانی که امریکائی ها ما را در تیف در بیابان های عراق رها کرد خیلی از جدا شده ها  با زندان روبرو شدن در زندان های عراق که توسط افسران قدیمی رابط سازمان بودن زندانی  یا کشته شدن که  دستگیری جدا شده ها در جاده های عراق به توصیه سازمان پشت این قضیه بود چون می شناختیم و تعدادی که به مناطق کردستان عراق رسیدیدم  باز آوره و درحالت مخفی زندگی می کردیم تا روزی رسید که مینی بوس آوردن از طرف دولت کردستان عراق که ما ها را به ایران تحویل بدهند  و تنها کسی که از همان ابتدا شب روزش را برای ما ها گذاشت و با ارتباطات سیاسی و اعتبارات سیاسی که در جوامع حقوق بشری داشتند توانستند جلوی دی پورت ما ها را بگیرد ایشان نه فقط خودشان بلکه تمام خانواده اش را در این راستا فعال کردن و زحمات صاحب ایران اینتر لینک به جای رسید که  یو . ان . کردستان به صورت ویژه به حمایت از ما برخواست و توانستن که دولت اربیل را از دی پورت ما منصرف کردن و اقامت موقت دادن اما باز  با همکاری همین صاحب اینتر لینک و فعالیت های سیاسی  همسر گرامی ایشان   .  یو ان  .  را مجبور به رسیدگی به جدا شده شدن و این عین جمله رئیس دفتر حزب دمکرات کردستان عراق به بنده گفت شانس آوردید که آقای خدا بنده  و همسر شان به دادتان رسیدن و آبروی ما را توی سازمان های حقوق بشری بین اللملی بردن و ما هم با دولت ایران دوست هستیم قرار داد  امنیتی داریم و عدم دی پورت شما باعث ناراحتی رژیم ایران با ما می باشد

آقای سیامک باز هم می گم که بودن الان شما در دنیای آزاد حاصل کار ایران اینتر لینک است

شما باید موضع مشخصی داشته باشی آیا شما از رجوی جدا شدید ؟

یا  رجوی از شما جدا شده ؟

آقای سیامک بنده به شما توصیه می کنم  به روانکاوی دارید مثل خود بنده ببینید ما از یک فرهنگ فرقه ای خلاص شدیم که سال ها بمب باران تبلیغاتی شدیم و فقط به ما یاد دادن دروغ بگویم  به دیگران تهمت افترا بزنیم و سال ها با دنیای واقعی در ارتباط نبودیم

چون مصاحبه شما را گوش دادم دیدم مثل رجوی با زرنگی خاصی دوتا به رژِیم سه تا به رجوی ۵ تا به جدا شده ها  خلاصه حرف دل رجوی  مریم قجر  را می زنید

من به جای شما بودم از تمام جدا شده ها و خانم شجاعی مثل خانم سلطانی  و آقای خدا بنده رسما عذر خواهی می کردم

نادر نادری .فرانسه

از آن روزی می ترسم که حیوانات لباس بپوشند از انسانها فیلم بسازند  

خانم رجویی به شعور دنیا توهین نکنید 

لینک به منبع

در سایتهای ریز درشت تان طوری القا می کنید  و اطلاعیه های با شماره صادر می کنید انگار رهبری و سازماندهی قیام مردم را شما هدایت می کنید  مثال یگانهای قیام در فلان شهر  فلان اقدام را کردن

طرف را توی روستا راه نمی دادن برای کدخدا ایمیل می زد

اما حرف حساب بزنیم  برای یک بار  خانم رجوی خودتان بهتر از همه دنیا می دانید که شما در ایران منفور هستید و تمام ترس مردم از عدم ادامه قیام هم فرقه شماست  خوب این تازه یک دید مردم عادی جامعه است که بدرستی هم باید بترسند

اما خانم رجوی آیا فکر می کنیدکه مردم ایران به شما فکر خواهند کرد؟ چرا باید به شما فکر کنند یکی یکی جلو برویم  خوب الان مردم حکومت جمهوری اسلامی هستند  خوب جایگزین جمهوری اسلامی شما چیست مگر شما هم نمی گوید جمهوری اسلامی  (انقلاب اسلامی )  شما هم می گوید اسلام انقلابی  تفاوت کجاست  چه حسن کچل  /  چه کچل حسن  خوب  مردم کدام یکی را بپذیرند ؟

یکی از تبلیغات شما علیه رژیم ایران این است که ولی فقیه دارد  شما چی دارید ؟

شما هم می گوید رهبر عقیده تی  که باید گفت صد رحمت به در مادر ولی فقیه  ولی فقیه در رژیم ایران در تصمیمات سیاسی کشور دخالت دارد   اما رهبر عقیده تی شما صاحب جان مال و ناموس مردم می دانید و اگر رهبر عقیده تی شما تمام زنان را در حریم رهبر عقیده تی می دانید و مسعود رجوی می تواند هر زنی ولو همسر کسی دیگر باشد در حریم خودش قرار دهد و در حرمسرای مسعود رجوی گور به گور شده قرار می گیرد و و فقط رهبر عقیده تی به او محرم می باشد   یعنی همان فلسفه ناصرالدین شاه

مگر شما در طی این سال ها نمی گفتید که رژیم زندان شکنجه دارد  ؟ شما چی ؟ سوگند می خورم که زندان شکنجه های شما  صد بار به مراتب وحشتناک تر از رژِیم ایران بود

دزدی تبعیض که در فرقه شما بیداد می کرد / یادتان نرفته که تحت اسم پول نداریم سازمان مشکل مالی دارد  / خنده حضار / و ما اعضای پائین باید پنیرک های روی چاله توالت ها می خوردیم (پنیرک همان گیاهی خودرو است که توله هم گفته میشود ) اما در آشزخانه ده ها قابلمه ردیف میشد که کباب برگ جوجه کباب و…… دست نزنید این مال خواهر مژگان است دست نزنید جوجه کباب خواهر صدیقه حسینی است  این یکی مال خواهر بتول رجائی است ……..

یادتان نرفته که چه تعداد از اعضا بخاطر عدم درمان و و تحریم های که در عراق بود  مرگ های تدریجی و درد آور را تحمل کردن و طبق نظر پزشکان یا باید به کشورهای همجوار مثل ترکیه . کویت  اردن و…. برای درمان منتقل می شدن اما هیچ وقت شما اقدام نکردید  در صورتی که تمام دنیا می دانستند که اعزام یک مریض برای سازمان که خودش تمام سیستم جعل پاسپورت  را داشت کاری نداشت  اما چون رجوی دستش را روی شاهرگش نداشته اش گذاشته بود که هیچ کس را نخواهد گذاشت به خارج کشور برود حتی برای درمان  اما رقیه عباسی را برای درمان مریضی ساده به فرانسه فرستادید  همانطور فهیمه ارونی و در کلیت تمام وابسته های خودتان را برای درمان استراحت به خارج کشور می فرستادید  و هواپیمای دربست برای دختر خودتان که به امتحاناتش در فرانسه برسد

خانم رجوی از کیسه چه کسی برای مادرتان در بهترین جای بغداد ویلا خریده بودید  و از کیسه چه کسی پزشک مخصوص ۲۴ ساعته  استخدام کرده بودید اگر می خواهید آدرس ویلا و… برایتان ارسال کنم

خانم رجوی در آن شرایطی که می گفتید سازمان مشکل مالی دارد  و باید با پنیرک های روی چاله های توالت می خوردیم زمان مرگ مادر شما از کیسه چه کسی ۳ کامیون یخچال دار در عرض ۲۴ ساعت از اردن و ترکیه  رفتن گل های ارکیده گلایول برای مراسم دفن مادرتان آوردید در صورتی که فقط با همان ۲۴ ساعت اگر یکی از بچه های مریض را به اردن و ترکیه می فرستادید الان زنده بودن و با همان مخارج آن مراسم پر از زرق برق مادرتان می شد ده ها مریض که سال ها عمر جوانی شان را بپای  شوهر گور به گور شده ات گذاشته بودن و اینکه تو مریم رجوی شدی  فقط پول یکی از یخچال دار  پر از ارکیده را خرج چند مریض از اعضا می کردی الان زنده بودن

حال  فکر می کنید که مردم ایران میایند هزاران کشته بدهند که بین بد بدتر  . بدتر را انتخاب کنند

خانم رجوی  چرا به شعور مردم توهین می کنید مردم ایران آنقدر فهیم هستند که گول شما را نخورند  و در تلویزونهایتان رقص موزیک آواز پخش کنید  و دمکرات نمائی کنید  اما حتی روشن کردن رادیو در فرقه شما جرم محسوب میشد  وای به روزی که کسی رادیو  داشته باشه  از آزادی حرف بزنید تساوی زن مرد  اما حتی در حد دو کلمه بین یک زن مرد در سازمان جرم بود بازجوئی داشت رفتن به پارک زنانه مردانه باشد رفتن به پمپ بنزین زنانه مردانه  است  بودن یک زن مرد در یک خودرو جرم بود  راستی اگر خودتان از مردم بودید چه انتخابی داشتید

تنفر مردم ایران از شما را در طی این همه سال چطوری می توانید رفغ رجوع کنید

اما این را بدان تا جدا شده ها با شرف هستند نخواهند گذاشت که مردم ایران گرفتار شما بشوند هر کسی را بجز شما اگر بپذیرند اما نخواهند گذاشت بار دیگر مردم گرفتار یک دیکتاتور مریض کوتوله ای مثل شما شوند حتی فقط یک جدا شده با شرف وجود داشته باشد مطمئن باش نمی توانید خودتان را حتی بعنوان شهر وند در ایران باشید فقط به یک شرط محاکمه شما و جوابگو بودن جنایات تان   خانم مهندس قلابی

نادر نادری . فرانسه

(پایان)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید