همایون کهزادی : چماقداران رجوی درتیرانا

0
564

چماقداران رجوی درتیرانا +

وحشت مریم رجوی از ریزش نیرو فرار اسرا در آلبانی

همایون کهزادی، یاران ایران، بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۷:… هشدار به ارگانهای حقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان وشخصیتهای بشر دوست چماقداران فرقه رجوی از جان کسانی که میخواهند به دنبال زندگی خود بروند چه میخواهند این اسیران صدایشان به جایی نمیرسد وتنها ارگانهای بین امللی وانسانهای شریفی همچون شما ها میتواند به کمک این اسران بشتابد از روزی که … 

منوچهر عبدی تیرانا آلبانیتشکیلات از هم پاشیده رجوی در آلبانی و غسل لحظه ای

چماقداران رجوی درتیرانا-به کمک اسرا بشتابید-صدایشان به جایی نمیرسد

لینک به منبع

هشدار به ارگانهای حقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان وشخصیتهای بشر دوست چماقداران فرقه رجوی از جان کسانی که میخواهند به دنبال زندگی خود بروند چه میخواهند این اسیران صدایشان به جایی نمیرسد وتنها ارگانهای بین امللی وانسانهای شریفی همچون شما ها میتواند به کمک این اسران بشتابد از روزی که ریزش نیرو در سازمان شدت گرفت وهر روز تعدادی از اسران از این فرقه جدا میشد سران فرقه هم به فرماندهی مریم دست بکار شد وتیم چماقداران را راه اندازی کرد تا با این کار بتواند با تهدید وکتکاری مانع بیشتر تر شدن این ریزش شود وحداقل بتواند تا انتقال اسیران به اشرف سه کسی جدا نشود ووقتی که این نقل مکان صورت گرفت دیگر خیالشان راحت است که نتنها کسی جدا نمیشود بلکه حتی به ذهنشان هم نخواهد زد که جدا شوند به همین منظور تعدادی از چماقدارانش را به جان آن‌ها انداخته اند وبا گرفتن فیلم واذیت کردن سعی میکنند آن‌ها را بترسانند اما آن‌هایی که عزم جزم کرده‌اند که روی پای خود وسرنوشت خودشان را با دستهای خودشان رقم زده‌اند هراسی از این پاچه گیران پاچه خوار ندارند البته ناگفته نماند که کمیساریای عالی پناهندگان وسازمانهای حقوق بشری در جریان این تعقیب گریز توسط چماقداران می‌باشد لذا هراس به دلتان راه ندهید وسرنوشت خودتان را رقم بزنید زیرا سالیان سال همگی تجربه کردیم ومیدانیم که عاقبت حرفها وتهدید ها وزندانها وشکنجه ها به کجا رسید هرچند که البانی عراق نیست وصدام حسینی هم در کار نیست طبق آخرین اخبار قرار است که برای جلوگیری از این ریزشها سران فرقه به این نتیجه رسیده‌اند باید فضایی همچون اشرف را به وجود آورد تا بتوانیم حکفرمایی را که در اشرف یک داشتیم را دوباره به دست اوریم باید کاری کنیم که کسی حتی به ذهنش هم هطور نکند از این سازمان جدا شود پس تا قبل از اینکه به اشرف سه نقل مکان نشده‌اید از این سازمان جدا شده وبه دنبال زندگی شخصی خود بروید

همایون کهزادی – انجمن یاران ایران ۲۰/۱۲/۲۰۱۷

چرا مریم رجوی وسران سازمان از ریزش وجدایی اسیران میترسند

لینک به منبع

آیا بخاطر کمبود نیرو این همه ترس ودلهره دارندآیا نگرانی آن‌ها برای سرنگون کردن است. ایااین همه اذیت کردن نیرو پاییدن و محدود کردن فقط بخاطر این است که تعداد اعضای که دارند کم شود ونتواند به خواسته اش برسد. اگر قصد وهدف در اشرف این میبود شاید قابل حظم یا باور بود اما در البانی هدف چیست؟ شاید برای کسانی که این سازمان را نمیشناسند سؤال باشد اما کسانی که این سازمان را به خوبی میشناسند میدانند که تنها یک هدف بیشتر ندارد ونمیتواند داشته باشد بقول شوهر فراریش بارها در نشستها گفت که این رژیم تنها با جنگ مسلحانه سرنگون می‌شود آیا در البانی این امکان را دارد که سرنگون کند آیا در البانی صدام حسین ومرزهای عراق در اختیار دارد آیا تانک وتوپ وجنگنده های عراق اورا پشتیبانی میکنند ودر اختیار دارد که بتواند سرنگون کند همه این‌ها جوابشان مشخص است اما همان زمان خود مسعود رجوی گفت دو چیز باعث متلاشی شدن سازمانتان می‌شود یکی جدایی سر از بدنه ودیگری افشاگری بریده ها جدایی سر از بدنه خودش با موفقیت انجام داد ومعلوم نیست در کجا می‌باشد ومیماند همین افشاگریهای جدا شده ها بله دقیقاً بخاطر همین است که چماقدارانش را به جان کسانی که میخواهند بروند واز این سازمان جدا شوند انداخته است تمام سعی وتلاش این سازمان این است که به هر نحوی که شده است چه بافریب وچه با وعده وچه با زور کاری کند که این اتفاق نیفتد ونگذارد کسی از این سازمان جدا شود زیرا با خروج هر جدا شده از این فرقه جنایاتی را که خودش ویا دیگران با آن روبرو بوده است را افشا میکنند وچیزی را که در ظاهر به بیرون از خودشان تا به حالا  نشان داده بودند با چیزی که هستند را به جامعه جهانی توسط همین جدا شده ها افشا می‌شود وبه ماهیت اصلی آن‌ها پی میبرند بله دقیقاً سازمان وسران این سازمان تنها یک ترس دارند وان هم این است که ماهیت اصلی یشان فاش نشود

همایون کهزادی – انجمن یاران ایران ۲۰/۱۲/۲۰۱۷

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید