نگاهی کوتاه به سخنرانی حقوق بشری؟! مریم رجوی

0
713

نگاهی کوتاه به سخنرانی حقوق بشری؟! مریم رجوی

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفدهم دسامبر ۲۰۱۷:… مریم رجوی که عاشق جنجال، خودنمایی وداد زدن هرچه بلند تر – که صدایش را جوجه خروسی میکند- میباشد، بازهم فرصت یافت که بامطرح کردن خود دریک سخنرانی – که همواره عریض وطویل است – عقده گشائی کند. میتوان به نحوه ی رعایت حقوق بشر درایران، اعتراض ها داشت اما مریم رجوی … 

http://iran-interlink.org

نگاهی کوتاه به سخنرانی حقوق بشری؟! مریم رجوی

۲۶/۰۹/۱۳۹۶

مریم رجوی که عاشق جنجال، خودنمایی وداد زدن هرچه بلند تر – که صدایش را جوجه خروسی میکند- میباشد، بازهم فرصت یافت که بامطرح کردن خود دریک سخنرانی – که همواره عریض وطویل است – عقده گشائی کند.

اوگفته است :

” ما اکنون در شروع هفتادمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. تا آن‌جا که به‌ایران برمی‌گردد، استبداد مذهبی حاکمیت خود را با نابودی یک‌ به‌یک مواد این بیانیه و نفی حقوق انسانی مردم ایران شکل داده است. در نقطه مقابل، مردم و مقاومت ایران، جنبش خود را در مبارزه برای آزادی و حقوق بشر دوام بخشیده‌اند و در دو سال اخیر با گسترش جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷ قاتلان حاکم را در تنگنا گذاشته‌اند و سرانجام رویارویی بر سر آزادی و حقوق بشر است که به‌کار رژیم آخوندی پایان خواهد داد “.

میتوان به نحوه ی رعایت حقوق بشر درایران، اعتراض ها داشت اما مریم رجوی بخاطر منع زیردستان خود  در استفاده از یکصدم آزادی هایی که درایران وجود دارد ، حق دخالت واظهار نظر دراین مورد نداشته و شاید که دفاع او ازحقوق بشر ، عده ای را باین نتیجه برساند که حقوق بشر لابد چیز بدی است که مریم ازآن دفاع میکند!

او ضمن بیان نارسائی های موجود طبیعی وغیر طبیعی موجود درایران که رسانه های داخلی بقدر کافی مطرح میکنند واحتیاجی به نشخوار این خبرها ازطرف او نیست ، میگوید :

” حقیقت این است که مردم و مقاومت ایران یک تغییر اساسی می‌خواهند. و تا کنون برای آن ۱۲۰هزار شهید داده اند. اما آنچه مانع خواست و اراده عمومی است، سپاه پاسداران، یعنی نیروی حافظ نظام ولایت فقیه است “.

چیزی که مردم میخواهند درتعارض کامل با خواسته های مریم خانم است. مردم برای سامان دادن به امور خود، صندوق های رای و اعتراضات قانونی ومسالمت آمیز را برگزیده اند و حال آنکه  بدستور مسعود،  مریم راه حلی جز تحریم همه جانبه ی مردم ایران وتحمیل جنگی که که از افراط دراین تحریم ها حاصل میشود ، راه کار دیگری ندارد وبنابراین به عبث میخواهد خود را به مردمی که جگر گوشگان تعدادی از انها را به خاک وخون کشیده ویا دراسارت نگه داشته ، همسو ومشترک المنافع جلوه دهد!

درادامه :

” چنان که مسعود گفته است: «اگر روزی رژیم از صدور ارتجاع و تروریسم به خارج از ایران دست بردارد و به داخل مرزهای ایران محدود شود، ولایت‌فقیه .. روح خود را از دست می‌دهد و رژیم آخوندی از درون فرو می‌ریزد “.

کسانی که درصفوف مقدم مبارزه با تروریزم قرار دارند، چنین نظری درمورد ایران ندارند وتنها کسانی این ادعای سخیف را مطرح میکنند که احتیاج به ” آی دزد ، آی دزد ” گفتن دارند ورجوی هم ازادوات این کسان میباشد!

همچنین :

” خواست ملت ایران برای تغییر، به‌این دلیل کابوس شبانه‌روزی رژیم است که یک آلترناتیو دمکراتیک برای آن وجود دارد. یک مقاومت مشروع با پایگاه اجتماعی و با سابقه طولانی که در برابر استبداد مذهبی پایداری می‌کند. یک مقاومت پایدار که خواست ملت ایران برای یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت را نمایندگی می‌کند، مقاومتی که سمت‌دهنده و بیان‌کننده جنبش آزادی به سوی برپایی جامعه‌یی بر اساس برابری زن و مرد و احترام به حقوق بشر است. مقاومتی که مبارزه‌اش در راستای ریشه‌کنی فقر و تبعیض و دستیابی به یک پیشرفت چشمگیر اقتصادی و اجتماعی است “.

راه ورسم مردم ایران را که دربزنگاه های مختلف نشان داده اند، بشما یاد آور شدم وگفتم که ازقماش کارهای شما واربابان تان نبوده ودرتضاد قابل توجهی با آن قرار دهد!

مردم ایران منافع مشترکی با باند رجوی ندارند ومراوداتی دربین نیست وآنچه که هست مشکل بزرگی است که خانواده های ذیربط با این باند مخوف دارند وشکل این مراوده عبارتست از درخواست خانواده ها برای تماس با عزیزان دربندشان از یکسو و فحاشی گماشتگان رجوی برعلیه آنها ازسوی دیگر است!

ونیز:

” بله، نارضایتی و اعتراض‌های روزانه در ایران، به‌ این دلیل برای آخوندها خطرناک است که می‌بینند یک مقاومت و آلترناتیو آماده و محکم و مصمم درکار است که می‌تواند آینده را به‌سود آزادی ایران شکل بدهد. آن‌ها به‌این دلیل به‌شدت می‌ترسند که می‌بینند مردم ایران به‌چنین آینده‌یی چشم دارند آینده ای روشن و پر امید و به‌چنین مقاومت و آلترناتیوی پشتگرم‌اند ” .

باند رجوی که یک نامش هم مقاومت است ، خود باندازه ی کافی مرتجع وعقب مانده است وکسی که مبارزات دموکراتیک درسرلوحه ی امورش باشد ، به سرش نمیزند که انس والفتی با آن داشته باشد!

بنابراین وعده ی توخالی با مردم بودن- مردمی که بقول شما مبارزه ی دموکراتیک میکنند- به معده ی شریف خود ندهید!

مردم ایران چنین توقعی از شما ندارند و فایده ای ندارد که به آنها تهمت بزنید!

بقیه ی اظهارات مریم خانم درسطح تکرار مکررات است و گرفتن کاسه ی گدائی بطرف اروپاست که با ایران معاملات تجاری یا صنعتی نداشته باشند تا قاطبه ی مردم ایران که تره ای برای این گروه دغلکار خرد نکرده ونمیکنند ، مورد تنبیه وتحت انتقام قرار گیرند!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید