همایون کهزادی: انشعاب درفرقه

0
713

انشعاب درفرقه

 همایون کهزادی، یاران ایران، چهارم دسامبر ۲۰۱۷:…  همانطور که میدانید نصف اعضای سازمان طی چند ماه گذشته از این فرقه جدا شده وبه دنبال زندگی خود رفته اند ونصف دیگر خواهان جدا از این فرقه هستندهرچند که این فرقه با خروج انها موافقت نکرده ونمیکند زیرا بیشتر این افراد از رده های بالای سازمان هستند وامکان ندارد که سران سازمان موافقت کنند زیرا با خروج این افردا به دو … 

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

لینک به منبع

انشعاب درفرقه

همانطور که میدانید نصف اعضای سازمان طی چند ماه گذشته از این فرقه جدا شده وبه دنبال زندگی خود رفته اند ونصف دیگر خواهان جدا از این فرقه هستندهرچند که این فرقه با خروج انها موافقت نکرده ونمیکند زیرا بیشتر این افراد از رده های بالای سازمان هستند وامکان ندارد که سران سازمان موافقت کنند زیرا با خروج این افردا به دو دلیل امکان پذیر نیست

اول اینکه اگر این افردا ازالبانی وسازمان خارج شوند دیگر کسی باقی نمی ماند فقط تعداد انگشت شماری میماند که انهم فرماندهان رده بالا هستند وبه همین خاطر سازمان این اجازه به انها نخواهد داد حتی اگر شده است انها را سر به نیست میکند ولی نمیگذارند جدا شوند که این مدت بارها وبارها مریم خودش به البانی رفته تا شاید بتواند از نزدیک جلوی این کار را بگیرد اما نتنها نتوانست کاری کند بلکه افرادی که قصد جدایی داشتند با انگیزه ای چند برابر برای خروجشان پافشاری میکنند

دوم اینکه این افراد چون از رده های بالا هستند واطلاعات زیادی در رابطه با سازمان وجنایاتی که کرده دارند سازمان از ترس افشا گریهای این افراد به هیچ عنوان حاضر به انجام این کار نیست حتی مریم در نشستهایی که با این افراد گذاشته به این موضوع اشاره کرده است ایا شما میدانید که با اطلاعاتی که شما از این سازمان دارید ما نمیتوانیم ونباید بگذاریم از این سازمان جدا شوید ایا میدانید که با خروج شما چه بخواهید وچه نخواهید شما این اطلاعات را در اختیار دیگران خواهید گذاشت ایا میدانید خروج شما چه عواقبی به دنبال خواهد داشت لذا ما به هیچ عنوان این اجازه را نخواهیم داد به رده های پایین نگاه نکنید انها نه مثل شما در عملیاتها بوده اند ونه مثل شما اطلاعاتی دارند که بخواهند از انها استفاده کنند اما به نظر میرسدکه گوشهای همه از این حرفها پر بود ومریم مجبور شد نشستهای چون اشرف برگذارکند وبا دادن وعده های تو خالی شاید بتواند انها را برای مدتی فریب دهد مگر شما نمیدانید که امسال ساله اخر رژیم واست وسرنگون میشود مگر نمیدانید که مسولین بالای سازمان وفرمانده های رده بالای شما به نبال اماده سازیها هستند هرچند که در دلشان به این حرفها میخندند وشاید بیشتر انها با خود گفته اند با کدام مرز وکدام تانک وتوپ وکدام فرمانده وکدام سرنگون ما بیش از بیست سال است این حرفها را میشنویم وهنوز هم میشنویم

به نظرمیرسد که دیگر نمیتوانند جلوی این اب ابیاری کنند وهر بار مریم دست از پا درازتر برمیگردد ومعلوم است که پایان این راه فرا رسیده است

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید