جابجایی پیروزمندانه یا عقب نشینی خفت بار

0
534

جابجایی پیروزمندانه یا عقب نشینی خفت بار 

 فریاد آزادی، بیستم اکتبر ۲۰۱۷:… بعد از پرواز شادیمان از این بابت بود که سیاست ماندن در لیبرتی و کشته شدن افراد به گل نشست ، مجبور به عقب نشینی خفت بار به آلبانی شدند . حالا در آلبانی شکست عقب نشینی خفت بار و از دست دادن عراق که کانون استراتژیکی بود را با مثالهای پیامبران امامان میپوشانید . ما که عمرمان در تشکیلات گذراندیم خوب میفهمیم که با سیلی صورت خودتان را سرخ نگه میدارید … 

مریم رجوی: سرفرازی بجای سرنگونیَاسباب کشی تشکیلاتی جریان شکست خورده مجاهدین از فرانسه به آلبانی

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

لینک به منبع

جابجایی پیروزمندانه یا عقب نشینی خفت بار

در سایت ایران افشاگر فرقه مطلبی به چشمم خورد ،که تیتر آن آخرین پرواز بود ، در این مطلب که تماما توسط ارگان تبلیغاتی این فرقه نوشته شده چنین وانمود کردند ، گویی استغفر الله فرماندهان و سرکردگانشان خودشان را با پیامبر اکرم محمد ص و مولای متقیان حضرت علی ع قیاس کرده اند . البته میدانیم که این فرقه بوی از صدق و فدای پیامبران و امامانمان نبرده اند . شعور شناخت جایگاه پیامبران و امامان را ندارند ، بگذریم و بروم روی موضوع اصلی . اولا رجوی که رهبر مجاهدین بود قبل از شروع جنگ اولین نفر با تعدادی از مسولین این فرقه پا به فرار برای حفظ جان خودشان کردند . نکته دوم در جابجای اشرف هم دیدیم که چطور اول فرماندهان و مسئولین را در اکیپهای اول میفرستادند . صدنفر بزور از افراد جدیتر و افرادی که ناراضی بودند و خواهان به کشتن آنها بودند را در اشرف جا گذاشتند . نکته بعدی اینکه در عقب نشینی از لیبرتی و عراق به آلبانی هم دیدیم که چطور مسئولین را بدون سرو صدا و بی خبری افراد لیبرتی میفرستادید و نمیخواستید اعلام بکنید که نفرات مناسبات متناقض نشوند .

نکته جالب اینجا ست که ما وقتی در لیبرتی بودیم دعا میکردیم که هرچه زودتر از آنجا خارج بشویم و هیچ موقع اشک نمیریختیم . این سران فرقه بودن که میخواستند به هر قیمت ما در لیبرتی بمانیم و کشته شویم . بعد از پرواز شادیمان از این بابت بود که سیاست ماندن در لیبرتی و کشته شدن افراد به گل نشست ، مجبور به عقب نشینی خفت بار به آلبانی شدند . حالا در آلبانی شکست عقب نشینی خفت بار و از دست دادن عراق که کانون استراتژیکی بود را با مثالهای پیامبران امامان میپوشانید . ما که عمرمان در تشکیلات گذراندیم خوب میفهمیم که با سیلی صورت خودتان را سرخ نگه میدارید . شکست خفت بار و عقب نشینی را پیروزی جلو میدهید . بله همه چیز شما روی معکوس کردن و دروغگویی سوار است اگه یک روز دروغ به خورد تشکیلات ندهید ، نمیتوانید یک روز هم تشکیلات را نگه دارید . ما که در جریان ریز تا درشت تشکیلات و حرفها و اخبار شما هستیم میدانیم که با مقالات وشکستهای خودتان را پیروزی نشان بدهید

جدا شده از فرقه ،تیرانا ،سعید زمانی (مستعار)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید