آریا ایران : گزارش تصویری میتینگ اعضای جداشده از مجاهدین در میدان حقوق بشر فرانسه

0
608
افراد جداشده از مجاهدین می گویند برخی از همرزمان سابق شان که توسط مریم رجوی در تیرانا مستقر شده اند، از 36 سال پیش زمانی که در ایران عملیات انتحاری می کردند، بسیار خطرناک تر از اعضای گروه تروریستی داعش برای جوامع بشری هستند. جداشدگان می گویند، مجاهدین مستقر در آلبانی و فرانسه هنوز این قابلیت و پتانسیل را دارند که، مریم رجوی بتواند از آنان بعنوان گرگ های تنها علیه مردم ایران و آزادیخواهان ایرانی استفاده نماید. آنها می گویند، کاری که امروز گروه تروریستی حکومت اسلامی داعش در ایران، فرانسه، انگلستان، بلژیک، آلمان و … انجام می دهد، سال ها پیش توسط مریم و مسعود رجوی بر سر خود آنان و مردم ایران آمده است.

گزارش تصویری میتینگ اعضای جداشده از مجاهدین در میدان حقوق بشر فرانسه

افراد شرکت کننده در یک میتینگ و تظاهرات ضد تروریستی که در میدان تروکادرو پاریس برگزار شده بود، شعار می دادند؛ رجوی تروریست، تروریست رجوی. داعش جنایت می کند، رجوی حمایت می کند!
صبح روز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۶ برابر با یکم ژوئیه ۲۰۱۷، میدان حقوق بشر فرانسه شاهد راهپیمایی اعضای سابق مجاهدین خلق بود.

در این تظاهرات که توسط انجمن های حقوق بشری مستقر در فرانسه و اروپا ترتیب یافته بود، ضمن اعتراض به نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق، فعالیت های تروریستی آنان در ایران، عراق و فرانسه تقبیح گردید.
به اعتقاد افراد شرکت کننده در این میتینگ، سازمان مجاهدین خلق که مقر اصلی آن در اورسوراواز فرانسه می باشد، یک کالت به شدت خشن است که توسط مسعود و مریم رجوی هدایت می شوند.

آنها حتی اعضای سابق خود را که با درد و رنج فراوان جداشده اند، مورد آزار  و اذیت قرار می دهند.

افراد جداشده از مجاهدین می گویند برخی از همرزمان سابق شان که توسط مریم رجوی در تیرانا مستقر شده اند، از 36 سال پیش زمانی که در ایران عملیات انتحاری می کردند، بسیار خطرناک تر از اعضای گروه تروریستی داعش برای جوامع بشری هستند.

جداشدگان می گویند، مجاهدین مستقر در آلبانی و فرانسه هنوز این قابلیت و پتانسیل را دارند که، مریم رجوی بتواند از آنان بعنوان گرگ های تنها علیه مردم ایران و آزادیخواهان ایرانی استفاده نماید. آنها می گویند، کاری که امروز گروه تروریستی حکومت اسلامی داعش در ایران، فرانسه، انگلستان، بلژیک، آلمان و … انجام می دهد، سال ها پیش توسط مریم و مسعود رجوی بر سر خود آنان و مردم ایران آمده است.

 

لینک به میتینگ اعضای جداشده از مجاهدین در میدان حقوق بشر فرانسه

گزارش اختصاصی آریا نیوز – 10 تیر 1396 – یکم ژوئیه 2017

آریا ایران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید