به یاد دوست و برادرمان مرحوم صمد نظری که دو سال از فراقش می گذرد

0
1222

به یاد دوست و برادرمان مرحوم صمد نظری که دو سال از فراقش می گذرد

انجمن نجات، مرکز مازندران، بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۶:…  دو سالی که فوت مرحوم صمد نظری گذشت باز هم در اوج وقاحت شاهد بودیم رجوی ملعون از کینه ای که از او داشت دست از لجن پراکنی علیه او بر نداشته و هر زمان که فرصت را مناسب می دید علیه وی شانتاژ و لجن پراکنی می کرد . البته تمام آن گفته ها لایق شخص رجوی ملعون و دار و دسته جنایت … 

زنده یاد صمد نظری حسینیه کاظمین 2012زنده یاد صمد نظری، نویسنده کتاب “رد پای اهریمن”، حسینیه کاظمین، بغداد 

زنده یاد صمد نظری داشنگاه بغداد 2012زنده یاد صمد نظری، نویسنده کتاب “رد پای اهریمن”، کنفرانس بغداد، دانشگاه بغداد 

لینک به منبع

زنده یاد صمد نظری

به یاد دوست و برادرمان مرحوم صمد نظری که دو سال از فراقش می گذرد

با توجه به فرا رسیدن دومین سالگرد فوت دوست خوب مان مرحوم صمد نظری مسئول سابق انجمن نجات استان مازندران مراسم ختمی به همین مناسبت بر مزار آن مرحوم برگزار و تعداد زیادی از نفرات جدا شده و خانواده و دوستان و آشنایان آن شرکت نمودند . وقتی بر سر مزار آن مرحوم رفتیم هنوز باور اینکه او فوت نموده باشد برایمان سخت بود . چرا او زود از میان ما رفت و ما را با انبوهی از کار و مسئولیت تنها گذاشت . در این دو سال روزی نبوده که از مرحوم صمد نظری یادی نکرده باشیم و به حق نقش برادر بزرگتر برای ما داشت .آن چهره دوست داشتنی و خنده های وی هرگز از یادمان نمی رود . او در کار و مسئولیت نه فقط  برای استان مازندران بلکه برای تمام خانواده های سراسر کشور شناخته شده بود و تا آخرین لحظه مرگش تنها آرزوش رهایی تمام افراد گرفتار از فرقه رجوی بوده است .

دو سالی که فوت مرحوم صمد نظری گذشت باز هم در اوج وقاحت شاهد بودیم رجوی ملعون از کینه ای که از او داشت دست از لجن پراکنی علیه او بر نداشته و هر زمان که فرصت را مناسب می دید علیه وی شانتاژ و لجن پراکنی می کرد . البته تمام آن گفته ها لایق شخص رجوی ملعون و دار و دسته جنایت کارش می باشد.

در طی این دو سال دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی با انواع تهمت ها سعی نمود چهره خوب و دوست داشتنی اش را خراب کند ولی با حضور فعال و گسترده اهالی روستای کلمدان بابل مهر باطلی بر اراجیف فرقه رجوی زدند و نشان دادند که همیشه یاد و خاطره مرحوم صمد نظری برای آنان باقی خواهد ماند و نفرات جدا شده استان نیز لجن پراکنی فرقه رجوی علیه او و دیگر نفرات استان عزم ما را بر افشای هر چه بیشتر چهره و ماهیت پلید رجوی ملعون را بیشتر نموده و این تهمت ها نمی تواند مانع کار و راه مان شود .

و این درس را به ما جدا شدگان از فرقه رجوی داد که افشاگری مرحوم صمد نظری که یک تنه قدم در راه افشاگری علیه چهره منحوس رجوی حرکتی بسیار ارزشمند و اسلامی بوده و به همین خاطر است که هنوز رجوی ملعون حتی از مرگ وی خواب آرامی ندارد و هر روز سعی دارد چهره پاک و دوست داشتنی اش را تخریب کند.

 دوست داشتن مرحوم صمد نظری با فوتش تمام شدنی نیست و برای ما جدا شدگان استان مازندران درسهای زیادی داشت هر چند وی دستش از دنیا کوتاه می باشد ولی هستند نفرات جدا شده استان که راه و آرزو وی که همانا رهایی تمام اعضای گرفتار فرقه رجوی می باشد ادامه دهند و این دور نیست .

زنده یاد صمد نظری

زنده یاد صمد نظری

samad-nazari-20164

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید