میزگرد بحث وگفتگو بمناسبت روز جهانی زن ونقض حقوق زنان در سازمان مجاهدین ـ 2

0
1837

میزگرد بحث وگفتگو بمناسبت روز جهانی زنان ونقض حقوق زنان در سازمان مجاهدین قسمت دوم

کانون آوا، هفدهم مارس ۲۰۱۶:…  باشرکت جداشدگان سازمان مجاهدین خانمها بتول سلطانی و زهرا معینی و آقایان قربانعلی حسین نژاد و محمد کرمی. بخشی ازموضوعات بحث این قسمت: چه سرنوشتی درانتظارزنانی بود که مسعود رجوی را بعنوان شوهرقبول نداشتند؟ نقش مریم رجوی دراین جریانات چه بود؟ هرچه باشد مریم بعنوان زن رسمی مسعودرجوی بود. فردی مثل مسعودرجوی که زنان را ملک خود میداند … 

لینک به منبع

میزگرد بحث وگفتگو بمناسبت روز جهانی زنان ونقض حقوق زنان در سازمان مجاهدین قسمت دوم

روز جهانی زن و مجاهدین خلق فرقه رجویباشرکت جداشدگان سازمان مجاهدین خانمها بتول سلطانی و زهرا معینی و آقایان قربانعلی حسین نژاد و محمد کرمی

بخشی ازموضوعات بحث این قسمت:

چه سرنوشتی درانتظارزنانی بود که مسعود رجوی را بعنوان شوهرقبول نداشتند؟

نقش مریم رجوی دراین جریانات چه بود؟ هرچه باشد مریم بعنوان زن رسمی مسعودرجوی بود.

فردی مثل مسعودرجوی که زنان را ملک خود میداند، چگونه می تواند دم ازآزادی وحقوق زنان بزند؟

باتوجه به شعارهای مجاهدین راجع به ازادی وحقوق زنان ولی در درون سازمان ودرکمپ لیبرتی زنان مجاهد بشدت تحقیرشده واز حقوق اولیه انسانی محروم هستند. این تضاد درشعار وعمل چگونه توجیه می شود؟

قسمت دوم:

https://youtu.be/oxl2Ikv19Jg

قسمت اول:

https://youtu.be/fbJbuX3FEO0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ویدوهای بیشتر

https://www.youtube.com/watch?v=vwjYJmKtkCQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfl_q5lRDYI

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nz0IqmhpWHA

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4FD2z9N3gU

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Aw0Ll61sRY

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFi9DHiKnOo

https://www.youtube.com/watch?v=_Ylfx84FUuw

https://www.youtube.com/watch?v=9NuSi-bJLNc

https://www.youtube.com/watch?v=pfl_q5lRDYI

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید