نامه به ادموند اسپاهو، معاون پارلمان آلبانی

0
1057

نامه به ادموند اسپاهو، معاون پارلمان آلبانی

علی اکبر راستگو، کانون آوا، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… اکنون از مقامات آلبانی انتظار می رود که به پناهجویان از کمپ لیبرتی در چارچوب جابجایی آنها به آلبانی، چشم اندازی واقعی برای زندگی و شانس برای آینده مناسب و معقول ارائه شود. شما هم می توانید به پناهجویان از کمپ لیبرتی درایجاد یک زندگی آزاد شرافتمندانه کمک کنید. با دوستانتان درسازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت صحبت کنید واطمینان حاصل کنید که این …

لینک به منبع

نامه سرگشاده مهندس علی اکبرراستگو به آقای ادموند اسپاهو، معاون پارلمان آلبانی

جناب آقای ادموند اسپاهو، معاون پارلمان آلبانی!

دولت آلبانی در حال حاضر در یک حرکت بزرگ انسان دوستانه، صدها تن از پناهندگان وابسته به “سازمان مجاهدین خلق) از کمپ لیبرتی عراق را پذیرفته است. آنطورکه شما در ماه اکتبر۲۰۱۵ در جلسه سازمان مجاهدین خلق در پاریس اظهار داشتید تعداد آنها تا پایان سال جاری باید حتی به ۸۰۰ برسد. (البته کمیساریای عالی پناهندگی در بیانیه اخیر خود صحبت از اتنقال ۱۱۰۰ نفر تا اخر سال جاری نمود)

albanische Deleg paris2015

هیئت آلبانی بسرپرستی ادموند اسپاهو در کنفرانس مجاهدین – پاریس اکتبر ۲۰۱۵

ما از فعالیت شما برای آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران و برای پناهندگان در کمپ لیبرتی استقبال می کنیم. با این حال، سازمان مجاهدین خلق دربررسی دقیق تر آنچنان دموکراتیک و آزاد هم آنطوری که همیشه تبلیغ می کند، نمی باشد.

این سازمان سازمانیست فرقه مانند که با ساختار نظامی بر روی کیش شخصیتی مسعود و مریم رجوی استواراست. در زمان حضور این سازمان در عراق، رابطه اعضای آن با جهان خارج و خانواده هایشان بکلی قطع شد و اکنون در آلبانی نیز سازمان مجاهدین همین شیوه را ادامه می دهد. اعضاء اجازه استفاده از تلفن را ندارند، دسترسی آزاد به اینترنت ممنوع هست. قطع ارتباط آزاد با جهان خارج و خانواده های آنها و همچنین قوانین سختگیرانه اردوگاه، اشتغال روزانه و جلسات عملیات جاری (تفتیش ذهن)، اعضا را هرچه بیشتر وابسته و تابع سازمان می کند. حتی UNHCR هم مرتبا در گزارشات خود تاکید کرده است که در مصاحبه با افراد همیشه یکنفر “ناظرازسازمان” حضورداشته است.

طبق آخرین آمار برآورد شده که ۳/۲ از حدود ۳۰۰۰ نفر در کمپ لیبرتی از کادرهای عقیدتی سازمان مجاهدین خلق نیستند بلکه تنها “همسفرانی” هستند که در طی اقامت طولانی در کمپ لیبرتی و قطع ارتباط کامل با جهان خارج آنچنان خودشان را گم کرده اند که ترجیح می دهند در سازمان باقی بمانند تا اینکه مسئولیت بپذیرند و سازمان را ترک کنند. اگرچه بسیاری از این پناهجویان، از جمله برخی از اعضای سابق رهبری مجاهدین، از فرصت مناسب استفاده کرده و از سازمان خارج شده اند، بسیاری دیگر هنوز تحت کنترل سازمان مجاهدین خلق بسرمی برند زیرا آنها ترس از تماس با جهان خارج، افراد غریبه و به ویژه تماس با ادارات دارند.

ما، با توجه به شناخت عمیقی که از سازمان مجاهدین خلق و شیوه های آن داریم، مایلیم بشما درمقابل این خطر که سازمان مجاهدین تلاش دارد درآلبانی پایگاه دومی، بسیار شبیه به اور سور اواز ایجاد کند،هشدار بدهیم. در آلبانی افراد تازه رسیده از کمپ لیبرتی توسط سازمان مجاهدین سازماندهی شده و برای مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده قرارمی گیرند. طبق گزارشات موثق، به مهاجران تازه رسیده از کمپ لیبرتی ماهانه ۵۰۰ یورو از طرف سازمان پرداخت می شود. این مبلغ از یکطرف بعنوان پاداش برای فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و یا فیس بوک، و از طرف دیگر بعنوان حق السکوت پرداخت می شود تا آنها از مدت عضویت خود در این سازمان گزارشی منتشر نکنند. باین طریق سازمان در تلاش است تا اعضایی را که تصمیم به خروج از تشکیلات گرفته اند، تحت کنترل خود نگه بدارد.

بسیاری از خانواده های اعضای مجاهین در کمپ اشرف و کمپ لیبرتی سالیان درازیست که تلاش می کنند در برابر مقاومت شدید رهبری با بستگان خود در قرارگاه اشرف، کمپ لیبرتی و در حال حاضر در آلبانی تماس برقرارکنند و آنها را به حرکت برای بازگشت به “خانه” تشویق کنند. به همین دلیل است که برای این پناهجویان در کنار حل و فصل مسائلشان در آلبانی، بایدامکان تماس با خانواده هایشان برقرارشود. با این عمل به این افراد فرصت بازگشت به زندگی شخصی و خارج شدن از هژمونی سازمان.مجاهدین فراهم می شود.

علاوه بر این می توان سازمان مجاهدین خلق را دررابطه با شعارهایش “دموکراسی، آزادی و عدالت برای مردم” تست کرد. اینجا باید سازمان مجاهدین اثبات کند که این شعارها فقط وعده های خالی نیستند.

اکنون از مقامات آلبانی انتظار می رود که به پناهجویان از کمپ لیبرتی در چارچوب جابجایی آنها به آلبانی، چشم اندازی واقعی برای زندگی و شانس برای آینده مناسب و معقول ارائه شود.

آقایاسپاهو گرامی،

شما هم می توانید به پناهجویان از کمپ لیبرتی درایجاد یک زندگی آزاد شرافتمندانه کمک کنید. با دوستانتان درسازمان مجاهدین وشورای ملی مقاومت صحبت کنید واطمینان حاصل کنید که این پناهجویان بتوانند با اعضای خانواده خود ملاقات کنند. تنها در صورتی که دولت آلبانی، کمیساریای عالی پناهندگان و کادررهبری مجاهدین با هم همکاری کنند، می شود واقعا به پناهجویان کمک کرد.

ما آماده ارائه اطلاعات بیشتر دراین زمینه در یک ملاقات حضوری با شماهستیم.

با تقدیم احترام

مهندس علی اکبرراستگو

کانون آوا – آلمان – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵

Offener Brief an den Vizepräsident des albanischen Parlamentes, Edmond Spaho

Jetzt sind die albanischen Behörden gefordert, den Flüchtlingen aus Camp Liberty im Rahmen ihrer Umsiedelung nach Albanien, eine reelle Perspektive und die Chance auf eine menschenwürdige Zukunft zu bieten.

Sehr geehrter Vizepräsident des albanischen Parlamentes, Herr Edmond Spaho,

In einer großen humanitäre Geste hat die Albanische Regierung bereits hunderte Flüchtlinge der „Mojahedin-e Khaq Organisation“ (MEK/MKO/PMOI) aus Camp Liberty im Irak aufgenommen. Wie Sie im Oktober auf Veranstaltung der MKO in Paris sagten, sollen es bis Ende des Jahres sogar 800 sein.

هیئت آلبانی در کنفرانس مجاهدین در پاریس 18 اکتبر 2015

Wir begrüßen Ihr Engagement für Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit im Iran und für die Flüchtlinge in Camp Liberty. Allerdings entpuppt sich die MKO bei genauerem Hinschauen als nicht ganz so demokratisch und freizügig, wie sie es immer Propagieren.

Die MKO ist eine Sektenartige, militärisch strukturierte Organisation, die auf dem ausgeprägten Persönlichkeitskult um Massoud und Maryam Rajavi basiert. Schon im Irak wurden die Mitglieder von Außenwelt und ihren Familien abgeschottet und auch in Albanien versucht die MEK alles, um unter sich zu bleiben. Die Mitglieder dürfen nicht telefonieren und haben keinen freien Zugang zum Internet. Strikte Isolation von der Außenwelt und den Familien, sowie strenge Lagerregeln, tägliche Beschäftigung und regelmäßige Sitzungen zur Indoktrinierung, drängen die Flüchtlinge  in eine Abhängigkeit von der Organisation. Auch das UNHCR berichtet regelmäßig von den Schwierigkeiten, einzelne Mitglieder ohne „Aufpasser“ der Organisation interviewen zu können.

Schätzungsweise 2/3 der ca. 3000 Menschen in Camp Liberty sind keine überzeugten MKO-Kader, sondern lediglich „Mitläufer“, die sich aber durch den langen Aufenthalt in Camp Liberty, derart von der Welt außerhalb der Organisation abgeschnitten haben, dass sie lieber in der MKO bleiben, als sich der Eigenverantwortung zu stellen und diese Organisation zu verlassen. Zwar haben einige Flüchtlinge,  darunter auch ehemalige Mitglieder der MEK-Führung, bereits die Gelegenheit genutzt und sind aus der MEK ausgestiegen. Viele andere hingegen leben weiterhin unter der Kontrolle der MEK, da sie Berührungsängste mit der Außenwelt, fremden Menschen und insbesondere mit Behörden haben.

Wir, als Kenner der MKO und ihrer Praktiken, warnen vor der Gefahr, dass sich die MKO in Albanien eine zweite Basis, ähnlich wie in Auvers sur Oise, einrichtet. Von dort aus können sie, die Neuankömmlinge aus Camp Liberty in Empfang nehmen und im Sinne der Organisation einzugliedern, um sie dann auch zu Propagandazwecken einsetzen. Verschiedenen Berichten zu Folge erhalten die MKO-Flüchtlinge in Albanien von der Organisation monatlich 500 $.  Zum Einen als als Belohnung, für Aktivitäten in sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook und zum Anderen als Schweigegeld, wenn sie sich nicht öffentlich zu ihrer Zeit in der MKO äußern. Damit versucht die Organisation, auch diejenigen unter Kontrolle zu halten, die sich zum Ausstieg aus der MKO entschlossen haben.

Viele Familien der Flüchtlinge in Camp Ashraf und Camp Liberty versuchen seit Jahren, gegen den heftigen Widerstand der MKO, mit ihren Angehörigen in Camp Ashraf und Camp Liberty und jetzt in Albanien in Kontakt zu kommen und sie zu einer Rückkehr „nach Hause“ zu bewegen. Deswegen muss den Flüchtlingen im Rahmen ihrer Ansiedelung in Albanien, die Kontaktaufnahme zu ihren Familien ermöglicht werden. Dadurch gibt man ihnen die Chance, wieder zu ihrem eigenen Leben zurückzukehren und sich der Beeinflussung durch die Organisation zu entziehen.

Außerdem kann die MKO damit gleichzeitig beweisen, dass ihre Forderungen nach Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit für die Menschen nicht nur leere Versprechen sind.

Jetzt sind die albanischen Behörden gefordert, den Flüchtlingen aus Camp Liberty im Rahmen ihrer Umsiedelung nach Albanien, eine reelle Perspektive und die Chance auf eine menschenwürdige Zukunft zu bieten.

Sehr geehrter Herr Spaho,

auch Sie können mithelfen, den Flüchtlingen aus Camp Liberty ein menschenwürdiges Leben in Freiheit zu ermöglichen. Setzen Sie sich bei ihren Freunden im NWRI dafür ein, dass die Flüchtlinge ihre Familienangehörigen treffen können. Nur wenn die Albanische Regierung, das UNHCR und die MKO-Führung zusammen arbeiten, kann den Flüchtlingen wirklich geholfen werden.

Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gernen auch bei einem persönlichen Treffen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

AAWA Association e.V.

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou

Köln, Dezember 2015

آرشیو موضوع : آلبانی

کانون ایران قلم نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی در کمپ لیبرتی عراق هشدار می دهد

کمیساریای عالی پناهندگان باید خود بدون واسطه کمک هزینه پناهندگی را به اعضای مجاهدین در آلبانی بدهد

خانواده‌ها پاشنه آشیل دستگاه ” کنترل نیرو ” فرقه رجوی

سیاوش رستار: چرا مسعودرجوی قصد دارد آلبانی را اشرف دوم کند؟قسمت ۲ ـ منطقه سبز

این گزارش اگر چه امیدوار کننده است ولی هنوز مشکلات اساسی این قربانیان باقی می باشد و کمیساریای عالی پناهندگان  وظیفه خود را در قبال افرادی که به کشور آلبانی و یا کشور سوم دیگری که رفته اند بطور کامل اجرا نمی کند ، بویژه در مورد …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید