سازمان مجاهدین از خانواده منصور قدر خواه چی می خواهد؟

0
728

سازمان مجاهدین از خانواده منصور قدر خواه چی می خواهد؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… واقعیت این است که منصور از چند سال پیش می خواسته از سازمان مجاهدین و شورایش جدا بشود و این خواست خودش را مطرح کرده بود اما از آنجائی که سازمان تمام پشت صحنه های فیلمی را که با نیروهای خودش درست کرده ولی به اسم منصور بیرون داده بود از او به عنوان سند دارد به علاوۀ یک سری سند های مالی نشان دهندۀ اینکه به منصور کمک مالی …

لینک به منبع

سازمان مجاهدین از خانواده منصور قدر خواه چی می خواهد؟

۱۰ آذرماه امسال منصورقدرخواه در آمریکا درگذشت.

درگذشت وی خیلی سؤال برانگیز بود بطوریکه خود فرقۀ رجوی در اطلاعیه اش آن را «نابهنگام» توصیف کرد. مریم قجر عضدانلو به قول معروف برای درگذشت وی مراسم ختم گرفته بود. ولی در حالیکه خانواده منصور قدرخواه سوگوار هستند سران فرقه رجوی افرادی را به سراغ این خانواده داغدار فرستاده و از آنها درخواست کرده اند هرچه دست نوشته و سناریو از وی باقی مانده را به فرقه رجوی تحویل بدهند. در این رابطه بخصوص روی دست نوشته ها و دفتر خاطرات او تأکید کرده اند که حتما باید آنها را تحویل تشکیلات فرقه و شورا دست سازش بدهند. سؤالی که پیش می آید این است که مگر منصور در دفتر خاطرات و دستنوشته هایش چی نوشته است که سران فرقه اصرار در تحویل گرفتن آن دارند؟

یکی از دوستان نزدیک منصور که از این موضوع اطلاع یافته و از نزدیک در جریان کارهای او بوده است می گوید: واقعیت این است که منصور از چند سال پیش می خواسته از سازمان مجاهدین و شورایش جدا بشود و این خواست خودش را مطرح کرده بود اما از آنجائی که سازمان تمام پشت صحنه های فیلمی را که با نیروهای خودش درست کرده ولی به اسم منصور بیرون داده بود از او به عنوان سند دارد به علاوۀ یک سری سند های مالی نشان دهندۀ اینکه به منصور کمک مالی می کردند برای درست کردن فیلم وغیره لذا وی را تهدید کرده اند که اگر بخواهد جدابشود تمامی اسناد پول هایی را که دریافت کرده و مسألۀ فیلمی را که بیرون داده شده یا موضوع فیلم نامه ای که در دست داشته را بیرونی و منتشر می کنند.

سران فرقۀ رجوی با همین ارعاب و تهدیدها بوده که منصور را مجبور کرده بودند همراه آنها باشد. آنها برای تحقیر او با همان شیوه ها و شگردهای داخل تشکیلات فرقه برای جلوگیری از سربلند کردن فرد ناراضی و علنی کردن اعتراضش به او می گویند: « تو نه فیلم ساز بودی نه هنرمند! این «مقاومت » ( یکی از انواع اسمهای مستعار فرقۀ رجوی ) بوده که تو را بزرگ کرد و به شهرت رساند!!، و سازمان فیلم و سرمایه کار به تو داده است و الا خودت می دانی که تمام اسناد این موارد موجود است ». با این اعمال فشارها و شانتاژها بود که توانستند منصور قدر خواه را تسلیم کنند و چه بسا همین فشارهای روحی و تحقیرها و سرکوفت زدنها و تهدیدات بوده که همچون عامل بسیاری مرگ و میرها بویژه سکته های قلبی نابهنگام و حتی جوانان در اشرف و لیبرتی در نتیجۀ انواع فشارهای روحی موجب درگذشت » نابهنگام » او (به اعتراف مریم رجوی) شده است چنانکه با همین نوع فشارها موجب درگذشت یعقوب در میانسالی در اورسوراواز فرانسه شدند.

او در دفتر خاطرات و دست نوشته هایش تمامی برخوردهایی را که توسط سران فرقه با وی شده و نارضایتی هایش را بیان کرده و این را که مسائل چه بوده و در چه تاریخی چه کسانی با او برخورد کرده اند به رشتۀ تحریر در آورده است.

حالا سازمان (فرقۀ رجوی) اصرار زیادی دارد که حتما آنها را از خانواده وی بگیرد و در این راستا عنوان می کنند که او نفر شورا بوده، دست نوشته و دفتر خاطراتش متعلق به ما می باشد؛ چرا که نمی خواهند آن مسائلی که وجود داشته در این شرایط و وضعیت خراب و بهم ریختۀ فرقه بیرونی شود و به همین خاطر سازمان تلاش کرد مراسم مفصلی برای وی برگزار کند تا نشان بدهد که منصور متعلق به مجاهدین بوده است.

این دقیقا همان شیوه ای است که با شادروان خانم مرضیه حتی وقتی که هنوز در قید حیات بود به کار بردند. یعنی وقتی خانم مرضیه آخرین روزهای عمرش را می گذراند و می دانستند به شدت بیمار است در حالیکه هنوز زنده بود سردمداران فرقۀ رجوی در پاریس به فکر دفتر خاطرات و دستنوشته های او افتادند و موقعی که او خودش خانه نبود به صندوق خصوصی او دستبرد زده و آن نوشته ها را به سرقت بردند که با اعتراض شدید خانم مرضیه روبرو شدند و موضوع به نشستی در اورسوراواز کشید که در آن نشست در جواب اعتراضهای خانم مرضیه انواع توهینها را به خانم مرضیه روا داشتند که از جمله یکی از نوچه هایشان (شیخی) دقیقا به همان شیوۀ تحقیر و سلب شخصیت و به اصطلاح خودشان » بدهکار کردن فرد » که علیه قدرخواه می بردند به خانم مرضیه گفته بوده: « فکر می کنی تو تحفه ای بودی؟ » !! یعنی این مجاهدین بودند که تو را معروف کردند!!!. در هر حالیکه چه کسی نمی داند این افرادی مثل قدرخواه و مرضیه بودند که همۀ شهرت و اعتبار و وزنۀ اجتماعی خودشان را با فریفتگی به شعارها و حرفهای رجوی به جیب او ریختند.

اینجانب به عنوان یک فرد جدا شده با سی سال عضویت در فرقۀ رجوی به خانوادۀ شادروان منصور قدرخواه توصیه می کنم که به هیچوجه تسلیم شانتاژهای این فرقه نشوند. تمام نوشته ها و خاطرات آن شادروان را خودشان مستقلا و با صلاحدید خودشان جهت اطلاع هموطنان و باقی ماندن درصفحات تاریخ هنر و فرهنگ و مبارزات سیاسی ایران هر طور و از هر طریق که صلاح می دانند منتشر کنند.

////////////////////////////////////

آرشیو موضوع : شورای ملی مقاومت

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید