دوربین برای فرقه ی رجوی آزاد و برای صاحب کشور ممنوع است!

0
672

دوربین برای فرقه ی رجوی آزاد و برای صاحب کشور ممنوع است! (+ زندانیان باند رجوی)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پنجم دسامبر ۲۰۱۵:… اینکه پلیس عراق چرا مجاز نیست که برای مراقبت محوطه ی خارج ازلیبرتی که جزو حوزه ی استحفاظی اکیپ مستقر شده در اطراف لیبرتی میباشد ، توضیح داده نشده است! آیا وجود این نوع دوربین ها بمعنای ردگیری خمپاره های پرتاب شده به لیبرتی وکشف عاملین این حملات نیست؟! باند رجوی چرا باید ازاین کار پلیس عراق انتقاد کرده وآینده ی شومی برعلیه …

استفاده از دوربین برای فرقه ی رجوی آزاد و برای صاحب کشور ممنوع است!

لینک به منبع

فرقه ی رجوی که ننگ جلوگیری از ملاقات خانواده ها با اسرای ذهنی – جسمی خود را طی هفته گذشته برخود خریده، اینک با دست زدن به تشبثات ” دوربین بازی ” میخواهد از انتشار ستم رفته برخانواده ها جلوگیری کرده ویا آنرا بفراموشی بسپارد!

شورای ملی؟؟!! مقاومت که یکی نام های رسمی ولورفته ی باند رجوی است ومعمولا صدور بیانیه ها را بانام آن انجام میدهند، طی بیانیه ای آورده است:

” نصب دوربینهای جدید برای شناسایی دقیقتر در لیبرتی و وارد کردن تلفات بیشتر در حملات بعدی – در روز پنجشنبه ۵آذر (۲۶نوامبر ۲۰۱۵) مأموران کمیته سرکوب مجاهدان اشرف به‌ریاست فالح فیاض، مشاور امنیتی دولت عراق، دوربینهای جدیدی را در اطراف محل استقرار ساکنان لیبرتی نصب کردند. هدف از دوربینها که خروجی آنها در اختیار سفارت رژیم آخوندی و نیروی تروریستی قدس قرار می‌گیرد، شناسایی دقیقتر داخل کمپ و تحرکات ساکنان به‌منظور گرفتن تلفات بیشتر در حملات بعدی موشکی است. رژیم ضدبشری آخوندی بعد از حمله مرگبار موشکی درصدد جمع‌آوری اطلاعات از جمله نقاط اصابت موشک و اسامی مجروحان و اماکن تخریب شده است “.

بدین ترتیب خود باند رجوی گفته است که این دوربین ها دراطراف کمپ نصب شده ونه درداخل آسایشگاه ها و … که بشود ادعا کرد که دراوضاع شخصیه ی افراد دخالت میشود و …

درتمامی کشورهای جهان، برای کنترل ترافیک وتنگ کردن عرصه بر سارقان وکلاه برداران وسایر موارد، ازاین نوع دوربین ها درمغازه ها وموسسات ، خود دارندگان ویا مدیران آنها نصب میشود که رفت وآمدهای انجام شده با امنیت بیشتری صورت گیرد و…

البته به شنود مکالمات تلفنی داخل وخارج ازکشور توسط آمریکا که اینک با شدت ورونق تمام رواج داشته و شامل رهبران کشورهای متحد هم میشود، فرقه ی رجوی اعتراضی ندارد!

هواپیماهای اغلب بدون سرنشین آمریکائی ازدوربین های بمراتب مدرن تری برای شکار سوژه های خود دراقصی نقاط جهان وبدون لحاظ حریم هوائی این وآن ، بر روی زمین استفاده میکنند که اینهم البته مورد اعتراض مسعود رجوی نیست!

اینکه پلیس عراق چرا مجاز نیست که برای مراقبت محوطه ی خارج ازلیبرتی که جزو حوزه ی استحفاظی اکیپ مستقر شده در اطراف لیبرتی میباشد ، توضیح داده نشده است!

آیا وجود این نوع دوربین ها بمعنای ردگیری خمپاره های پرتاب شده به لیبرتی وکشف عاملین این حملات نیست؟!

باند رجوی چرا باید ازاین کار پلیس عراق انتقاد کرده وآینده ی شومی برعلیه آن متصورشود وپیشاپیش اعلام کند که سوء نیتی درکار است؟

و آیا میخواهد موشک های احتمالی رها شده بطرف کمپ لیبرتی رهگیری نشود وچرا؟!

آیا خود رجوی دراین کار دست دارد ویا ذینفع است که نمیخواهد کنترل دقیق تری برروی این اتفاقات انجام بگیرد؟!

دیگر اینکه گماشتگان رجوی که با دردست داشتن انواع دوربین ، مشغول فیلمبرداری از اعضای خانواده ها وترساندن آنها میشوند وگاهی این کار را برای رفع عقده ی حقارت ونمایش قدرت انجام میدهند، این رویه را دوست دارند ونباید درمقابل آن اعتراض کنند!

البته رسم فرقه هاست که میخواهند هرکاری بدست یا دستور آنها انجام گرفته وکنترل تمام امور زمینی وفضائی دراختیار آنها باشد و گرنه آنرا محکوم خواهند کرد.

متن بیانیه ی شورای ملی؟! این ماهیت فرقوی باند رجوی را باوضوح تمام بنمایش میگذارد!

بازهم بعنوان یک همنوع ، به شخص مسعود رجوی پیشنهاد میکنم که بجای این گربه رقصانی ها ، سعی درانتقال سریع این اسرای خود به کشورهای انمن تر باشد وقبول کند که هیچ کشوری اوتراق جمعی فریب خوردگان او درخاک خود را نخواهند پذیرفت!

صابر

باند رجوی، ده ها برابر بیش ازاین زندانی آذربایجانی دارد!

لینک به منبع

فرقه ی رجوی بیگانه با درد ، زبان ومشکلات آذربایجانی ها ، این روزها به کاسه ی داغتر ازآش تبدیل شده وبرای مردم آذربایجان بیش ازخودشان دلسوزی میکند!

اینکه فرقه ای اینقدر ظالم وستمگر در برابر اعضای خودش باشد ودرمقابل بتواند برای دیگرانی مانند آذربایجانی ها که هیچ انس والفت ومنافع مشترکی با آنها ندارد، اظهار دلسوزی کند ، سخت مایه ی حیرت ودور از حیطه ی ایدئولوژیک این فرقه قرار دارد . چرا که فرقه ها – ودرراس همه ی انها مخوفترین ومستبد وتمامیت خواه ترینش که مربوط به مسعود رجوی باشد- تخطی ازمبانی اعتقادی آنچنانی را برنمی تابند، چاره ای جز قبول این نظر که باند رجوی ازمشکلات خاص آذربایجانی ها سوء استفاده میکنند، ندارد!

درخبری با عنوان ” ادامه بازداشت هموطنان آذری در زندانهای مختلف کشور” که در رسانه ی اصلی باند رجوی منتشر شده ، اسامی افرادی ازآذربایجانی ها که احیانا درماجرای مشکوک ” فیتیله” دستگیر شده اند آورده شده و عجیب این است که نام منابع این خبر که تشکل های ناسیونالیست های آذربایجانی است و نیز تاریخ خبر اشاره نشده تا این باند پشت سرهم انداز چنان وانمود کند که خود درجریان امور است وبطور انحصاری این قبیل اخبار رادراختیار دارد ولابد بعدا هم خواهند گفت که این خبر را ازدرون مامورین بلند پایه ی رژیم دریافت کرده است!!

درهرصورت، جریان هرچه که باشد، مسائل ومشکلات آذربایجانی ها وبقیه ی ایالات ایران ربطی به باندرجوی که کارش مختص پاسداری از منافع شخص اوست ، ربطی ندارد!

جریانی که به اعضایش حق صحبت به زبان آذربایجانی نمیدهد ، ابدا صلاحیت دخالت درامور آذربایجان ندارد و اگر چنین کند برخورد مزورانه ای با آنها کرده ، مایه ی رنجش آنها هم شده و ممکن است که محق بودن درخواست های آذربایجانی ها مورد شک وتردید سایر اقوام وملیت ها قرار گرفته و بضرر آذربایجانی ها باشد!

سعید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید