نامه خانم شهین هاجری خواهر علی هاجری اسیر در لیبرتی

0
1386

رجوی فقط مسؤول قربانی کردن عزیزان ما شده ومتأسفانه همه باهم متحد شدن که این اسرا را قربانی خواسته های رجوی شیطان پرست کنند …هیچ ارگانی با ما خانواده های نگران همکاری نمیکند !!!!اگر واقعا کمیساریا مسؤول جان این افراد میباشد پس هرچه زودتر این افراد را به کشور ثالث و امن منتقل کنید!ما بارها با نوشتن نامه اعتراض خود را بگوش همه مجامع رساندیم ولی متاسفانه تابحال هیچ نتیجه ای نگرفتیم !!!من بازهم از همه ارگانها دست مساعدت ویاری میطلبم و امیدوارم که دراین امر با خانواده ها همکاری لازم را کنند.

نامه خانم شهین هاجری خواهر علی هاجری اسیر در لیبرتی

شهین هاجری،ایران فانوس،18.11.2015

لینک به منبع:

باعرض سلام خدمت انسانهای آزادهوتمامی مجامع بین المللی  وکمیساریای  پناهندگان “یونامى” میخواستم بعرض برسانم از زمانی که لیبرتی را مورد حمله موشکی قراردادن کمیساریای عالی کشور که حافظ جان این افراد دربند فرقه رجوی است شماره تلفن وایمیلهایی دراختیار ما خانواده های دربند قرار داده …ولی ازآن تاریخ تابحال ما خانواده های اسرا من جمله شخص خودم به کررات با این سازمان تماس گرفتم ولی متاسفانه هیچ جواب قانع کننده ای به ما ندادن !!!وقتی سازمانی شماره تماس دراختیار من نوعی میگذارد حتما قادر به پاسخگویی می باشد وباید جوابگوی مخاطبش باشد!!!!وبرای من جای سؤال است وقتی این ارگان کامیون کامیون مایحتاج این سازمان را تأمین میکند واجازه ورود به کمپ را دارد چطور نمیتواند با این گروهک متلاشی برخورد کند واجازه تماس وملاقات برای خانواده هایشان را بگیرد؟!!! به ما میگویند مسؤولین به ما اجازه نمیدهند …ازکدام مسؤلین شما صحبت میکنید !! مسؤولینی که رهبر ندارد که هدایتش کند مسؤولی که قادرنیست هیچ دفاعی از افرادش کند نمیتواند مسؤول باشد !!!!رجوی فقط مسؤول قربانی کردن عزیزان ما شده ومتأسفانه همه باهم متحد شدن که این اسرا را قربانی خواسته های رجوی شیطان پرست کنند …هیچ ارگانی با ما خانواده های نگران همکاری نمیکند !!!!اگر واقعا کمیساریا مسؤول جان این افراد میباشد پس هرچه زودتر این افراد را به کشور ثالث و امن منتقل کنید!ما بارها با نوشتن نامه اعتراض خود را بگوش همه مجامع رساندیم ولی متاسفانه تابحال هیچ نتیجه ای نگرفتیم !!!من بازهم از همه ارگانها دست مساعدت ویاری میطلبم و امیدوارم که دراین امر با خانواده ها همکاری لازم را کنند.

پایان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید